Споделяне на календар на Outlook с други хора

Споделяне на календар на Outlook с други хора

Ако имате акаунт за Exchange, Microsoft 365 или Outlook.com, можете да изпратите покана за споделяне до други потребители, така че те да могат да преглеждат календара ви в собствения си списък с календари.

Споделянето на календари не е ограничено до папката календар по подразбиране, която е създадена във всички профили на Outlook. Можете да създавате допълнителни папки на календар и да изберете кои от тези папки да споделите. Например можете да създадете папка на календар за конкретен проект и да го споделите с колегите си. Ако желаете можете да им дадете разрешение да променят събитията и срещите в календара.

Споделяне на Microsoft 365 или Outlook.com календар с хора във или извън вашата организация

 1. От папката "Календар", в менюто Начало изберете Споделяне на календар.

  Споделете календара си с друг човек.
 2. Изберете календара, който искате да споделите, от падащото меню.

 3. В диалоговия прозорец Свойства на календара щракнете върху Добави.

 4. Можете да търсите хора от вашата адресна книга или да въведете техните имейл адреси в полето Добавяне. Когато приключите с добавянето на имена в диалоговия прозорец Добавяне на потребители, щракнете върху OK.

 5. Обратно в диалоговия прозорец Свойства на календара изберете името или имейл адреса на човека, след което изберете нивото на подробностите, които искате да споделите с лицето, след което щракнете върху OK.

  Изберете разрешенията за всеки човек.
 6. Човекът, с когото сте споделили календара си, ще получи покана за споделяне по имейл.

 7. След като получателят щракне върхуПриемам, той ще вижда вашия споделен календар в списъка си с календари.

Виждам грешка "Този календар не може да бъде споделен"

Ако видите съобщение, което гласи, че Този календар не може да бъде споделен, има три възможни причини.

 • Имейл адресът е невалиден.

 • Имейл адресът е Microsoft 365 група

 • Имейлът принадлежи на външен потребител, който не е част от вашата организация.

Какви разрешения имат хората за вашия календар

Можете да избирате от няколко различни нива на разрешение, когато споделяте календара си.

 • Може да преглежда, когато съм зает. Тези, които споделят календара ви с това ниво на разрешение, могат да виждат само колко пъти сте налични, ето така:

  Как изглежда календарът ви на човека, с когото сте го споделили.

 • Може да преглежда заглавията и местоположенията. Тези, които споделят календара ви с това ниво на разрешение, ще виждат наличността и местоположението на темата и събранието, ето така:

  Как изглежда календарът ви на потребител, когато го споделяте с ограничени подробности.

 • Може да преглежда всички подробности. Тези, които споделят календара ви с това ниво на разрешение, ще виждат всички подробности за срещите ви точно както виждате.

Спиране на споделянето на вашия календар

По всяко време можете да анулирате достъпа до вашия календар. Имайте предвид, че може да отнеме известно време, Microsoft 365 и Outlook на потребителя, за да синхронизирате и премахнете изгледа към вашия календар.

 1. Щракнете върху Календар.

 2. Щракнете върху Начало > Разрешения за календар.

 3. В раздела Разрешения щракнете върху името на потребителя и след това изберете Премахни.

 4. Щракнете върху OK.

Споделяне на календар чрез публикуването му в уеб страница

Ако разполагате с достъп до уеб сървър, който поддържа протокола WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), можете да публикувате календара си там.

Забележка: Не знаете дали сървърът ви поддържа WebDAV? Сървърният администратор или интернет доставчикът (ISP) би трябвало да могат да ви отговорят на този въпрос.

 1. Щракнете върху Календар.

  Командата ''Календар''

 2. Щракнете върху Начало > Публикуване онлайн > Публикуване на WebDAV сървър по.

  Забележки: 

  • Ако вашият имейл акаунт използва Exchange, вместо опцията за публикуване в WebDAV сървър, ще виждате опцията Публикуване на този календар. Така ще можете да публикувате календара директно в Exchange Server. В новоотворилия се прозорец изберете желаните опции, след което щракнете върху Начало на публикуването.

