Свързани теми
×
Обобщени таблици
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Обобщени таблици

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Обобщената таблица е мощен инструмент за изчисляване, обобщаване и анализиране на данни, който ви позволява да виждате сравнения, модели и тенденции във вашите данни. Обобщените таблици работят малко по-различно в зависимост от платформата, която използвате за изпълнение на Excel.

Получаване на живи и безплатни отговори в Excel

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

 1. Изберете клетките, от които искате да създадете обобщена таблица.

  Забележка:  Вашите данни трябва да бъдат организирани в колони с един заглавен ред.

 2. Изберете Вмъкване > Обобщена таблица.

  PivotTable Button

 3. Това ще създаде обобщена таблица въз основа на съществуваща таблица или диапазон.
  Обобщена таблица от диапазон или таблица

  Забележка: Избирането на Добавяне на тези данни към модела на данни ще добави таблицата или диапазона, които се използват за тази обобщена таблица, в модела на данни на работната книга. Научете повече.

 4. Изберете къде искате да бъде поставен отчетът с обобщена таблица. Изберете Нов работен лист, за да поставите обобщената таблица в нов работен лист или Съществуващ работен лист, и изберете къде искате да се появи новата обобщена таблица. 

 5. Щракнете върху OK.

Като щракнете върху стрелката надолу на бутона, можете да изберете от други възможни източници за обобщената таблица.  В допълнение към използването на съществуваща таблица или диапазон има три други източника, от които можете да избирате, за да попълните обобщената таблица.

Избор на източник на обобщена таблица

Забележка: В зависимост от ИТ настройките на вашата организация може да видите включено името
на вашата организация  в бутона. Например "От Power BI (Microsoft)"

Получаване от външен източник на данни

Обобщена таблица от външен източник

Извличане от модел на данни

Използвайте тази опция, ако работната ви книга съдържа модел на данни и искате да създадете обобщена таблица от няколко таблици, да подобрите обобщената таблица с мерки по избор или да работите с много големи набори от данни. 
Обобщена таблица от таблица с данни

Преминаване от Power BI

Използвайте тази опция, ако вашата организация използва Power BI и искате да откриете и да се свържете с одобрените набори от данни в облака, до които имате достъп. 

Обобщена таблица от Power BI

 1. За да добавите поле в обобщената таблица, изберете квадратчето за отметка за име на поле в екрана Полета на обобщена таблица.

  Забележка: Избраните полета се добавят към техните области по подразбиране: нечисловите полета се добавят към Редове, йерархиите за дата и час се добавят към Колони, а числовите полета се добавят към Стойности.

  Обобщена таблица

 2. За да преместите поле от една област в друга, плъзнете полето в целевата област.

Ако добавите нови данни към вашия източник на данни за обобщената таблица, всички обобщени таблици, изградени върху този източник на данни, трябва да се обновят. За да обновите само една обобщена таблица, можете да щракнете с десния бутон някъде в диапазона на обобщената таблица, след което изберете Обнови. Ако имате няколко обобщени таблици, първо изберете някоя клетка в някоя обобщена таблица, след което в лентата отидете на Анализ на обобщена таблица > щракнете върху стрелката под бутона Обнови и изберете Обнови всичко.

Обновяване на обобщена таблица

Обобщаване на стойности по

По подразбиране полетата на обобщената таблица, които се поставят в областта Стойности, ще се показват като SUM. Ако Excel интерпретира вашите данни като текст, те ще се показват като COUNT. Ето защо е много важно да сте сигурни, че не смесвате типовете данни за полетата за стойности. Можете да промените изчислението по подразбиране, като първо щракнете върху стрелката вдясно от името на полето, след което изберете опцията Настройки на полетата за стойности.

Диалогов прозорец "Настройки на поле за стойност" на Excel

След това променете изчислението в раздела Обобщаване на стойности по. Обърнете внимание, че когато промените метода на изчисление, Excel автоматично ще го добавя в раздела Име по избор, например "Сума на FieldName", но можете да го промените. Ако щракнете върху бутона Числов формат, можете да промените формата на числата за цялото поле.

