Свойство TripleState

Отнася се за

Обект CheckBox

Обект OptionButton

Обект ToggleButton

Можете да използвате свойството TripleState, за да укажете как Квадратче за отметка, превключващ бутон или бутон за избор ще покаже стойности Null. Boolean за четене/запис.

израз.TripleState

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Свойството TripleState използва настройките по-долу.

Настройка

Visual Basic

Описание

Да

True

Контролата ще превключи циклично състоянията за стойностите "Да", "Не" и Null. Контролата е недостъпна (в сиво), когато нейното свойство Value е зададено на Null.

Не

False

(По подразбиране) Контролата ще превключи циклично състоянията за стойностите "Да" и "Не". Стойностите Null се показват все едно са стойности "Не".


Забележка: Можете да зададете свойството TripleState, като използвате списъка със свойства на контрола, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Това свойство може да се настрои във всеки изглед.

Пример

Примерът по-долу показва съобщение, което описва подробно състоянието на квадратче за отметка, озаглавено "Check1", във формуляра "frmOperations".

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×