Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Отнася се за

Обект Form

Можете да използвате свойството TimerInterval, за да зададете интервала, в милисекунди, между събитията Timer във формуляр. Long за четене/запис.

израз.TimerInterval

израз Задължително. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Настройката на свойството TimerInterval е стойност от тип Long Integer между 0 и 2,147,483,647.

Можете да зададете това свойство, като използвате списък със свойства на формуляра, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Забележка: Когато използвате VBA, задавате свойството TimerInterval в събитието Load на формуляра.

За изпълняване на код на VBA през интервали, зададени от свойството TimerInterval, поставете кода в процедурата за събитието Timer на формуляра. Например за повтаряне на заявка за записи на всеки 30 секунди поставете кода за повторната заявка на записите в процедурата за събитието Timer на формуляра, след което задайте свойството TimerInterval на 30000.

Пример

Примерът по-долу показва как да създадете мигащ бутон във формуляр чрез показване и скриване на икона върху бутона. Процедурата за събитието Load на формуляра задава свойството TimerInterval за формуляра на 1000, така че показването на иконата да се превключва през една секунда.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×