Съвет: Тъй като промяната на изчислението в раздела Обобщаване на стойности по ще промени името на полето на обобщената таблица, най-добре е да не преименувате вашите полета на обобщената таблица, докато не сте готови с настройването на обобщената таблица. Един трик е да използвате Търсене и заместване (Ctrl + H) >Търси какво > "Сумата от", след което Замести с > оставете празно, за да заместите всичко наведнъж, вместо ръчно да въвеждате отново.

Диалогов прозорец "Настройки на поле за стойност" на Excel за опции на "Обобщаване на стойности по"

Показвай стойностите като

Вместо да използвате изчисление за обобщаване на данните, можете също да ги покажете като процент от поле. В следващия пример сме променили величините на нашите разходи на домакинството да се показват като % от общата сума вместо като сума от стойностите.

Пример за обобщена таблица с показани "Стойности" като процент от общата сума Пример за обобщена таблица с показани "Стойности" като процент от общата сума

След като сте отворили диалоговия прозорец Настройка на поле за стойност, можете да направите избора си от раздела Показвай стойностите като.

Показване на стойност като изчисление и като процент.

Просто плъзнете елемента два пъти в раздела Стойности, а след това задайте опциите Обобщаване на стойности по и Показвай стойностите като за всеки от тях.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

 1. Изберете таблица или диапазон от данни в листа и изберете Вмъкване > обобщена таблица , за да отворите екрана Вмъкване на обобщена таблица .

 2. Можете или ръчно да създадете собствена обобщена таблица, или да изберете за вас да се създаде препоръчителна обобщена таблица . Направете едно от следните неща:

 • В Създаване на собствена карта на обобщена таблица изберете Или Нов лист , или Съществуващ лист , за да изберете местоназначението на обобщената таблица.

 • В препоръчителна обобщена таблица изберете или Нов лист , или Съществуващ лист, за да изберете местоназначението на обобщената таблица.

Забележка:  Препоръчителните обобщени таблици са достъпни само за абонати на Microsoft 365.

Екранът Вмъкване на обобщена таблица ви позволява да зададете източника, местоназначението и други аспекти на обобщената таблица.

Можете да промените източникана данни за данните на обобщената таблица, докато ги създавате.

 1. В екрана Вмъкване на обобщена таблица изберете текстовото поле под Източник. Докато сменяте източника, картите в екрана няма да са налични.

 2. Избор на данни в мрежата или въвеждане на диапазон в текстовото поле. 

 3. Натиснете Enter на клавиатурата или бутона, за да потвърдите избора си. Екранът ще се актуализира с нови препоръчителни обобщени таблици въз основа на новия източник на данни.

Екранът "Вмъкване на обобщена таблица" иска от таблица или диапазон да се използва като източник и ви позволява да промените местоназначението.

Преминаване от Power BI

Използвайте тази опция, ако вашата организация използва Power BI и искате да откриете и да се свържете с одобрените набори от данни в облака, до които имате достъп. 

Обобщена таблица от Power BI

В екрана Полета на обобщената таблица поставете отметка в квадратчето за всяко поле, което искате да добавите към обобщената таблица.

По подразбиране нечисловите полета се добавят към областта Редове, полетата за дата и час се добавят към областта Колони, а числовите полета се добавят към областта Стойности.

Можете също ръчно да плъзнете и пуснете всеки наличен елемент в някое от полетата на обобщената таблица или ако вече не искате елемент в обобщената таблица, плъзнете го от списъка или го изчистете.

Полета на обобщена таблица в Excel за уеб

Обобщаване на стойности по

По подразбиране полетата на обобщената таблица в областта Стойности ще се показват като SUM. Ако Excel интерпретира вашите данни като текст, те ще се показват като COUNT. Ето защо е много важно да сте сигурни, че не смесвате типовете данни за полетата за стойности.

Променете изчислението по подразбиране, като щракнете с десния бутон върху някоя стойност в реда и изберете опцията Обобщаване на стойности по .

Обобщаване по в Excel за уеб

Показвай стойностите като

Вместо да използвате изчисление за обобщаване на данните, можете също да ги покажете като процент от поле. В следващия пример сме променили величините на нашите разходи на домакинството да се показват като % от общата сума вместо като сума от стойностите.

