Преминаване към основното съдържание
Представяне на слайдшоу

Създаване на автоматично изпълняваща се презентация

Създаване на автоматично изпълняваща се презентация

Можете да използвате автоматично изпълняваща се презентация, за да се изпълнява без присъствие на оператор в кабина или публичен терминал на търговско изложение или конгрес, а също можете да я запишете като видео и да я изпратите на даден клиент.

Съвет: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

Настройване на автоматично изпълнявана презентация

За да настроите една презентация на PowerPoint така, че да се изпълнява автоматично, направете следното:

 1. В раздела Слайдшоу щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. Под Тип на презентацията изберете някое от следните неща:

  • За да позволите на хората, гледащи вашето слайдшоу, да имат контрол над това кога да преминават нататък през слайдовете, изберете Представена от докладчик (на цял екран).

  • За да представите своето слайдшоу в прозорец, където контрол върху преминаването напред през слайдовете не е наличен за гледащите хора, изберете Преглеждана от потребител (прозорец).

  • За да изпълните циклично слайдшоуто, докато гледащите хора натиснат Esc, изберете Преглеждана в кабина (на цял екран).

   показва самоизпълняващ се диалогов прозорец на powerpoint

Репетиране и запис на времена на слайдове

Когато изберете следните типове на показване: Представена от докладчик (на цял екран) и Преглеждана в кабина (на цял екран), ще искате да упражните и запишете времената за ефектите и слайдовете.

 1. В раздела Слайдшоу щракнете върху Репетиция на времената.

  Забележка:  Таймерът на презентацията се стартира веднага след като натиснете Репетиция на времената.

  Появява се лентата с инструменти Репетиция и полето Време за слайдовете започва да засича времето на презентацията.

  показва полето за времена на запис за powerpoint

  Фигура: Лентата с инструменти "Репетиция"

  1 Next (преминете към следващия слайд)

  2 пауза

  Време на изнесено означение 3 на слайдове

  Повтаряне на изнесено означение 4

  5 общо време на презентацията

 2. Докато засичате времето за вашата презентация, можете да направите едно или няколко от следните неща на лентата с инструменти Репетиция:

  • За да се придвижите на следващия слайд, щракнете върху Напред.

  • За да спрете временно записването на времето, щракнете върху Пауза.

  • За да пуснете отново записването на време след временното спиране, щракнете върху Пауза.

  • За да зададете точен интервал от време за поява на един слайд, въведете продължителността в полето Време за слайдовете.

  • За да започнете отначало записването на времето за текущия слайд, щракнете върху Повтори.

 3. След като настроите времето за последния слайд, в поле за съобщения се показва общото време за презентацията и въпрос дали искате да направите някое от следните неща:

  • За да запазите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Да.

  • За да отхвърлите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Не.

   Появява се изглед за сортиране на слайдове и се показва времето на всеки слайд във вашата презентация.

Добавяне на дикторски текст или звук

За да запишете дикторски текст, компютърът трябва да има звукова карта и микрофон, както и извод за микрофон, ако микрофонът не е вграден в компютъра.

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху стрелката на бутона Запис на слайдшоу.

  Показва бутона "Запис на слайдшоу" в PowerPoint

 2. Изберете една от следните възможности:

  • Започни записването от началото

  • Започни записването от текущия слайд

 3. В диалоговия прозорец Запис на слайдшоу отметнете квадратчето Дикторски текст и лазерна показалка и при необходимост отметнете и изчистете отметката от квадратчето Времена на слайдове и анимации.

 4. Щракнете върху Започване на записването.

  Съвети: 

  • За да направите пауза в дикторския текст, в контекстното меню Записване, в изгледа Слайдшоу щракнете върху Пауза. За да възобновите дикторския текст, щракнете върху Подновяване на записа.

  • Пауза в записа на дикторския текст

 5. За да завършите записването на слайдшоуто, щракнете с десния бутон върху слайда и след това щракнете върху Край на шоуто.

