Свойство HelpContextId

Отнася се за

Обект BoundObjectFrame

Обект Image

Обект Page

Обект CheckBox

Обект Label

Обект Report

Обект ComboBox

Обект ListBox

Колекция TabControl

Обект CommandButton

Обект ObjectFrame

Обект TextBox

Обект CustomControl

Обект OptionButton

Обект ToggleButton

Обект Form

Обект OptionGroup

Свойството HelpContextID указва ИД на контекст на тема в потребителския помощен файл, указан от настройката на свойството HelpFile. Long за четене/запис.

израз.HelpContextId

израз Задължително. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Забележка: Ако въведете ИД на контекст на темата от помощния файл като положително число, помощната тема ще се покаже в "цял" прозорец на помощна тема. Ако добавите знака минус ("-") пред ИД на контекст, помощната тема ще се покаже в "изскачащ" прозорец. Важно е да знаете, че не е необходимо ИД на контекст да е отрицателно число, когато темата се създава в Microsoft Help Workshop. Трябва да добавите знака минус, когато настройвате свойството, така че статията да се показва в изскачащ прозорец.

Можете да създадете потребителски помощен файл за формулярите за документи, отчетите или приложенията, които създавате с Microsoft Office Access 2007.

Когато натиснете клавиша F1 в изглед на формуляр, Access извиква приложението Microsoft Help Workshop или Microsoft HTML Help Workshop, зарежда потребителския помощен файл, указан от настройката на свойството HelpFile за формуляра или отчета, и показва помощната тема, указана от настройката на свойството HelpContextID.

Ако настройката на свойството HelpContextID на контролата е "0" (по подразбиране), Access използва свойствата HelpContextID и HelpFile на формуляра, за да идентифицира помощната тема за показване. Ако натиснете F1 в изглед, различен от изгледа на формуляр, или ако настройката на свойството HelpContextID за формуляра и за контролата е "0", се показва тема от помощта на Access.

Пример

Този пример използва свойството HelpContext на обекта Err, за да покаже помощната тема на Visual Basic for Applications (VBA) за грешката Overflow.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×