Пример за обобщена таблица с показани "Стойности" като процент от общата сума

Щракнете с десния бутон върху някоя стойност в колоната, за която искате да покажете стойността.  Изберете Показвай стойностите като в менюто. Ще се покаже списък с наличните стойности.

Направете избора си от списъка.

За да покажете като % от родителската сума, посочете този елемент в списъка и изберете родителското поле, което искате да използвате като основа на изчислението. 

Покажи като

Ако добавите нови данни към източника на данни на обобщената таблица , всички обобщени таблици, изградени върху този източник на данни, ще трябва да се обновят. Щракнете с десния бутон някъде в диапазона на обобщената таблица , след което изберете Обнови.

Обновяване на обобщена таблица

Ако сте създали обобщена таблица и решите, че вече не я искате, изберете целия диапазон на обобщената таблица и натиснете Delete. Това няма да има ефект върху други данни, обобщени таблици или диаграми около тях. Ако обобщената таблица е в отделен лист, който няма други данни, които искате да запазите, изтриването на листа е бърз начин да премахнете обобщената таблица.

 • Вашите данни трябва да бъдат подредени в табличен формат и да нямат празни редове или колони. Най-добре е да използвате таблица на Excel, както в нашия пример по-горе.

 • Таблиците са чудесен източник на данни за обобщена таблица, защото добавените в таблицата редове автоматично се включват в обобщената таблица, когато обновите данните, а всички нови колони ще бъдат включени в списъка с полета на обобщената таблица. В противен случай трябва да промените първичните данни за обобщена таблица или да използвате формула с динамично именуван диапазон.

 • Типовете данни в колоните трябва да бъдат едни и същи. Например, не трябва да смесвате дати и текст в една и съща колона.

 • Обобщените таблици работят върху снимка на вашите данни, наречена кеш, така че реалните ви данни не се променят по никакъв начин.

Ако имате малко опит с обобщените таблици или не сте сигурни как да започнете, използването на Препоръчителна обобщена таблица е добър вариант. Когато използвате тази функция, Excel определя смислено оформление, като съпоставя данните с най-подходящите области в обобщената таблица. Така получавате отправна точка, от която можете да започнете да експериментирате. След като е създадена препоръчителна обобщена таблица, можете да изпробвате различни ориентации и да пренареждате полетата, за да постигнете желаните резултати. Можете също да изтеглите нашия интерактивен урок Направете първата си обобщена таблица.

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на източника на данни или на таблицата.

 2. Щракнете върху Вмъкване > Препоръчана обобщена таблица.

  Отидете на "Вмъкване > Препоръчани обобщени таблици", за да накарате Excel да създаде обобщена таблица вместо вас

 3. Excel анализира вашите данни и ви предоставя няколко опции, както в този пример с използване на данни за разходите на домакинството.

  Диалогов прозорец "Препоръчани обобщени таблици" в Excel

 4. Изберете обобщената таблица, която изглежда най-подходяща за вас, и натиснете OK. Excel ще създаде обобщена таблица в нов лист и ще покаже списъка с полета на обобщената таблица

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на източника на данни или на таблицата.

 2. Отидете на Вмъкване > Обобщена таблица.

  Data tab, Analysis group

 3. Excel ще покаже диалоговия прозорец Създаване на обобщена таблица с избрано име на диапазона или таблицата. В този случай използваме таблица, наречена "tbl_HouseholdExpenses".

 4. В раздела Изберете къде искате да бъде поставена обобщената изберете Нов работен лист или Съществуващ работен лист. За Съществуващ работен лист изберете клетката, където искате да бъде поставена обобщената таблица.

 5. Натиснете OK, и Excel ще създаде празна обобщена таблица и ще покаже списъка с полета на обобщената таблица.

Списък с полета на обобщена таблица

В областта Име на полето в горния край поставете отметка в квадратчето за всяко поле, която искате да добавите в обобщената таблица. По подразбиране нечисловите полета се добавят към областта Ред, полетата за дата и час се добавят към областта Колона, а числовите полета се добавят към областта Стойности. Можете също ръчно да плъзнете и пуснете наличен елемент в някое от полетата на обобщената таблица, а ако вече не искате даден елемент в обобщената таблица, просто го плъзнете извън списъка с полета или махнете отметката. Възможността за пренареждане на полетата е една от функциите за обобщени таблици, която изключително улеснява променянето на външния им вид.

