Отнася се за

Обект ComboBox

Обект Form

Обект TextBox

Задава или връща стойността на полето При неизчистен в прозореца Свойства на един от обектите в списъка "Отнася се за". String за четене/запис.

израз.OnDirty

израз Задължително. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Това свойство е полезно за програмно променяне на действието, извършвано от Microsoft Office Access 2007, когато се задейства събитие. Например между извикванията на събития може да искате да промените параметрите на даден израз или да превключите от процедура за събитие към израз или макрос в зависимост от обстоятелствата, при които е задействано събитието.

Събитието Dirty възниква, когато се промени съдържанието на формуляр или текстовата част на разгъващ се списък. Освен това възниква, когато преминавате от една страница към друга страница в контрола на раздел.

Стойността за OnDirty ще бъде една от посочените по-долу в зависимост от направения избор в прозореца Избор на конструктор (достъпен чрез щракване върху Изграждане в прозореца Свойства на обекта):

  • Ако сте избрали "Конструктор на изрази", стойността ще бъде "=израз", където израз е изразът от прозореца "Конструктор на изрази".

  • Ако сте избрали "Конструктор на макроси", стойността е името на макроса.

  • Ако сте избрали "Конструктор на код", стойността ще бъде "[Процедура за събитие]".

Ако полето При неизчистен е празно, стойността на свойството е празен низ.

Пример

Примерът по-долу отпечатва стойността на свойството OnDirty в екрана за проверка за формуляра "Order Entry".

Debug.Print Forms("Order Entry").OnDirty

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×