Обобщени таблици

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Обобщената таблица е мощен инструмент за изчисляване, обобщаване и анализиране на данни, които ви позволяват да видите сравнения, модели и тенденции в данните си.

Оказване на голямо въздействие с известия

Създаване на обобщена таблица

 1. Изберете клетките, от които искате да създадете обобщена таблица.

  Забележка:  Вашите данни не трябва да имат празни редове или колони. Заглавието трябва да е само на един ред.

 2. Изберете Вмъкване > Обобщена таблица.

  Обобщена таблица

 3. Под Изберете данните, които искате да анализирате щракнете върху Изберете таблица или диапазон.  

  Обобщена таблица

 4. В Таблица/диапазон проверете диапазона от клетки.

 5. Под Изберете къде искате да бъде поставен отчетът с обобщената таблицаизберете нов работен лист , за да поставите обобщената таблица в нов работен лист, или съществуващ работен лист и след това изберете местоположението, където искате да се показва обобщената таблица.

 6. Изберете OK.

Изграждане на обобщената таблица

 1. За да добавите поле в обобщената таблица, изберете квадратчето за отметка за име на поле в екрана Полета на обобщена таблица.

  Забележка: Избраните полета се добавят към техните области по подразбиране: нечисловите полета се добавят към Редове, йерархиите за дата и час се добавят към Колони, а числовите полета се добавят към Стойности.

  Обобщена таблица

 2. За да преместите поле от една област в друга, плъзнете полето в целевата област.

Преди да започнете:

 • Вашите данни трябва да бъдат подредени в табличен формат и да нямат празни редове или колони. Най-добре е да използвате таблица на Excel, както в нашия пример по-горе.

 • Таблиците са чудесен източник на данни за обобщена таблица, защото добавените в таблицата редове автоматично се включват в обобщената таблица, когато обновите данните, а всички нови колони ще бъдат включени в списъка с полета на обобщената таблица. В противен случай трябва или да промените първичните данни за обобщена таблица, или да използвате динамична формула с наименуван диапазон.

 • Типовете данни в колоните трябва да бъдат едни и същи. Например, не трябва да смесвате дати и текст в една и съща колона.

 • Обобщените таблици работят върху снимка на вашите данни, наречена кеш, така че реалните ви данни не се променят по никакъв начин.

Създаване на обобщена таблица

Ако имате малко опит с обобщените таблици или не сте сигурни как да започнете, използването на Препоръчителна обобщена таблица е добър вариант. Когато използвате тази функция, Excel определя смислено оформление, като съпоставя данните с най-подходящите области в обобщената таблица. Така получавате отправна точка, от която можете да започнете да експериментирате. След като е създадена препоръчителна обобщена таблица, можете да изпробвате различни ориентации и да пренареждате полетата, за да постигнете желаните резултати.

Можете също да изтеглите нашия интерактивен урок Направете първата си обобщена таблица.

Препоръчителна обобщена таблица

Ръчно създаване на обобщена таблица

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на източника на данни или на таблицата.

 2. Щракнете върху Вмъкване > Препоръчана обобщена таблица.

  Отидете на "Вмъкване > Препоръчани обобщени таблици", за да накарате Excel да създаде обобщена таблица вместо вас

 3. Excel анализира вашите данни и ви предоставя няколко опции, както в този пример с използване на данни за разходите на домакинството.

  Диалогов прозорец "Препоръчани обобщени таблици" в Excel
 4. Изберете обобщената таблица, която изглежда най-подходяща за вас, и натиснете OK. Excel ще създаде обобщена таблица в нов лист и ще покаже списък с полета на обобщената таблица.

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на източника на данни или на таблицата.

 2. Отидете на Вмъкване > Обобщена таблица.

  Ако използвате Excel for Mac 2011 и по-стара версия, обобщената таблица е в раздела Данни в групата Анализ.

  Раздел "Данни", група "Анализ"

 3. Excel ще покаже диалоговия прозорец Създаване на обобщена таблица с избрано име на диапазона или таблицата. В този случай използваме таблица, наречена "tbl_HouseholdExpenses".

 4. В раздела Изберете къде искате да бъде поставена обобщената изберете Нов работен лист или Съществуващ работен лист. За Съществуващ работен лист изберете клетката, където искате да бъде поставена обобщената таблица.

 5. Натиснете OK, и Excel ще създаде празна обобщена таблица и ще покаже списъка с полета на обобщената таблица.

