Свойство SourceItem

Отнася се за

Обект BoundObjectFrame

Обект ObjectFrame

Можете да използвате свойството SourceItem, за да укажете данните във файл, които трябва да се свържат, когато създавате свързан OLE обект. String за четене/запис.

израз.SourceItem

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Можете да зададете свойството SourceItem, като укажете данни в единици, разпознаваеми от приложението, предоставящо обекта. Когато например създавате връзка към Microsoft Office Excel 2007, указвате настройката на свойството SourceItem, като използвате препратка към клетка или диапазон от клетки, например R1C1 или R3C4:R9C22, или наименуван диапазон, например "Приходи".

Забележка: За да определите синтаксиса за описание на единицата данни за конкретен обект, вижте документацията на приложението, което е било използвано за създаване на обекта.

Можете да зададете това свойство с помощта на списъка със свойства на контролата, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Във Visual Basic задавате това свойство с помощта на низов израз.

Свойството OLETypeAllowed на контролата трябва да е зададено на "Свързан" или "Всеки", когато използвате това свойство. Използвайте свойството SourceDoc на контролата, за да укажете файла за свързване.

Пример

Примерът по-долу създава свързан OLE обект с помощта на рамка на необвързан обект, озаглавена OLE1, и оразмерява контролата да покаже цялото съдържание на обекта, когато потребителят щракне върху команден бутон.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×