 6. Записаните времена на слайдшоуто се записват автоматично и слайдшоуто се появява в изглед за сортиране на слайдове с времена под всеки слайд.

Можете да запишете дикторски текст, преди да изпълните презентацията, или можете да го запишете по време на презентацията и да включите коментарите на аудиторията. Ако не искате дикторски текст в цялата презентация, можете да запишете отделни звуци или коментари за избрани слайдове или обекти. За повече подробности вижте Запис на слайдшоу с дикторски текст и времена за слайдовете.

Добавяне на навигация

Ако искате аудиторията да се придвижва свободно из вашата автоматично изпълняваща се презентация, можете да добавите хипервръзки или бутони за действия, за да осигурите навигация.

 • Хипервръзки    

  Можете да добавите хипервръзки, които препращат към шоута по избор, към конкретни слайдове в презентацията, към други презентации, към документи на Microsoft Office Word, работни листове на Microsoft Office Excel, местоположения в интернет или интранет или имейл адреси. Можете да създадете хипервръзка от всеки обект, включително текст, фигури, таблици, графики и картини.

  За да научите как да добавите хипервръзка, вж. Създаване или редактиране на хипервръзка.

 • Бутони за действия    

  PowerPoint включва готови бутони за действия, които можете да добавите към презентацията и да дефинирате хипервръзки за тях. Бутоните за действия съдържат фигури, като например стрелки надясно или наляво. Използвайте ги, когато искате да включите лесно разбираеми символи за преминаване към следващия, предишния, първия и последния слайд. PowerPoint също така има бутони за действия за възпроизвеждане на филми или звуци.

Добавяне на дикторски текст

Добавянето на дикторски текст може да помогне за по-ясно представяне на информацията в автоматично изпълняващата се презентация.

За записа на дикторски текст настолните компютри се нуждаят от звукова карта, микрофон и извод за микрофон. Преносимите компютри изискват само микрофон и извод за микрофон. Можете да запишете дикторски текст, преди да изпълните презентацията, или можете да го запишете по време на презентацията и да включите коментарите на аудиторията. Ако не искате дикторски текст в цялата презентация, можете да запишете отделни звуци или коментари за избрани слайдове или обекти.

Репетиране и запис на времена на слайдове

Забележка: Бъдете готови да започнете да засичате времето за вашата презентация, веднага щом изпълните първата стъпка от тази процедура.

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Репетиция на времената.

  Появява се лентата с инструменти Репетиция и полето Време за слайдовете започва да засича времето на презентацията.

  диалогов прозорец ''репетиция''

  Фигура: Лентата с инструменти "Репетиция"

  1 Next (преминете към следващия слайд)

  2 пауза

  Време на изнесено означение 3 на слайдове

  Повтаряне на изнесено означение 4

  5 общо време на презентацията

 2. Докато засичате времето за вашата презентация, направете едно или няколко от следните неща на лентата с инструменти Репетиция:

  • За да се придвижите на следващия слайд, щракнете върху Напред.

  • За да спрете временно записването на времето, щракнете върху Пауза.

  • За да пуснете отново записването на време след временното спиране, щракнете върху Пауза.

  • За да зададете точен интервал от време за поява на един слайд, въведете продължителността в полето Време за слайдовете.

  • За да започнете отначало записването на времето за текущия слайд, щракнете върху Повтори.

 3. След като настроите времето за последния слайд, в поле за съобщения се показва общото време за презентацията и въпрос дали искате да направите някое от следните неща:

  • За да запазите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Да.

  • За да отхвърлите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Не.

   Появява се изглед за сортиране на слайдове и се показва времето на всеки слайд във вашата презентация.

Настройване на презентация за изпълнение на публичен терминал

Настройването на презентация за изпълнение на публичен терминал ви позволява да изберете дали при щракване с мишката върху екрана да се преминава към следващия слайд. Ако например искате презентацията да се показва с определена скорост, задайте автоматични времена и след това задайте презентацията да се изпълнява на публичен терминал. За да дадете повече контрол на потребителите, може да добавите към слайдовете навигация, като например хипервръзки или бутони за действия.