В областта Име на полето в горния край поставете отметка в квадратчето за всяко поле, която искате да добавите в обобщената таблица. По подразбиране нечисловите полета се добавят към областта Ред, полетата за дата и час се добавят към областта Колона, а числовите полета се добавят към областта Стойности. Можете също ръчно да плъзнете и пуснете наличен елемент в някое от полетата на обобщената таблица, а ако вече не искате даден елемент в обобщената таблица, просто го плъзнете извън списъка с полета или махнете отметката. Възможността за пренареждане на полетата е една от функциите за обобщени таблици, която изключително улеснява променянето на външния им вид.

Списък с полета на обобщената таблица

Съответстващи полета в обобщена таблица

Пример на диалоговия прозорец на списъка "Полета на обобщени таблици на Excel"Пример на обобщена таблица и начин на свързване на полета със списъка "Полета".

 • Обобщаване по

  По подразбиране полетата на обобщената таблица, които се поставят в областта Стойности, ще се показват като SUM. Ако Excel интерпретира вашите данни като текст, те ще се показват като COUNT. Ето защо е много важно да сте сигурни, че не смесвате типовете данни за полетата за стойности. Можете да промените изчислението по подразбиране, като първо щракнете върху стрелката вдясно от името на полето, след което изберете опцията Настройки на полетата.

  След това променете изчислението в раздела Обобщаване по. Обърнете внимание, че когато промените метода на изчисление, Excel автоматично ще го добавя в раздела Име по избор, например "Сума на FieldName", но можете да го промените. Ако щракнете върху бутона Число..., можете да промените формата на числата за цялото поле.

  Съвет: Тъй като промяната на изчислението в раздела Обобщаване по ще промени името на полето на обобщената таблица, най-добре е да не преименувате вашите полета на обобщената таблица, докато не сте готови с настройването на обобщената таблица. Един трик е да щракнете върху Заместване (в менюто "Редактиране") >Търси какво > "Сумата от", след което Замести с > оставете празно, за да заместите всичко наведнъж, вместо ръчно да въвеждате отново.

 • Показвай данните като

  Вместо да използвате изчисление за обобщаване на данните, можете също да ги покажете като процент от поле. В следващия пример сме променили величините на нашите разходи на домакинството да се показват като % от общата сума вместо като сума от стойностите.

  Пример за обобщена таблица с показани "Стойности" като процент от общата сума

  След като сте отворили диалоговия прозорец Настройки на полетата, можете да направите избора си от раздела Показвай данните като.

 • Показване на стойност като изчисление и като процент.

  Просто плъзнете елемента два пъти в раздела Стойности, щракнете с десния бутон върху стойността и изберете Настройки на полетата, а след това задайте опциите Обобщаване по и Показвай данните като за всеки от тях.

Ако добавите нови данни към вашия източник на данни за обобщената таблица, всички обобщени таблици, изградени върху този източник на данни, трябва да се обновят. За да обновите само една обобщена таблица, можете да щракнете с десния бутон някъде в диапазона на обобщената таблица, след което изберете Обнови. Ако имате няколко обобщени таблици, първо изберете някоя клетка в някоя обобщена таблица, след което в лентата отидете на Анализ на обобщена таблица > щракнете върху стрелката под бутона Обнови и изберете Обнови всичко.

Ако сте създали обобщена таблица и решите, че вече не я искате, можете просто да изберете целия диапазон на обобщената таблица, след което натиснете Изтрий. Това няма да окаже никакво влияние върху други данни или обобщени таблици или диаграми около нея. Ако обобщената таблица е на отделен лист, в който няма други данни, които искате да запазите, изтриването на този лист е бърз начин за премахване на обобщената таблица.

Сега можете да вмъкнете обобщена таблица във вашата електронна таблица в Excel за уеб.

Важно: Създаването или работата с обобщени таблици не се препоръчва в електронна таблица, когато други потребители работят в нея по същото време.

 1. Изберете таблицата или диапазона в електронната таблица.

 2. Отидете на Вмъкване > Обобщена таблица.

 3. Excel ще покаже диалоговия прозорец Създаване на обобщена таблица с избрано име на диапазона или таблицата.

  Създаване на обобщена таблица
 4. В раздела Изберете къде искате да бъде поставена обобщената изберете Нов работен лист или Съществуващ работен лист. За Съществуващ работен лист изберете клетката, където искате да бъде поставена обобщената таблица.

  Забележка: Клетката, която посочвате, трябва да бъде извън таблицата или диапазона.

