Свойство RecordSource

Отнася се за

Обект Form

Обект Report

Можете да използвате свойството RecordSource, за да зададете източник на данни за формуляр или отчет. String за четене/запис.

израз. RecordSource

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Настройката на свойството RecordSource може да бъде име на таблица, име на заявка или SQL инструкция. Можете например да използвате следните настройки:

Примерна настройка

Описание

Служители

Име на таблица, указващо таблицата "Служители" като източник на данни.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

SQL инструкция, задаваща полето "OrderDate" в таблицата "Поръчки" като източник на данни. Можете да свържете контрола във формуляра или отчета към полето "OrderDate" на таблицата "Поръчки", чрез задаване на свойството ControlSource на контролата на OrderDate.


Забележка: Можете да зададете свойството RecordSource, като използвате списък със свойства на формуляра или отчета, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Във VBA използвайте низов израз за задаване на стойността на това свойство.

Забележка: Промяната на източника на запис в отворен формуляр или отчет води до автоматично повторение на заявката с базовите данни. Ако свойството Recordset бъде настроено по време на изпълнение, свойството RecordSource на формуляра се актуализира.

След като сте създали формуляр или отчет, можете да промените неговия източник на данни, като промените свойството RecordSource. Свойството RecordSource е полезно, ако искате да създадете формуляр или отчет за многократно използване. Например можете да създадете формуляр, който включва стандартно проектиране, и след това да копирате формуляра и да промените свойството RecordSource, за да показвате данни от друга таблица, заявка или SQL инструкция.

Ограничаването на броя записи, които се съдържат в източника на записи за формуляра, може да подобри производителността, особено ако приложението ви се изпълнява в мрежа. Например можете да зададете свойството RecordSource за формуляр на SQL инструкция, която връща един запис, и да промените източника на записи на формуляра в зависимост от избрани от потребителя критерии.

Пример

Следващият пример задава формуляр свойството RecordSource на формуляр на таблицата "Клиенти":

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

Следващият пример променя източника на записи за формуляра на един запис в таблицата "Клиенти" в зависимост от името на фирмата, избрана в контролата на разгъващ се списък в cmboCompanyName. Разгъващият се списък се попълва от SQL инструкцията, която връща ИД на клиента (в обвързаната колона) и името на фирмата. CustomerID има тип данни Text.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub
Абонамент, с който да извлечете максимума от времето си

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×