  • Ако използвате Microsoft 365, все още можете да публикувате календара си в WebDAV сървър, но първо трябва да премахнете {Anonymous:CalendarSharingFreeBusySimple} от правилата за споделяне. Това обаче ще ви попречи да публикувате своя календар в Exchange в бъдеще. 

 3. В полето Местоположение въведете адреса на WebDAV сървъра, изберете всички други желани опции, след което щракнете върху OK.

Споделяне на календара ви по имейл

Ако не искате да дадете на някого разрешения да споделя календара ви и да вижда актуализации, можете да изпратите по имейл статично копие на календара си за конкретен диапазон от дати. Получателят ще може да вижда събитията във вашия календар в момента, в който сте изпратили имейла, но не и актуализациите, които правите, след като изпратите имейла.

Забележка: Тази функция вече не е налична с Outlook за Microsoft 365.  

 1. Щракнете върху Календар.

  Командата ''Календар''

 2. Щракнете върху Начало > Имейл календар.

  Щракнете върху ''Имейл календар'' в раздела ''Начало''

 3. В полетата Календар и Диапазон от дати изберете кой календар и какъв период от него искате да споделите. Например: изберете само за Днес или за Следващите 7 дни.

  В полетата ''Календар'' и ''Диапазон от дати'' изберете желаните опции

 4. Задайте всички други желани опции и щракнете върху OK.

 5. В полето До на прозореца за нов имейл, който ще се отвори при това, добавете получателя, напишете му съобщение, ако желаете, след което щракнете върху Изпрати.

Лицето, на което сте изпратили календара си, ще види снимка на вашия календар в съобщението.

Пример за календар, споделен по имейл

Съобщението включва и прикачен файл на iCalendar (.ics), който те могат да отварят Outlook или друга календарна програма. Когато получателят щракне върху файла на iCalendar, Outlook показва файла като нов календар, който може да преглежда един до друг със своя календар. Те могат да плъзгат срещи или събрания между двата календара и да намират време, което да работи и за двама ви.

Коригиране на проблеми със споделянето на вашия календар

Ако нямате опцията да споделяте календара си (той е в сиво), това е така, защото администраторът/ИТ поддръжката за вашата фирма е задали правила, които да попречат на хората да споделят календари.

Вж. също

Споделяне на вашия календар в Outlook Web App

Поддръжката за Office 2010 приключи на 13 октомври 2020 г.

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстрой сега

С помощта на Outlook 2010 можете да споделяте календарна информация с други хора по три начина:

 • По имейл

 • С помощта на акаунти за Microsoft Exchange Server

 • Чрез публикуване на календар онлайн

Какво искате да правите?

Споделяне на календари по имейл

Календарите, споделени по имейл, пристигат в папката ''Входящи'' на получателя като прикачени файлове към имейл съобщението със снимка на календара в основния текст на съобщението. Можете да редактирате снимката на календара преди изпращане. Можете например да променяте шрифтовете или да маркирате дни или ангажименти.

За да изпратите календар по имейл:

 1. В раздела Начало, в групата Споделяне щракнете върху Имейл календар.

 2. В полето Календар щракнете върху календара, който искате да изпратите.

 3. В полето Диапазон от дати щракнете върху периода от време, който искате да се вижда в календара.

 4. Ако желаете, въведете или изберете други опции и после щракнете върху OK.

Потребител на Outlook 2010, който получава календара по имейл, може да реши да отвори снимката на календара в Outlook. При това могат да се покажат снимката на календара и текущият календар на получателя режим "един до друг" или в режим "припокриване на календарите".

Споделяне на календари с помощта на акаунт за Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server дава възможност за споделяне на календари с други лица, които имат акаунт за Exchange. Вашите календари могат да бъдат преглеждани само от други лица, на които сте дали разрешения за това. Ако другото лице, чийто календар искате да отворите, не ви е дало разрешение да го преглеждате, Outlook ще ви подкани да поискате от лицето нужното ви разрешение.

