Отнася се за

Обект BoundObjectFrame

Обект Label

Обект Rectangle

Обект CheckBox

Обект ListBox

Обект Section

Обект ComboBox

Обект ObjectFrame

Колекция TabControl

Обект CommandButton

Обект OptionButton

Обект TextBox

Обект Form

Обект OptionGroup

Обект ToggleButton

Обект Image

Обект Page

Задава или връща стойността на полето При щракване в прозореца Свойства на един от обектите в списъка "Отнася се за". String за четене/запис.

израз.OnClick

израз Задължително. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Това свойство е полезно за програмно променяне на действието, извършвано от Microsoft Office Access 2007, когато се задейства събитие. Например между извикванията на събития може да искате да промените параметрите на даден израз или да превключите от процедура за събитие към израз или макрос в зависимост от обстоятелствата, при които е задействано събитието.

Събитието Щракване възниква, когато потребител натисне и отпусне левия бутон на мишката върху обект.

Стойността за OnClick ще бъде една от следните в зависимост от това, което е избрано в прозореца Избор на конструктор (достъпен чрез щракване върху бутона Компилация до полето При щракване в прозореца Свойства за обекта):

  • Ако сте избрали "Конструктор на изрази", стойността ще бъде "=израз", където израз е изразът от прозореца "Конструктор на изрази".

  • Ако сте избрали "Конструктор на макроси", стойността е името на макроса.

  • Ако сте избрали "Конструктор на код", стойността ще бъде "[Процедура за събитие]".

Ако полето При щракване е празно, стойността на свойството е празен низ.

Пример

Следващият пример асоциира събитието Щракване с процедурата за събитие "OK_Click" за бутона с име "OK" във формуляра "Въвеждане на поръчки", ако в момента няма асоцииране.

With Forms("Order Entry").Controls("OK")
If .OnClick = "" Then
.OnClick = "[Event Procedure]"
End If
End With

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×