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. Под Тип на презентацията щракнете върху Преглеждана в кабина (на цял екран).

Важно: Ако настроите презентацията да се изпълнява на публичен терминал, не забравяйте да използвате автоматични времена или хипервръзки за навигация. В противен случай вашата автоматично изпълняваща се презентация няма да продължи след първия слайд.

Вж. също

Настройване на автоматично изпълнявана презентация

За да настроите една презентация на PowerPoint така, че да се изпълнява автоматично, направете следното:

 1. В раздела Слайдшоу щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. Под Тип на презентацията изберете някое от следните неща:

  • За да представите своето слайдшоу в прозорец, където има възможност за контрол върху преминаването напред през слайдовете за гледащите хора, изберете Преглеждана от потребител (прозорец).

  • За да изпълните циклично слайдшоуто, докато гледащите хора натиснат Esc, изберете Преглеждана в кабина (на цял екран).

   Забележка: Избирането на тази опция автоматично избира квадратчето за отметка Непрекъснат цикъл до "Esc" и води до циклично изпълнение на слайдшоуто.

  Показване на опциите за тип

Настройване на преходи между слайдовете

Ако искате слайдшоуто да се изпълнява автоматично на публичен терминал, можете да контролирате кога и как да се сменят слайдовете. За да направите това, можете да приложите един и същ преход към всички слайдове в презентацията и да зададете автоматично да се минава към следващия преход след определен интервал от време.

 1. В раздела Преходи щракнете върху желания от вас преход.

  Опции в раздела "Преходи"

  За да видите още преходи, посочете преход и след това щракнете върху Стрелка за преместване надолу .

 2. Направете следното в раздела Преходи:

  • За да зададете интервала от време, за който се показва всеки слайд, изберете След и въведете желания брой секунди.

  • За да зададете продължителността на всеки преход между слайдовете, въведете времето в полето Продължителност.

  • Щракнете върху Приложи към всички.

  Настройки за преход на слайдове

Експортиране на презентация във видео

Можете да експортирате презентация като филмов файл. Вижте Записване на презентация като филмов файл за повече подробности.

Настройване на автоматично изпълнявана презентация

За да настроите една презентация на PowerPoint така, че да се изпълнява автоматично, направете следното:

 1. В раздела слайдшоу щракнете върху Настройка на шоуто.

 2. Под Тип на презентацията изберете някое от следните неща:

  • За да представите своето слайдшоу в прозорец, където има възможност за контрол върху преминаването напред през слайдовете за гледащите хора, изберете Преглеждана от потребител (прозорец).

  • За да изпълните циклично слайдшоуто, докато гледащите хора натиснат Esc, изберете Преглеждана в кабина (на цял екран).

   Забележка: Избирането на тази опция автоматично избира квадратчето за отметка Непрекъснат цикъл до "Esc" и води до циклично изпълнение на слайдшоуто.

  Показване на опциите за тип

Настройване на преходи между слайдовете

Ако искате слайдшоуто да се изпълнява автоматично на публичен терминал, можете да контролирате кога и как да се сменят слайдовете. За да направите това, можете да приложите един и същ преход към всички слайдове в презентацията и да зададете автоматично да се минава към следващия преход след определен интервал от време.

 1. В раздела Преходи щракнете върху желания от вас преход, като напр. "Изрязване", "Избледняване", "Изтриване" или "Разделяне".

  За да видите още преходи, посочете преход и след това щракнете върху стрелката надолу под галерията с преходи.

 2. Направете следното в раздела Преходи:

  • За да зададете интервала от време, за който се показва всеки слайд, изберете След и въведете желания брой секунди.

  • За да зададете продължителността на всеки преход между слайдовете, въведете времето в полето Продължителност.

  • Под Приложи към щракнете върху Всички слайдове.

Експортиране на презентация във видео

Можете да експортирате презентация като филмов файл. Вижте Записване на презентация като филмов файл за повече подробности.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×