След като сте получили достъп до споделен календар за първи път, този календар се добавя към списъка Споделени календари в навигационен екран, откъдето може да получите достъп до него следващия път, когато искате да го прегледате.

За да споделите вашия календар с друг потребител на Exchange:

 1. В раздела Начало, в групата Споделяне щракнете върху Споделяне на календар.

 2. В поканата за споделяне, която се появява, въведете лицето, с което искате да споделяте, в полето До.

 3. Въведете или изберете други опции, ако желаете, точно както ако изпращате имейл съобщение.

Получателят получава имейл уведомяване, че сте споделили вашия календар. Може да поискате получателят да сподели своя календар на Exchange с вас.

Съвет: Ако искате да споделите създадения от вас календар, който не е вашият календар по подразбиране, щракнете с десния бутон в навигационния екран върху името на календара и после щракнете върху Име на календара за споделяне.

Споделяне на календар чрез публикуването му онлайн

Може да публикувате вашия календар по подразбиране на Outlook 2010 в интернет, което дава възможност да го разглеждат повече хора. Публикуването на календар в интернет не изисква нито публикуващият, нито потребителят да използват акаунт за Exchange.

 • Публикуване в Outlook.com    Можете да споделите вашия календар на Outlook с други хора, като го публикувате в Outlook.com.

За да споделите вашия календар на Outlook в Outlook.com, първо го запишете като iCalendar (.ics файл), след това се абонирайте за него от Outlook.com и накрая го споделете с хората, които трябва да го виждат.

Запишете календара като .ics файл, като изберете календара в Outlook, щракнете върху Файл > Запиши календара и изберете тип на файла Формат iCalendar.

Нямате акаунт за Outlook.com? Научете как можете да създадете такъв в Outlook.com.

 • Публикуване в WebDAV сървър    Ако имате достъп до уеб сървър, който поддържа протокола World Wide Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), можете да изберете да публикувате календарите си в този сървър.

Във вашия календар по подразбиране, в раздела Начало, в групата Споделяне щракнете върху Публикувай онлайн и после щракнете върху Публикувай в WebDAV сървър

Вашият доставчик на интернет може да предоставя функции и инструменти, които да ви дават възможност да публикувате вашия календар като уеб страница. Обърнете се към вашия доставчик на интернет, за да разберете дали такава функция е достъпна за вас.

Вж. също

Отваряне на календара на друго лице в Exchange

Позволяване на някой друг да управлява пощата и календара ви

Създаване, преглеждане или изтриване на група календари

Управляване на чужда поща и календарни елементи

Можете да споделяте еднократно копие на вашия календар, което не се актуализира и се нарича снимка на календара, или да споделяте календари, които могат да се актуализират, като ги публикувате в уеб сайтове, които поддържат протокола WebDAV.

Какво искате да направите?

Споделяне на календара с други потребители на Exchange

Тази функция изисква да използвате акаунт за Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 или Exchange Server 2007. Повечето домашни и лични акаунти не използват Microsoft Exchange.  За повече информация относно акаунтите в Microsoft Exchange и как да определите с коя версия на Exchange се свързва вашият акаунт, вижте връзките в раздела Вж. също.

В този раздел

За информация за искането на достъп до календара на някого другиго вижте Отваряне на календара на друго лице в Exchange.

Споделяне на папката на календара по подразбиране с определени хора

Папката Календар по подразбиране в Outlook се създава във всеки профил в Outlook. Тази папка не може да се преименува или изтрива.

 • В Календар, в навигационен екран щракнете върху Споделяне на моя календар.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Навигационен екран и след това щракнете върху Споделяне на моя календар.

  Диалогов прозорец за споделяне на календари

  1. Въведете името на лицето, на което искате да дадете достъп за преглед на вашия календар.

  2. Въведете тема за вашето имейл съобщение.

  3. Отметнете това квадратче, за да дадете на получателя разрешение да преглежда календара ви.

  4. Отметнете това квадратче, за да укажете, че искате да помолите получателя да сподели своя календар с вас. Това е по желание.

