Отнася се за

Обект BoundObjectFrame

Обект Image

Обект OptionButton

Обект Report

Обект CheckBox

Обект Label

Обект OptionGroup

Обект SubForm

Обект ComboBox

Обект Line

Обект Page

Колекция TabControl

Обект CommandButton

Обект ListBox

Обект PageBreak

Обект TextBox

Обект CustomControl

Обект ObjectFrame

Обект Rectangle

Обект ToggleButton

Можете да използвате свойството "Top" за указване на местоположението на обект в формуляр или отчет. Integer за четене/запис за всички обекти в списъка "Отнася се за", с изключение на обекта Report, който е данни от тип Long само за четене.

израз Задължителен. Израз, който връща един от гореизброените обекти.

Забележки

Местоположението на контролата е разстоянието от лявата или горната й граница до лявата или горната граница на секцията, която съдържа контролата. Настройването на свойството Top на "0" поставя ръба на контролата най-горе на секцията. За да използвате мерна единица, различна от зададената в настройката в диалоговия прозорец Регионални опции в контролния панел на Windows, задайте единицата, като например "см" или "инч" (например "3 см" или "2 инча").

Във Visual Basic използвайте числов израз за задаване на стойността на това свойство. Стойностите се задават в туипове.

За контроли можете да зададете това свойство с помощта на списък със свойства на контролата, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Когато преместите контрола, новата й настройка на свойството Top се въвежда автоматично в списъка със свойства. Когато преглеждате формуляр или отчет във визуализация на печата или когато отпечатвате формуляр, местоположението на контролата се определя от нейната настройка на свойството Top, както и от настройките на полетата на отчета, достъпни чрез щракване върху Полета в раздела Оформление на страниците.

За отчетите, настройката на свойството Top е стойността на изместването на текущата секция спрямо горния край на страницата. Тази настройка на свойството се изразява в туипове. Можете да използвате това свойство, за да укажете колко надолу в страницата да се отпечата дадена секция в процедурата за обработка на събитие "Форматиране" за секцията.

Пример

В следващия пример се прави проверка на настройката на свойството Top за текущия отчет. Ако стойността е по-малка от минималната настройка за полетата, свойствата NextRecord и PrintSection се задават на False. Секцията не преминава към следващия запис и не се отпечатват следващата секция.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×