 5. Натиснете OK, и Excel ще създаде празна обобщена таблица и ще покаже списъка с полета на обобщената таблица.

В областта Полета на обобщена таблица в горния край поставете отметка в квадратчето за всяко поле, която искате да добавите в обобщената таблица. По подразбиране нечисловите полета се добавят към областта Редове, полетата за дата и час се добавят към областта Колони, а числовите полета се добавят към областта Стойности. Можете също ръчно да плъзнете и пуснете наличен елемент в някое от полетата на обобщената таблица, а ако вече не искате даден елемент в обобщената таблица, просто го плъзнете извън списъка с полета или махнете отметката. Възможността за пренареждане на полетата е една от функциите за обобщени таблици, която изключително улеснява променянето на външния им вид.

Списък с полета на обобщената таблица

Съответстващи полета в обобщена таблица

Пример на диалоговия прозорец на списъка "Полета на обобщени таблици на Excel"Пример на обобщена таблица и начин на свързване на полета със списъка "Полета".

 • Обобщаване на стойности по

  По подразбиране полетата на обобщената таблица, които се поставят в областта Стойности, ще се показват като SUM. Ако Excel интерпретира вашите данни като текст, те ще се показват като COUNT. Ето защо е много важно да сте сигурни, че не смесвате типовете данни за полетата за стойности. Можете да промените изчислението по подразбиране, като първо щракнете върху стрелката вдясно от името на полето, след което изберете опцията Настройки на полетата за стойности.

  Диалогов прозорец "Настройки на поле за стойност" на Excel

  След това променете изчислението в раздела Обобщаване на стойности по. Обърнете внимание, че когато промените метода на изчисление, Excel автоматично ще го добавя в раздела Име по избор, например "Сума на FieldName", но можете да го промените. Ако щракнете върху бутона Числов формат, можете да промените формата на числата за цялото поле.

  Диалогов прозорец "Настройки на поле за стойност" на Excel за опции на "Обобщаване на стойности по"

  Съвет: Тъй като промяната на изчислението в раздела Обобщаване на стойности по ще промени името на полето на обобщената таблица, най-добре е да не преименувате вашите полета на обобщената таблица, докато не сте готови с настройването на обобщената таблица. Един трик е да използвате Търсене и заместване (Ctrl + H) >Търси какво > "Сумата от", след което Замести с > оставете празно, за да заместите всичко наведнъж, вместо ръчно да въвеждате отново.

 • Показвай стойностите като

  Вместо да използвате изчисление за обобщаване на данните, можете също да ги покажете като процент от поле. В следващия пример сме променили величините на нашите разходи на домакинството да се показват като % от общата сума вместо като сума от стойностите.

  Пример за обобщена таблица с показани "Стойности" като процент от общата сума

  След като сте отворили диалоговия прозорец Настройка на поле за стойност, можете да направите избора си от раздела Показвай стойностите като.

  Диалогов прозорец "Стойност на полета за стойности в обобщена таблица > Показвай стойностите като"
 • Показване на стойност като изчисление и като процент.

  Просто плъзнете елемента два пъти в раздела Стойности, а след това задайте опциите Обобщаване на стойности по и Показвай стойностите като за всеки от тях.

Ако добавите нови данни към вашия източник на данни за обобщената таблица, всички обобщени таблици, изградени върху този източник на данни, трябва да се обновят. За да обновите обобщената таблица, можете да щракнете с десния бутон някъде в диапазона на обобщената таблица, след което изберете Обнови.

Обновяване на обобщена таблица

Ако сте създали обобщена таблица и решите, че вече не я искате, можете просто да изберете целия диапазон на обобщената таблица, след което натиснете Изтрий. Това няма да окаже никакво влияние върху други данни или обобщени таблици или диаграми около нея. Ако обобщената таблица е на отделен лист, в който няма други данни, които искате да запазите, изтриването на този лист е бърз начин за премахване на обобщената таблица.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Създаване на обобщена диаграма

Използване на сегментатори за филтриране на данни в обобщена таблица 

Създаване на времева линия на обобщена таблица за филтриране по дати

Създаване на обобщена таблица с модела на данните за анализиране на данни в няколко таблици

Създаване на обобщена таблица, свързана с набори от данни на Power BI

Използване на списъка с полета за подреждане на полетата в обобщена таблица

Промяна на първичните данни за обобщена таблица

Изчисляване на стойности в обобщена таблица

Изтриване на обобщена таблица

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×