Преминаване към основното съдържание

Свойство Format

Отнася се за

Обект ComboBox

Обект TextBox

Можете да използвате свойството Формат, за да персонализирате начина, по който числата, датите, часовете и текстът се показват и отпечатват. String за четене/запис.

израз.Формат

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Можете да използвате един от предварително дефинираните формати или да създадете формат по избор с помощта на символите за форматиране.

Свойството Формат използва различни настройки за различни типове данни.

За контрола можете да зададете това свойство в списък със свойства на контролата. За поле можете да зададете това свойство в изгледа "Проектиране" на таблица (в раздела "Свойства на полето") или в изгледа "Проектиране" на прозорец за заявки (в списъка със свойства "Свойства на полето"). Можете също да използвате макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Забележка: Във Visual Basic въведете низов израз, който съответства на един от предварително зададените формати или въведете формат по избор.

Свойството Формат засяга само начина на показване на данните. Той не влияе върху начина, по който данните се съхраняват.

Microsoft Office Access 2007 предоставя предварително дефинирани формати за типове данни "Дата/час", "Число", "Валута", "Текст", "Паметна бележка" и "Да/не". Предварително дефинираните формати зависят от избраната страна/регион, която се задава, като щракнете двукратно върху "Регионални опции" в контролния панел на Windows. Access показва формати, подходящи за избраната страна/регион. Например при избран Английски (Съединени щати) в раздел Общи 1234.56 във формат "Валута" се показва като $1,234.56, но когато е избран Английски (Великобритания) в раздел Общи, числото се показва като £1,234.56.

Ако сте задали свойството Формат на поле в изглед "Проектиране" на таблица, Access използва този формат за показване на данни в работните листове. Това също важи за свойството Формат на полето за нови контроли във формуляри и отчети.

Можете да използвате следните символи във формати по избор за всеки тип данни.

Символ

Значение

(интервал)

Показване на интервалите като литерални знаци.

"ABC"

Показване на всичко в кавички като литерални знаци.

!

Принудително подравняване отляво вместо подравняване отдясно.

*

Запълване на наличното място със следващия знак.

\

Показване на следващия знак като литерален знак. Можете също да покажете литералните знаци, като поставите кавички около тях.

[цвят]

Показване на форматираните данни в цвета, указан между скобите. Налични цветове: Черно, синьо, зелено, циан, червено, магента, жълто, бяло.


Не можете да смесвате символи за форматиране по избор за числов и валутен тип данни със символи за форматиране от тип "Дата/час", "Да/не" или "Текст" и "Паметна бележка".

Когато сте дефинирали маска за въвеждане и сте задали свойството Формат за едни и същи данни, свойството Формат има приоритет, когато данните се показват, а маската за въвеждане се игнорира. Например ако създадете маска за въвеждане на парола в изглед "Проектиране" на таблица и също така зададете свойството Формат за едно и също поле в таблицата или в контрола във формуляр, маската за въвеждане на парола се игнорира и данните се показват според свойството Формат.

Пример

Следните три примера задават свойството Формат чрез използване на предварително дефиниран формат:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

Следващият пример задава свойството Формат с помощта на формат по избор. Този формат показва дата като: Янр 1995 г.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Следващият пример показва VBA функция, която форматира числови данни чрез формат "Валута" и форматира текстови данни изцяло с главни букви. Функцията се извиква от събитието OnLostFocus на несвързана контрола с име TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×