Отнася се за

Обект BoundObjectFrame

Обект ObjectFrame

Обект CheckBox

Обект OptionButton

Обект ComboBox

Обект OptionGroup

Обект CommandButton

Обект SubForm

Обект CustomControl

Обект TextBox

Обект ListBox

Обект ToggleButton

Задава или връща стойността на полето При влизане в прозореца Свойства на един от обектите в списъка "Отнася се за". String за четене/запис.

израз.OnEnter

израз Задължително. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Това свойство е полезно за програмно променяне на действието, извършвано от Microsoft Office Access 2007, когато се задейства събитие. Например между извикванията на събития може да искате да промените параметрите на даден израз или да превключите от процедура за събитие към израз или макрос в зависимост от обстоятелствата, при които е задействано събитието.

Събитието Enter възниква, преди дадена контрола в действителност да получи фокуса от контрола в същия формуляр.

Стойността за OnEnter ще бъде една от посочените по-долу в зависимост от направения избор в прозореца Избор на конструктор (достъпен чрез щракване върху бутона Изграждане до полето При влизане в листа със свойства на обекта):

  • Ако сте избрали "Конструктор на изрази", стойността ще бъде "=израз", където израз е изразът от прозореца "Конструктор на изрази".

  • Ако сте избрали "Конструктор на макроси", стойността е името на макроса.

  • Ако сте избрали "Конструктор на код", стойността ще бъде "[Процедура за събитие]".

Ако полето При влизане е празно, стойността на свойството е празен низ.

Пример

Примерът по-долу свързва събитието Enter с макроса "Enter_Macro" за бутона "OK" във формуляра "Въвеждане на поръчка".

Forms("Order Entry").Controls("OK").OnEnter = "Enter_Macro"

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×