 • В полето До въведете името на получателя на съобщението с поканата за споделяне.

 • В полето Тема въведете тема за имейл съобщението.

 • Освен това можете да поискате разрешения за преглед на папката по подразбиране Календар на получателя. За да го направите, отметнете квадратчето Поискай разрешение за преглед на "Календар" на получателя.

  Забележка: Ако желаете да поискате достъп до папка на календара, различна от папката по подразбиране Календар, трябва да изпратите имейл съобщение с искане за разрешения за конкретната папка. Тази опция дава възможност да поискате достъп само до папката по подразбиране Календар на получателя.

 • Въведете в основния текст на съобщението информацията, която желаете да включите.

 • Щракнете Изпрати.

 • Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и щракнете върху OK, ако то е вярно.

Най-горе на страницата

Споделяне на папката на календара по подразбиране с всеки

Папката Календар по подразбиране в Outlook се създава във всеки профил в Outlook. Тази папка не може да се преименува или изтрива.

 1. В Календар, в навигационния екран щракнете с десния бутон върху папката по подразбиране Календар.

  Тя обикновено е под Моят календар и се показва като Календар.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Навигационен екран, щракнете с десния бутон върху календара, който искате да споделите, и след това щракнете върху Име на календара за споделяне.

  Тя обикновено е под Моите календари и се показва като Календар.

 2. Щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.

 3. В раздела "Разрешения", в полето Име щракнете върху По подразбиране.

 4. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение изберете ниво на разрешение.

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Публикуващ редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

  Публикуващ автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Сътрудник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

  Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

Най-горе на страницата

Споделяне на папка на календара по избор с определени хора

Папката Календар по подразбиране в Outlook се създава във всеки профил в Outlook. Тази папка не може да се преименува или изтрива. Можете да създавате допълнителни папки на календари и тези папки могат да бъдат преименувани или изтрити. Този раздел включва инструкции за споделяне на папките на календари, които създавате.

 1. В Календар, в навигационния екран щракнете с десния бутон върху папката на календар, която искате да споделите.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Навигационен екран, щракнете с десния бутон върху календара, който искате да споделите, и след това щракнете върху Име на календара за споделяне.

 2. Щракнете върху Име на папката за споделяне.

 3. В полето До на поканата за споделяне въведете името на получателя.

 4. По желание променете темата.

 5. Освен това, ако искате, дайте разрешения на получателя да променя вашите календарни елементи, като изберете квадратчето за отметка Получателят може да добавя, редактира или изтрива елементи в този календар.

 6. Въведете в основния текст на съобщението информацията, която желаете да включите.

 7. Щракнете Изпрати.

 8. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и щракнете върху OK, ако то е вярно.

Най-горе на страницата

Споделяне на папка на календара по избор с всеки

Папката Календар по подразбиране в Outlook се създава във всеки профил в Outlook. Тази папка не може да се преименува или изтрива. Можете да създавате допълнителни папки на календари и тези папки могат да бъдат преименувани или изтрити. Този раздел включва инструкции за споделяне на папките на календари, които създавате.

 1. В Календар, в навигационния екран щракнете с десния бутон върху папката на календар, която искате да споделите.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Навигационен екран, щракнете с десния бутон върху календара, който искате да споделите, и след това щракнете върху Име на календара за споделяне.

 2. Щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.

 3. В раздела "Разрешения", в полето Име щракнете върху По подразбиране.

 4. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение изберете ниво на разрешение.

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Публикуващ редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

  Публикуващ автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Сътрудник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

  Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

Най-горе на страницата

Анулиране или промяна на достъпа на други хора до папките на календара ви

По всяко време можете да промените или анулирате разрешенията за достъп на някого до вашите папки на календар.

 1. В Календар, в навигационния екран щракнете с десния бутон върху папката на календар, за която искате да промените разрешенията.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Навигационен екран, щракнете с десния бутон върху календара, за който искате да промените разрешенията, и след това щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Анулиране или промяна на разрешенията за достъп на всички    

   1. В раздела "Разрешения", в полето Име щракнете върху По подразбиране.

