Отнася се за

Обект Reference

Свойството GUID на обект Reference връща GUID, който идентифицира библиотека с типове в системния регистър на Windows. Само четене String.

израз.Guid

израз Задължително. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Свойството GUID е налично само при използване на код на Visual Basic for Applications (VBA).

Всяка библиотека с типове има свързан GUID, който се съхранява в системния регистър. Когато зададете препратка към библиотека с типове, Microsoft Office Access 2007 използва GUID на библиотека с типове, за да идентифицира библиотеката с типове.

Можете да използвате метода AddFromGUID, за да създадете обект Reference от GUID на библиотека с типове.

Пример

Примерът по-долу отпечатва стойността на свойствата FullPath, GUID, IsBroken, Major и Minor за всеки обект Reference в колекцията References:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×