Списък с полета на обобщената таблица

Пример на диалоговия прозорец на списъка "Полета на обобщени таблици на Excel"

 • Обобщаване по

  По подразбиране полетата на обобщената таблица, които се поставят в областта Стойности, ще се показват като SUM. Ако Excel интерпретира вашите данни като текст, те ще се показват като COUNT. Ето защо е много важно да сте сигурни, че не смесвате типовете данни за полетата за стойности. Можете да промените изчислението по подразбиране, като първо щракнете върху стрелката вдясно от името на полето, след което изберете опцията Настройки на полетата.

  След това променете изчислението в раздела Обобщаване по. Обърнете внимание, че когато промените метода на изчисление, Excel автоматично ще го добавя в раздела Име по избор, например "Сума на FieldName", но можете да го промените. Ако щракнете върху бутона Число..., можете да промените формата на числата за цялото поле.

  Съвет: Тъй като промяната на изчислението в раздела Обобщаване по ще промени името на полето на обобщената таблица, най-добре е да не преименувате вашите полета на обобщената таблица, докато не сте готови с настройването на обобщената таблица. Един трик е да щракнете върху Заместване (в менюто "Редактиране") >Търси какво > "Сумата от", след което Замести с > оставете празно, за да заместите всичко наведнъж, вместо ръчно да въвеждате отново.

 • Показвай данните като

  Вместо да използвате изчисление за обобщаване на данните, можете също да ги покажете като процент от поле. В следващия пример сме променили величините на нашите разходи на домакинството да се показват като % от общата сума вместо като сума от стойностите.

  Пример за обобщена таблица с показани "Стойности" като процент от общата сума

  След като сте отворили диалоговия прозорец Настройки на полетата, можете да направите избора си от раздела Показвай данните като.

 • Показване на стойност като изчисление и като процент.

  Просто плъзнете елемента два пъти в раздела Стойности, щракнете с десния бутон върху стойността и изберете Настройки на полетата, а след това задайте опциите Обобщаване по и Показвай данните като за всеки от тях.

Ако добавите нови данни към вашия източник на данни за обобщената таблица, всички обобщени таблици, изградени върху този източник на данни, трябва да се обновят. За да обновите само една обобщена таблица, можете да щракнете с десния бутон някъде в диапазона на обобщената таблица, след което изберете Обнови. Ако имате няколко обобщени таблици, първо изберете някоя клетка в някоя обобщена таблица, след което в лентата отидете на Анализ на обобщена таблица > щракнете върху стрелката под бутона Обнови и изберете Обнови всичко.

Ако сте създали обобщена таблица и решите, че вече не я искате, можете просто да изберете целия диапазон на обобщената таблица, след което натиснете Изтрий. Това няма да окаже никакво влияние върху други данни или обобщени таблици или диаграми около нея. Ако обобщената таблица е на отделен лист, в който няма други данни, които искате да запазите, изтриването на този лист е бърз начин за премахване на обобщената таблица.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Препоръките за обобщена таблица са част от свързаната среда за работа в Microsoft 365 и анализират вашите данни с услуги за изкуствен интелект. Ако изберете да се отпишете от свързаната среда за работа в Microsoft 365, Вашите данни няма да бъдат изпратени до услугата за изкуствен интелект и няма да можете да използвате препоръки за обобщена таблица. Прочетете декларацията за поверителност на Microsoft за повече подробности.

Свързани статии

Създаване на обобщена диаграма

Използване на сегментатори за филтриране на данни в обобщена таблица 

Създаване на времева линия на обобщена таблица за филтриране по дати

Създаване на обобщена таблица с модела на данните за анализиране на данни в няколко таблици

Създаване на обобщена таблица, свързана с набори от данни на Power BI

Използване на списъка с полета за подреждане на полетата в обобщена таблица

Промяна на първичните данни за обобщена таблица

Изчисляване на стойности в обобщена таблица

Изтриване на обобщена таблица

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×