   2. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Няма, за да анулирате разрешенията, или върху някоя от другите опции, за да ги промените.

    С това ниво на разрешение (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Публикуващ редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

    Публикуващ автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Сътрудник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

    Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

  • Анулиране или промяна на разрешенията за един човек    

   1. В раздела "Разрешения", в полето Име щракнете върху името на човека, чиито разрешения за достъп искате да промените.

   2. Под Разрешения, в списъка Ниво на разрешение щракнете върху Няма, за да анулирате разрешенията, или върху някоя от другите опции, за да ги промените.

    С това ниво на разрешение (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Публикуващ редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

    Публикуващ автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Сътрудник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

    Можете да създавате разрешения по избор, като отметнете съответните квадратчета и опции под Разрешения.

   3. Повторете стъпка 2 за всяко лице, чиито разрешения за достъп искате да промените.

Най-горе на страницата

Споделяне на календара ви с помощта на делегиране на достъп

Подобно на това да имате помощник, който да ви помага да управлявате входящата хартиена поща, можете да използвате Microsoft Outlook, за да разрешите друг човек, известен като представител, да получава и отговаря на искания за събрания или отговори и да изпраща имейл съобщения от ваше име. Можете също да предоставите допълнителни разрешения, които позволяват на вашия представител да чете, да създава или да има пълен контрол над елементите във вашата пощенска кутия на Exchange.

Делегиран достъп е по-разширена функция, отколкото просто споделяне на вашите папки на Outlook. Ако искате да дадете допълнителни разрешения, като например да позволите на представителя да създава имейл съобщения или да отговаря на искания за събрания от ваше име, трябва да използвате делегиран достъп.

Забележки: 

 • Като ръководител, вашата поща трябва да се доставя във вашата пощенска кутия на сървъра на Exchange, а не в Файл с лични папки (.pst) на вашия компютър.

 • Двамата с представителя трябва да използвате една и съща версия на Office Outlook.

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции и след това върху раздела Представители.

 2. Щракнете върху Добави.

 3. В списъчното поле Въведете име или изберете от въведете името на представителя, на когото искате да дадете разрешения.

  За да добавите едновременно повече от един представител, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху техните имена в списъка Име. Избраните от вас разрешения ще се приложат към всички представители.

 4. Щракнете върху Добави, щракнете върху OK и след това щракнете върху типа разрешение за всяка папка на Outlook, до която искате представителят да има достъп.

 5. Ако искате вашият представител да вижда елементите, които сте маркирали като поверителни, отметнете квадратчето Представителят може да вижда моята поверителна информация.

Забележка: За допълнителна информация за делегирането на достъп вижте раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Споделяне на календари с всички

Независимо дали използвате акаунт за Microsoft Exchange, POP3, IMAP, или Windows Live Mail, можете да споделяте информация от календара с всеки, който има достъп до имейл или интернет. В този раздел:

Записване на календар като файл на iCalendar

Публикуване на календар на уеб сървър

Записване на календар като уеб страница

Изпращане на календара по имейл

Записване на календар като файл на iCalendar

 1. В Календар изберете календар, за да го направите активния календар в изгледа.

 2. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.

 3. Въведете име за файла на iCalendar в текстовото поле Име на файл. Това трябва да е лесно за разпознаване и смислено име за вас и вашите получатели.

  До Още опции се показва резюме с името на календара, диапазона от дати и нивото на подробност. Ако сте доволни от резюмето, преминете към стъпка 8; в противен случай продължете със стъпка 4.

 4. Щракнете върху Още опции.

 5. От списъка Диапазон от дати изберете количеството календарни данни, които искате да включите във файла на iCalendar, или щракнете върху Задаване на дати, за да въведете диапазон от дати по избор.

  Забележка: Ако изберете голям диапазон от дати или изберете Целия календар, е възможно да създадете голям файл на iCalendar.

