Отнася се за

Обект Form

Можете да използвате свойството TimerInterval, за да зададете интервала, в милисекунди, между събитията Timer във формуляр. Long за четене/запис.

израз.TimerInterval

израз Задължително. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Настройката на свойството TimerInterval е стойност от тип Long Integer между 0 и 2,147,483,647.

Можете да зададете това свойство, като използвате списък със свойства на формуляра, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Забележка: Когато използвате VBA, задавате свойството TimerInterval в събитието Load на формуляра.

За изпълняване на код на VBA през интервали, зададени от свойството TimerInterval, поставете кода в процедурата за събитието Timer на формуляра. Например за повтаряне на заявка за записи на всеки 30 секунди поставете кода за повторната заявка на записите в процедурата за събитието Timer на формуляра, след което задайте свойството TimerInterval на 30000.

Пример

Примерът по-долу показва как да създадете мигащ бутон във формуляр чрез показване и скриване на икона върху бутона. Процедурата за събитието Load на формуляра задава свойството TimerInterval за формуляра на 1000, така че показването на иконата да се превключва през една секунда.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×