Преминаване към основното съдържание

Създаване и управление на стая за чат в Lync

Работете от всяко място от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите от всяко място с най-новите функции и актуализации.

Надстройте сега

Ако сте упълномощени от администратора на Lync, можете бързо да започнете да създавате свои собствени постоянни стаи за чат. Ето какво можете да направите:

Създаване на нова стая за чат

 1. В основния прозорец на Lync, в изглед "Стаи за чат", щракнете върху бутона Добавяне на стая Добавяне на стая , след което щракнете върху Създаване на стая за чат от падащото меню. (Ако не виждате тези опции, вашият администратор на Lync не ви е дал разрешение за създаване и управление на стаи за чат.)

 2. В страницата "Моите стаи", която се отваря, щракнете върху Създаване на нова стая.

  Създаване на стая за чат

Именуване на новата стая за чат

Когато създадете стая за чат, ще искате да й дадете уникално и описателно име.

 1. В прозореца за създаване на стая, в Име на стая въведете име. Името на стая може да съдържа до 256 буквено-цифрови или специални знака, включително интервали, като комбинацията може да е всякаква.

 2. Щракнете върху иконата Проверка на имената, за да се уверите, че името вече не се използва. Ако се използва, ще получите подкана да изберете друго име.

Ако решите да смените името на стаята по-късно, новото име ще се покаже за вас и членовете и последователите на стаята по-нататък. Въпреки това е добра идея да намерите подходящо име, с което да започнете, а след това да продължите да го използвате. Смяната на името на стаята може да доведе до объркване сред потребителите, които са настроили уведомления или са добавили вашата стая в своите предпочитани.

Писане на описание на стая за чат

Когато създавате стая за чат, щракнете върху Описаниев прозореца за създаване на стая, след което въведете обяснение за целта на стаята. Описанието трябва да е кратко (най-много 256 знака) и го напишете така, че да помага на другите да решат дали да искат членство и дали да настройват уведомления, за да бъдат в течение на това, което се дискутира. Можете да смените описанието по всяко време.

Избор на настройка на поверителност

Всяка стая за чат на Lync има настройка на поверителност, която определя кой може да я намери и да участва в нея. Трите настройки са:

 • Отворена – Всеки може да намери тази стая (чрез търсене), да я отвори и да чете и пише ("да публикува") в нея. Отворените стаи нямат формално "членство".

 • Затворена – Нечленуващи могат да намерят тази стая и да видят кой е член, но само членове могат да отварят стаята, да четат или да публикуват в нея. (Това е настройката по подразбиране.) За да се присъедините към затворена стая, трябва да помолите управляващия стаята да ви добави в списъка с членове. Картичката на стаята указва управляващите стаята за чат.

 • Тайна – Нечленуващи няма да могат да намират тази стая или картичката на стаята, да научават кой има членство в нея или да четат или да публикуват в нея.

Можете да промените настройката за поверителност за дадена стая, която управлявате, по всяко време. За повече информация относно настройките за поверителност и членството в стаи вж. Разбиране на членството в стаи за чат на Lync.

Добавяне на уеб приложения към стаята за чат

В зависимост от това как вашата организация е решила да използва постоянния чат на Lync е възможно да имате достъп до голям брой полезни уеб-базирани приложения, които може да направят стаята за чат много по-продуктивно място за членовете, в което да си прекарват времето. Ако има уеб-базирани приложения, налични за стаята, ще видите заглавие за добавка в прозореца "Създаване на стая". Просто щракнете върху стрелката на падащото меню под заглавието и изберете уеб приложенията, които искате да добавите.

Добавяне или премахване на ръководители на стая за чат

Като ръководител на стая, можете да добавяте други като ръководители, за да споделяте задълженията за управление за дадена стая, която сте създали. (Както е обяснено по-долу, ръководителите трябва да се показват в набора от потенциални ръководители за категорията на стаята, към която принадлежи вашата стая.

За да добавите ръководител на стая, отворете прозореца на стаята за чат и в полето "Ръководители" въведете името на всеки, когото искате да назначите като съвместен ръководител. Подобно на вас, тези ръководители могат да добавят членове на стая и да редактират някои настройки на стаята. След като сте добавили имената на своите ръководители (разделени с точка и запетая), трябва да щракнете върху бутона Проверка на имената, за да се уверите, че Lync може да идентифицира тези хора. Вашите нови съвместни ръководители няма автоматично да станат членове на стаята, а ще трябва да ги добавите като членове.

Добавяне или премахване на членове на стая за чат

Като ръководител на стаята, можете да контролирате кой може да се присъедини към затворена или тайна стая, която сте създали. (Стаите с "отворена" настройка за поверителност не изискват членство.) Това означава, че можете да добавяте членове, които ви допадат (отново, докато те се показват в набора с потенциални членове за категорията на стаята, към която принадлежи стаята). В Членове въведете имената на хората, които да поканите да станат членове на стаята. Вие автоматично ставате член на всяка затворена или тайна стая, която създавате.

Ако не искате да уведомявате вашите контакти, че са станали членове на вашата стая, натиснете бутона Без изпращане на покани до членовете. В противен случай, в зависимост от съответната настройка на категорията на родителската стая, с която се идентифицира вашата стая, уведомления ще се показват или няма да се показват в списъка Нови на всеки член (точно като уведомление за контакт) в изгледа на стаи за чат в основния прозорец на Lync.

Потвърждаване на настройки на стая за чат

След като изберете подходящите опции според описаното по-горе, щракнете върху бутона Създай.

Управление на стая за чат

Кой може да управлява стая за чат

Можете да управлявате стая за чат на Lync при следните условия:

 • Създалите сте стая за чат, което по подразбиране ви прави ръководител на тази стая за чат.