 6. От списъка Подробности изберете нивото на подробност, което искате да покажете на получателите. По подразбиране е избрана опцията Само наличност. Никоя от опциите не включва вашите елементи, маркирани като поверителни, освен ако не промените опцията за поверителност в Разширени.

 7. Ако желаете, щракнете върху Покажи, за да видите Разширени.

  • Включвай подробни данни от елементите, маркирани като лични      Тази опция изисква Подробности да бъде зададено на Ограничени подробности или Пълни подробности. Съществуването на лични елементи ще бъде включено, но няма да се споделя никаква допълнителна информация.

  • Включване на прикачени файлове в елементите на календара      Тази опция изисква подробни данни да бъдат зададени на "Пълни подробности". Включени са всички прикачени файлове в елементи от календара, като например електронни таблици.

   Забележка: Това може да увеличи значително размера на файла на iCalendar.

 8. Щракнете върху OK и след това върху Запиши.

  Ако календарът ви не съдържа елементи, се показва диалогов прозорец, от който имате възможност да отмените записването на файла на iCalendar.

Най-горе на страницата

Публикуване на календар на WebDAV сървър

Можете да публикувате и споделяте календарите си с други хора, като ги публикувате на webDAV сървър. Това е полезно, ако искате да споделяте календари и информация за наличност с други хора, но не използвайте софтуерно приложение, като например Exchange.

Сървърът, на който публикувате календар, трябва да поддържа протокола WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Не всички уеб сървъри поддържат WebDAV. Дори ако можете да използвате протокола за предаване на файлове (FTP) или да записвате директно в път до универсална именна конвенция (UNC), като например \\сървър\документиекип, това не значи, че е наличен WebDAV.

WebDAV е разширение на HTTP, което ви позволява да създавате и променяте документи на уеб сървър. Администраторът на сървъра ви или доставчикът ви на интернет (ISP) може да ви каже дали се поддържа WebDAV на сървъра, който искате да използвате.

 1. В Календар, в навигационен екран щракнете с десния бутон върху календара, който искате да споделите.

 2. В контекстното меню посочете Публикуване в интернет и след това щракнете върху Публикуване в WebDAV сървър.

 3. В полето Местоположение въведете местоположението на WebDAV сървъра и папка.

 4. До Времеви диапазон изберете броя дни, за които искате да споделите календара си.

 5. До Подробности, щракнете върху стрелката и изберете нивото на подробност, което искате да споделите. Ако искате, изберете квадратчето за отметка Показвай часа само в рамките на моето работно време, за да ограничите подробностите, които споделяте, до работното време, зададено в Outlook.

  Подробности на календара

  По подразбиране този календар ще се актуализира периодично. Промените в календара се публикуват на WebDAV сървъра по време на следващото ръчно или автоматично изпращане/получаване. По подразбиране има 30-минутен интервал между всяко изпращане/получаване за всяка група за изпращане/получаване. Ако промените интервала на автоматично изпращане/получаване на по-малко от 20 минути, актуализациите на календара на WebDAV сървъра се изпращат на най-малко 20-минутен интервал.

  За да качите този календар и после да не предоставяте никакви актуализации, щракнете върху Разширени и след това щракнете върху Единично качване: Актуализациите няма да се качват.

 6. Щракнете върху OK.

След споделянето на календара иконата на календара в навигационния екран се променя, както е показано по-долу.

Споделен календар

Най-горе на страницата

Записване на календар като уеб страница

Можете да записвате календар като уеб страница и след това да го споделяте с други хора. Например можете да публикувате календар с важни дати за проект като страница в интранета на вашата фирма или графика с мачовете на вашия футболен отбор като страница на вашия личен уеб сайт. След това лесно можете да насочвате други хора към календара, като разпространите неговия URL адрес.

Когато записвате календар като уеб страница, можете да зададете начална и крайна дата за календара, както и дали да се включват подробностите за срещите, които са въведени в текстовата част на среща. Можете също да добавите фон.

Ако вашият доставчик на интернет (ISP) ви предостави уеб сайт или място за публично споделяне на файлове, можете да споделите календара си като уеб страница.

 1. В Календар изберете календар, за да го направите активния календар в изгледа.

