Създаване на графика SmartArt

Създайте Графика SmartArt, за да направите бързо и лесно визуално представяне на вашата информация. Можете да избирате от много различни оформления за ефективно предаване на вашето послание или идеи. Графики SmartArt може да се създаде в Excel, Outlook, PowerPoint и Word и те могат да се използват в Office.

За общ преглед на Графики SmartArt, включително съображения за избиране на най-добрия тип графика и оформление за показване на вашите данни или за предаване на концепция, вижте избор на графика SmartArt.

Вмъкване на графика SmartArt и добавяне на текст към нея

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  SmartArt в раздела "Вмъкване"

 2. В диалоговия прозорец Избор на графика SmartArt щракнете върху типа и оформлението, които искате.

 3. Въведете своя текст, като направите едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележки: 

   • Ако текстовият екран не е видим, щракнете върху контролата стрелка от лявата страна на графиката SmartArt.

   • За да добавите текст, например заглавие, в произволна позиция близо до или върху графиката SmartArt, в раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху текстово поле , за да вмъкнете текстово поле. Ако искате да се вижда само текстът в текстовото ви поле, щракнете с десния бутон върху текстовото поле, щракнете върху Форматиране на фигура или Форматиране на текстово поле и след това задайте текстовото поле да няма фонов цвят и граница.

  • Щракнете в поле на графиката SmartArt, след което въведете текста. За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите друга фигура.

 2. Щракнете върху съществуваща фигура, която е разположена най-близо до мястото, където искате да добавите новата фигура.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката до Добавяне на фигура.

  Бутонът "Добавяне на фигура" в групата "Създаване на графика"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графиката SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела Проектиране.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете фигура след избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете фигура пред избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата пред.

Забележки: 

 • За да добавите фигура от текстовия екран, щракнете върху съществуваща фигура, преместете курсора преди или след текста, където искате да добавите фигурата, и след това натиснете клавиша ENTER.

 • За да изтриете фигура от своята графика SmartArt, щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, и след това натиснете клавиша DELETE. За да изтриете цялата графика SmartArt, щракнете върху границата на графиката SmartArt и след това натиснете клавиша DELETE.

 • За да добавите фигура като изнесено означение или линия, вижте Добавяне на фигури.

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да приложите цветови вариации, които са получени от цветове на тема, към фигурите във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Бутонът "Промяна на цветовете" в раздела "Проектиране" в инструментите за SmartArt

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела Проектиране.

 3. Щракнете върху желаната от вас цветова вариация.

Прилагане на стил на графика SmartArt към графика SmartArt

Стилът на графика SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линиите, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към фигурите в графиката SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран облик.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на графика SmartArt.

  За да видите още стилове на графика SmartArt, щракнете върху бутона Още Бутон "Още" .

 • Коя версия на Office използвате?
 • По-нови версии
 • Office 2011

Вмъкване на Графика SmartArt и добавяне на текст към нея

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  Вмъкване на графика SmartArt от лентата

 2. В менюто с типове, което се появява, посочете желания от вас тип и след това изберете оформление.

 3. Въведете своя текст, като направите едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележки: 

   • Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата стрелка от лявата страна на Графика SmartArt.

   • За да добавите текст, като например заглавие, в произволна позиция близо до или в горния край на Графика SmartArt, в раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху текстово поле , за да вмъкнете текстово поле. Ако искате да се вижда само текстът в текстовото ви поле, щракнете с десния бутон върху текстовото поле, щракнете върху Форматиране на фигура или Форматиране на текстово поле и след това задайте текстовото поле да няма фонов цвят и граница.

  • Щракнете в поле в Графика SmartArt и след това въведете своя текст. За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

 1. Щракнете върху Графика SmartArt, в която искате да добавите друга фигура.

 2. Щракнете върху съществуваща фигура, която е разположена най-близо до мястото, където искате да добавите новата фигура.

 3. В раздела проектиране на SmartArt , в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката до Добавяне на фигура.

  Добавяне на фигура към графика SmartArt

  Ако не виждате раздела проектиране на SmartArt , уверете се, че сте избрали Графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху Графика SmartArt, за да отворите раздела проектиране на SmartArt .

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете фигура след избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете фигура пред избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата пред.

Забележки: 

 • За да добавите фигура, докато използвате текстовия екран, щракнете върху съществуваща фигура, поставете курсора преди или след текста, където искате да добавите фигурата, и след това натиснете клавиша ENTER.

 • За да изтриете фигура от Графика SmartArt, щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, и след това натиснете клавиша DELETE. За да изтриете целия Графика SmartArt, щракнете върху границата на Графика SmartArt и след това натиснете клавиша DELETE.

 • За да добавите фигура като изнесено означение или линия, вижте Добавяне на фигури.

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да приложите цветови вариации, които са получени от цветове на тема във фигурите във вашата Графика SmartArt.

 1. Щракнете върху Графика SmartArt.

 2. В раздела проектиране на SmartArt , в групата стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Промяна на цветовете на графика SmartArt

  Ако не виждате раздела проектиране на SmartArt , уверете се, че сте избрали Графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху Графика SmartArt, за да отворите раздела проектиране на SmartArt .

 3. Щракнете върху желаната от вас цветова вариация.

Прилагане на стил на SmartArt към Графика SmartArt

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, като например стил на линия, релефна рамка или 3D, които можете да приложите към фигурите във вашата Графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху Графика SmartArt.

 2. В раздела проектиране на SmartArt , в групата стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на SmartArt.

  За да видите още стилове на SmartArt, щракнете върху бутона още .

  Щракнете върху стрелката, сочеща надолу, за да видите още опции за стил на графика SmartArt

Вмъкване на Графика SmartArt и добавяне на текст към нея

 1. В менюто Вмъкване изберете графика SmartArt.

