Свойство FontBold

Отнася се за

Обект ComboBox

Обект Report

Обект CommandButton

Колекция TabControl

Обект FormatCondition

Обект TextBox

Обект Label

Обект ToggleButton

Обект ListBox

Можете да използвате свойството FontBold, за да зададете дали даден шрифт се показва в получер стил, в следните ситуации:

  • Когато се показват или отпечатват контроли във формуляри и отчети.

  • Когато се използва методът Print в отчет.

Забележки

Свойството FontBold използва настройките по-долу.

Настройка

Описание

True

Текстът е получер.

False

(По подразбиране) Текстът не е получер.


Забележка: Можете да зададете свойството FontBold само с помощта на макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

За да използвате свойството FontBold в отчет, първо създайте процедура за събитие Print, която отпечатва желания текст.

Обликът на шрифта на екрана и при печат може да се различава в зависимост от вашия компютър и принтер.

Свойството FontWeight, което е налично в списъка със свойства за контроли, може също да се използва за настройване на дебелината на линиите за текст на контрола. Свойството FontBold ви осигурява бърз начин за правене на текста получер; свойството FontWeight ви осигурява по-прецизен контрол върху настройката за ширина на линията за текст. Следващата таблица показва връзките между настройките на тези свойства:

Ако

Тогава

FontBold = False

FontWeight = нормален (400)

FontBold = True

FontWeight = получер (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Пример

Следващата процедура за събитие Print отпечатва заглавие на отчет и текущата дата в получер стил в отчет с координати, определени от настройките на свойствата CurrentX и CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×