Свойство Hwnd

Отнася се за

Обект Form

Обект Report

Можете да използвате свойството hWnd, за да определите манипулатора (уникална стойност от тип Long Integer), присвоен от Microsoft Windows на текущия прозорец. Long за четене/запис.

израз.Hwnd

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Това свойство е налично само при използване на макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Можете да използвате това свойство в код на VBA, когато извиквате функции на приложния програмен интерфейс (API) на Windows или други външни програми, които изискват свойството hWnd като аргумент. Много функции на Windows изискват стойността на свойството hWnd на текущия прозорец като един от аргументите.

Тъй като стойността на това свойство може да се промени, докато се изпълнява програма, не съхранявайте стойността на свойството hWnd в публична променлива.

Пример

Примерът по-долу използва свойството hWnd с функцията IsZoomed на Windows API, за да се определи дали прозорец е максимизиран.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×