 2. В менюто Файл щракнете върху Запиши като уеб страница.

 3. Под Продължителност въведете дата в полетата Начална дата и Крайна дата. Щракнете върху стрелката надолу за календар.

  По подразбиране е текущият и следващият месец.

 4. Под Опции можете да изберете да включите подробности за вашите срещи или да изберете фоново изображение за уеб страницата, която създавате.

 5. Под Запиши като, в текстовото поле Заглавие на календара въведете името, което искате да се показва като заглавие на уеб страницата.

 6. За Име на файл отидете до местоположението, където искате да запишете уеб страницата, и след това въведете име на файла.

 7. По подразбиране уеб страницата се отваря в уеб браузъра след щракване върху Запиши. Ако не искате да виждате уеб страницата, изчистете отметката от квадратчето Отваряй записаната уеб страница в браузър.

 8. Щракнете върху Запиши.

  Забележка: В някои уеб браузъри, като например Microsoft Windows Internet Explorer, страницата може да не се показва както би трябвало, тъй като активното съдържание е блокирано. Ако виждате информационна лента в горната част, щракнете върху текста, щракнете върху Позволи блокирано съдържаниеи след това щракнете върху Да.

Най-горе на страницата

Изпращане на календара по имейл

Копие на вашия календар може да се изпрати на всеки в имейл съобщение. Календарът е включен като прикачен файл и освен това се показва в тялото на съобщението. Вие решавате какви дати и подробностите да са включени.

 • В Календар, в навигационния екран щракнете върху Изпращане на календар по имейл.

Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран щракнете върху Изображение на бутон , щракнете върху Навигационен екран, щракнете с десния бутон върху календара, който искате да споделите, и след това щракнете върху Изпращане на календар по имейл.

 • В списъка Календар изберете календара, който искате да изпратите. По подразбиране се избира Календар. Това е календарът на Outlook, който се използва за показване на информацията ви за заетост на други хора и е мястото, където се приемат искания за събрания.

 • В списъка Диапазон от дати изберете количеството календарни данни, които искате да включите в съобщението, или щракнете върху Задаване на дати, за да въведете диапазон от дати по избор.

Забележка: Ако изберете голям диапазон от дати или изберете Целия календар, е възможно да създадете голямо съобщение.

 • В списъка Подробности изберете нивото на подробност, което искате да покажете на получателите. По подразбиране е избрана опцията Само наличност. Никоя от опциите не включва вашите елементи, маркирани като поверителни, освен ако не промените опцията за поверителност в Разширени.

  Списък ''По-подробно'' в диалоговия прозорец ''Изпращане на календар с имейл''

  1. Ако желаете, можете да ограничите информацията, включена в съобщението, до работното си време, като изберете квадратчето за отметка Показвай часа само в рамките на моето работно време. За да промените работното си време, щракнете върху Настройване на работно време.

  2. Ако желаете да видите разширени опции, щракнете върху Покажи.

   • Включване на подробни данни за елементите, маркирани като лични    Тази опция изисква Подробности да бъде зададено на Ограничени подробности или Пълни подробности. Съществуването на лични елементи е включено, но не се споделя никаква допълнителна информация.

   • Включване на прикачени файлове в елементите на календара    Тази опция изисква подробни данни да бъдат зададени на "Пълни подробности". Включени са всички прикачени файлове в елементи от календара, като например електронни таблици.

   • Оформление за имейли    Можете да включите вашия График за деня или Списък на събитията.

  3. Щракнете върху OK.

  4. В полето До въведете името на лицето, на което искате да изпратите информацията за абонамента.

  5. Въведете в тялото на съобщението информацията, която желаете да включите.

  6. Щракнете върху Изпрати.

Календарът се показва на получателя в тялото на съобщението. Прикаченият файл на iCalendar с разширение на файла .ics може да бъде отворен в много програми за календар, включително Outlook.