 2. В раздела SmartArt на лентата, в групата Вмъкни графика SmartArt изберете типа на желаната от вас графика (списък, процеси т. н.) и след това изберете оформление.

 3. Въведете своя текст, като направите едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележки: 

   • Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата на редактора от лявата страна на Графика SmartArt.

   • За да добавите текст, като например заглавие, в произволна позиция близо до или в горния край на Графика SmartArt, в раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху текстово поле , за да вмъкнете текстово поле. Ако искате да се вижда само текстът в текстовото ви поле, щракнете с десния бутон върху текстовото поле, щракнете върху Форматиране на фигура или Форматиране на текстово поле и след това задайте текстовото поле да няма фонов цвят и граница.

  • Щракнете в поле в Графика SmartArt и след това въведете своя текст. За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

 1. Щракнете върху Графика SmartArt, в която искате да добавите друга фигура.

 2. Control – щракнете върху съществуваща фигура, която е разположена най-близо до мястото, където искате да добавите новата фигура.

 3. В контекстното меню посочете Добавяне на фигураи след това изберете желаната опция за вмъкване:

  • За да вмъкнете фигура след избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете фигура пред избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата пред.

  Забележки: 

  • За да добавите фигура, докато използвате текстовия екран, щракнете върху съществуваща фигура, поставете курсора преди или след текста, където искате да добавите фигурата, и след това натиснете клавиша ENTER.

  • За да изтриете фигура от Графика SmartArt, щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, и след това натиснете клавиша DELETE. За да изтриете целия Графика SmartArt, щракнете върху границата на Графика SmartArt и след това натиснете клавиша DELETE.

  • За да добавите фигура като изнесено означение или линия, вижте Добавяне на фигури.

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да приложите цветови вариации, които са получени от цветове на тема във фигурите във вашата Графика SmartArt.

 1. Щракнете върху Графика SmartArt.

 2. В раздела SmartArt , в групата стилове на SmartArt графика щракнете върху цветове.

 3. Щракнете върху желаната от вас цветова вариация.

Прилагане на стил на SmartArt към Графика SmartArt

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, като например стил на линия, релефна рамка или 3D, които можете да приложите към фигурите във вашата Графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху Графика SmartArt.

 2. В раздела SmartArt , в групата стилове на SmartArt графика щракнете върху желания от вас стил на SmartArt.

  За да видите още стилове на SmartArt, щракнете върху бутона още .

  Щракнете върху стрелката, сочеща надолу, за да видите още опции за стил на графика SmartArt

В PowerPoint за уеб можете да добавяте и редактирате Графики SmartArt.

Вмъкване на графика SmartArt и добавяне на текст към нея

 1. В раздела Вмъкване изберете SmartArt.

  В раздела "Вмъкване" изберете "SmartArt"

 2. В падащото меню изберете желаното от вас оформление.

  Графиката се вмъква в слайда. В лявата част на графиката се показва текстов редактор. Всеки елемент с водещ символ в редактора съответства на един елемент в графиката.

  Добавяне на текст към графиката SmartArt в текстов редактор от лявата страна
 3. За да въведете текст, щракнете върху до един водещ символ в редактора на текст и след това въведете текста или поставете текста, който сте копирали от друго място.

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

Можете да добавяте фигури в текстов редактор, като натиснете клавиша ENTER, за да добавите друг елемент с водещ символ.

Можете да изтривате фигури в текстов редактор, като backspacing върху елемента с водещ символ, който искате да премахнете.

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да приложите цветови вариации (които са получени от цветове на тема на презентацията) към фигурите във вашата Графика SmartArt.

 1. Щракнете върху Графика SmartArt.

 2. В лентата, под инструменти за SmartArtизберете Промяна на цветовете.

  Под инструменти за SmartArt изберете промяна на цветовете, за да отворите цветната Галерия

 3. В менюто, което се появява, изберете желаната от вас цветова вариация.

Прилагане на стил на графика SmartArt към графика

Стилът на SmartArt е комбинация от ефекти, като например стил на линия, релефна рамка или 3D, които можете да приложите към фигурите във вашата Графика SmartArt, за да създадете професионален облик.

 1. Щракнете върху Графика SmartArt.

 2. В лентата, под инструменти за SmartArtизберете стилове.

  Под инструменти за SmartArt изберете стрелката за още стилове, за да отворите галерията със стилове на SmartArt

 3. В менюто, което се появява, изберете стила, който искате.

  Насочете курсора на мишката по всяка опция, за да видите име на описание за опцията.

Обръщане на реда на фигурите в графика

По подразбиране фигурите в графика са подредени отляво надясно (или по посока на часовниковата стрелка, ако графиката е кръгова). 

За да промените реда на фигурите:

 1. Изберете графиката.

 2. В лентата, под инструменти за SmartArtизберете отдясно наляво.

Промяна на нивото на списъка на елемент

Текстовият екран работи като структуриране или списък с водещи символи, който съпоставя информацията директно с Графика SmartArt. Всеки Графика SmartArt дефинира свое собствено съпоставяне между водещите символи в текстов редактор и набора от фигури в Графика SmartArt.

За да подчертаете ред в текстовия екран, изберете реда, който искате да отстъпите, и след това под инструменти за SmartArt, в раздела проектиране щракнете върху понижи.

За да намалите нивото на списъка, изберете реда, който искате да отстъпите, и след това щракнете върху насърчаване (или натиснете SHIFT + TAB).

Съвети

 • За да преоразмерите целия Графика SmartArt, щракнете върху границата на Графика SmartArt и след това плъзнете манипулаторите за оразмеряване в или извън, докато Графика SmartArt е желаният от вас размер.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×