 • Дадено ви е разрешение за ръководител на стая от администратора на Lync.

 • Определени сте за ръководител на стая за чат от лицето, което е създало стаята.

 • Имате администраторски права за стая за чат. Това ви позволява да управлявате всички стаи за чат в управляваните от вас среди на Lync.

Ако сте ръководител на стая за чат, ще видите своето име в полето Ръководители в картичката на стая за тази стая за чат.

Като ръководител на стая вие контролирате повечето от настройките на стаята за чат, която управлявате. В допълнение към създаването на свои собствени стаи за постоянен чат, можете да променяте техните нива на поверителност, да възлагате отговорности на допълнителни ръководители на стая, както и да добавяте или премахвате членове. Можете да променяте имената и описанията на стаите, които управлявате, и да добавяте още уеб приложения към средата на стаята, ако вашият администратор ги е направил достъпни. И накрая, можете да забраните дадена стая за чат, което заключва членовете извън стаята.

Тази таблица показва действието и какво можете и не можете да правите като ръководител на стая.

Действие

Може ли ръководителят на стая да извърши това действие?

Създаване на стая за чат

Да

Именуване или преименуване на стая за чат

Да

Създаване или промяна на описание на стая за чат

Да

Избор или промяна на настройка за поверителност за стая за чат

Да

Добавяне или премахване на членове от стая за чат

Да

Избор да не се изпращат уведомления ("покани") до нови членове

Да

Добавяне или премахване на ръководители от стая за чат

Да

Добавяне или премахване на добавки (уеб приложения)

Да

Назначаване на категория на стая към дадена стая за чат (ако администраторът е направил налични няколко категории)

Да

Забраняване на стая за чат

Да

Разрешаване на вече забранена стая за чат

Не

Изтриване на стая за чат

Не

Възстановяване на изтрита стая за чат

Не

Изтриване на публикация в стая за чат

Не

Изтриване на хронологията на стая за чат

Не

Ще изпълнявате задачите за управление на стая в страницата Редактиране на стая. Ето как да стигнете там:

 1. В основния прозорец на Lync щракнете върху иконата Стаи за чат, за да покажете изгледа на стаите за чат.

Екранна снимка на секцията с икони за преглед в основния прозорец на Lync с избрана стая за чат

 1. Щракнете върху обобщения етикет Член на, за да видите списък със стаи, до които имате достъп.

 2. Задръжте курсора над иконата Стая за чат Икона на стая за чат в списъка за стаята, чиито настройки искате да промените.

 3. Щракнете върху иконата Отваряне на стая Икона за отваряне на стая за чат .

 4. Щракнете върху бутона Още Бутон "Още" (долния десен ъгъл на прозореца на стаята за чат).

 5. Щракнете върху Управление на тази стая.

Екранна снимка на падащ списък с избрано ''Управление на тази стая''

 1. Сега сте в страницата Редактиране на стая, където можете да промените настройките на стаята, както беше споменато преди. Щракнете върху Фиксирай промените, когато сте готови.

Относно стаите за чат

Категорията на стая за чат на Lync е колекция от характеристики на стая, които може да се прилагат към няколко стаи за удобство. Например фирма за недвижими имоти може да намери за полезно да настрои категория стаи специално за употреба от екипа по продажбите, друга категория за юридическия отдел, трета категория за управителите и т.н. Всяка категория на стая може да има различни правила за запазване на записите, настройка за необходима поверителност и т.н. Всички стаи, които участват в тази категория стаи, ще наследят тези характеристики.

Концепцията за категория на стая засяга членството в стая, както и настройките. Когато постоянният чат на Microsoft Lync 2013 се инсталира първоначално, администраторът на Lync създава списък с потенциални участници в стая за чат. След като този списък бъде изготвен, администраторът може да създаде подкатегории на базата на организационните нужди. Обхватът на конкретна подкатегория идентифицира всички потребители и групи, които може да са членове на дадена стая за чат в тази категория. Например ако администраторът зададе обхват на дадена категория стаи на contoso.com, всяка група или потребител от Contoso могат да бъдат добавени като членове на стаите в тази подкатегория. Ако обхватът е зададен на "Продажби", само групи и потребители в този списък за разпространение могат да бъдат добавени като членове.

Ако няколко категории стаи са налични за вас като ръководител на стая, тези категории са показани в прозореца "Създаване на стая". Изберете категорията, чиито настройки и набор за членство искате да използвате.

Важно: Администраторът на Lync може да заключи повечето настройки на дадена категория стаи, което не позволява на вас и други ръководители на стаи за чат да променяте настройките. Администраторът може също така да ограничи набора потребители, от който вие и други ръководители на стаи можете да избирате членове. Ако попаднете в някоя от тези ситуации (което означава, че не можете да промените дадена настройка на стая или не можете да добавите конкретен потребител като член на вашата стая), проверете при администратора на Lync, за да видите дали има наложени ограничения.

Забраняване на стая за чат

Понякога може да се наложи да забраните дадена стая за чат, която управлявате. След като забраните дадена стая, потребители няма да могат да я намерят или да се присъединят към нея, както и всички, които в момента са се присъединили (включително и вие като ръководител на стаята), ще бъдат премахнати.

Забраняването на дадена стая може да е необходимо поради ред причини. Може би стаята вече е изпълнила целта си или е била заместена от по-активна стая, чийто фокус се застъпва с този на вашата. Ето как да забраните стаята.

 1. Отворете прозореца за управление на стая (вж. по-горе) и щракнете върху Забраняване. Диалогов прозорец ще ви подкани да потвърдите, че искате да забраните стаята.

Екранна снимка на диалогов прозорец, искащ потвърждение за забраняване на стая за чат

 1. За да продължите, щракнете върху OK. За да прекратите действието, щракнете върху Отказ.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×