Пример за календар, получен чрез функцията за календар по имейл

Когато се получи прикачен .ics файл в Outlook, получателят получава подкана да отвори календара. .ics файлът на календара се отваря като нов календар в Outlook. Когато се отвори като календар на Outlook, получателят може да преглежда получения календар в изглед "един до друг" или в изглед на припокриване. Получателят може също да плъзга календарни елементи от получения календар в друг календар в Outlook.

Най-горе на страницата

Публикуване на календар в Office Online

Можете да споделяте вашите календари на Outlook, като ги публикувате в Microsoft Office Online. Office Online предлага безплатен начин за споделяне на календари и ви позволява да управлявате кой има достъп до тях. Освен това можете да публикувате или да преглеждате календари в Office Online дори ако не използвате акаунт за Exchange. Използването на Office Online е чудесен начин за споделяне на информация от календара, ако използвате POP3 или IMAP имейл акаунти, които са най-често срещаните лични имейл акаунти или имейл акаунти за малки фирми.

 1. В Календар, в навигационния екран щракнетес десния бутон върху календара, който искате да публикувате.

  Забележка: Ако използвате бутона навигационен екран намален изглед, в навигационния екран щракнете върху бутона Календар Изображение на бутон , щракнете върху Навигационен екрани след това щракнете с десния бутон върху календара, който искате да публикувате.

  Съвет: Ако искате да публикувате вашия календар по подразбиране, щракнете върху Публикуване на моя календар в навигационния екран и след това продължете със стъпка 3.

 2. В контекстното меню посочете Публикуване в интернет и след това щракнете върху Публикуване в Office Online.

 3. Ако това е първият път, в който сте публикували календар в Office Online, трябва да се регистрирате за Office Online с помощта на вашия акаунт за Windows Live ID. Ако нямате безплатен акаунт в Windows Live ID, можете да създадете такъв. Следвайте инструкциите на екрана.

 4. До Времеви диапазон изберете броя дни, за които искате да споделите календара си.

  Снимка на диапазон от дати

 5. До Подробности, щракнете върху стрелката и изберете нивото на подробност, което искате да споделите. Ако искате, изберете квадратчето за отметка Показвай часа само в рамките на моето работно време, за да ограничите подробностите, които споделяте, до работното време, зададено в Outlook.

  Подробности на календара

 6. До Разрешения изберете дали информацията от календара да се преглежда само от конкретни хора, или да се търси и преглежда от всеки, който използва Office Online.

  • Само поканени потребители могат да гледат този календар      Ако щракнете върху тази опция, след публикуването на календара в Office Online се отваря имейл съобщение на Outlook за споделяне. Можете да изпратите имейл съобщението за споделяне на всяко лице, на което искате да дадете достъп до вашия календар. Съобщението за споделяне автоматично включва връзка към календара и можете да въведете съобщение, ако искате.

  • Всеки може да преглежда и търси този календар в Office Online      Ако щракнете върху тази опция, всеки, който знае връзката към вашия календар, може да го преглежда. Хората не се нуждаят от акаунт за Windows Live ID, за да влязат в услуга. Освен това потребителите на Office Online могат да намират този календар при търсене на календари.

 7. Ако публикувате календар, който всеки може да преглежда и търси, въведете описание на вашия календар в полето Описание. Тази информация помага на други потребители на Office Online да намират вашия календар.

  По подразбиране този календар ще се актуализира периодично. Промените в календара се публикуват в Office Online по време на следващото ръчно или автоматично изпращане/получаване. По подразбиране има 30-минутен интервал между всяко изпращане/получаване за всяка група за изпращане/получаване. Ако промените интервала на автоматично изпращане/получаване на по-малко от 20 минути, актуализациите на календара в Office Online се изпращат на най-малко 20-минутен интервал.

  За да качите този календар и после да не предоставяте никакви актуализации, щракнете върху Разширени и след това щракнете върху Единично качване: Актуализациите няма да се качват.

 8. Щракнете върху OK.

След споделянето на календара иконата на календара в навигационния екран се променя, както е показано по-долу.

Споделен календар

Свързана статия

Позволяване на някой друг да управлява пощата и календара ви

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×