Търсене и заместване на текст в имейл съобщение или елемент

В Outlook имате достъп до инструменти за редактиране, които ви дават възможност да търсите и замествате обикновен текст или фрази в имейл съобщение. А можете и да разширите търсенето си, за да търсите думи или фрази, които съдържат конкретни букви или комбинации от букви, с помощта на заместващи символи и кодове. Може да търсите и замествате и форматиране – например да търсите по размер на шрифта, стил, език и знаци за абзац – или да търсите и замествате различни форми на съществителни или глаголни времена – например "съобщение" със "съобщения" и "използване" с "използвани".

Може бързо да търсите всяко появяване на определена дума или фраза с помощта на опцията Намери.

 1. В имейл съобщение или елемент, които създавате, в раздела Форматиране на текст, в групата Редактиране изберете Намери.

  Изберете "Форматиране на текст" и след това "Редактиране", за да отворите падащия списък

 2. В полето Търси въведете текста, който искате да търсите.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да намерите всеки екземпляр на дума или фраза, изберете Намери следващ.

  • За да намерите всички срещания на определена дума или фраза в даден момент, изберете Намери в > Основен документ.

Съвет: За да отмените търсене, което се изпълнява в момента, натиснете ESC.

Можете автоматично да заместите дума или фраза с друга – например можете да заместите кулминация с връх.

Забележка: Заместващият текст ще използва същите главни букви като замествания. Например ако търсите AKA (от "also known as") и го заместите с "известен също като", резултатът ще бъде "ИЗВЕСТЕН СЪЩО КАТО".

 1. В имейл съобщение или елемент, които създавате, в раздела Форматиране на текст, в групата Редактиране изберете Заместване.

  В Outlook, във "Форматиране на текст", под "Редактиране" изберете "Заместване".

  Забележка: Можете също да изберете раздела Заместване от диалоговия прозорец Търсене.

 2. В диалоговия прозорец Търсене и заместване изберете раздела Заместване и в полето Търси въведете текста, който искате да търсите.

 3. В полето Замести с напишете текста за заместване.

  В Outlook, диалоговият прозорец "Търсене и заместване".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да търсите следващото срещане на текста, изберете Намери следващ.

  • За да заместите срещнат текст, изберете Заместване, и Outlook преминава към следващото появяване.

  • За да заместите всички срещания на текста, изберете Замести всички.

Съвет: За да отмените заместване, което се изпълнява в момента, натиснете ESC.

За да ви помогне да прегледате документа визуално за всяко повторение на дума или фраза, можете да търсите всички повторения и да ги маркирате на екрана. Въпреки че текстът е осветен на екрана, когато документът се отпечатва, той не е осветен.

 1. В имейл съобщението или елемента, които създавате, в раздела Форматиране на текст, в групата Редактиране изберете Търсене.

 2. В полето Търси напишете текста, който искате да търсите.

 3. Изберете Четене на маркираните > Осветяване на всички.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Забележка: За да изключите осветяването на екрана, изберете Четене на маркираните > Изчисти осветяването.

Разширено търсене и заместване

Можете да търсите нещо повече от само текст. Outlook ви позволява да търсите форматиране – например получер шрифт или курсив, шрифтове, знаци за абзац, интервали, показалци или дори езици.

Можете да търсите и замествате или да премахвате форматиране на знаци. Можете например да потърсите определена дума или фраза и да промените цвета на шрифта или да търсите определено форматиране – например получер шрифт – и да го променяте.

 1. В имейл съобщение или елемент, които създавате, в раздела Форматиране на текст, в групата Редактиране изберете Заместване.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да търсите текст с определено форматиране, въведете този текст в полето Търси.

  • За да намерите само форматиране, оставете полето Търси празно.

 3. (Незадължително) Под Опции за търсене, отметнете квадратчето за търсене.

 4. Щракнете върху Формат и след това изберете опциите за формат, които искате да намерите и заместите.

  В диалоговия прозорец "Търсене и заместване" изберете "Форматиране" и след това опция в падащия списък.

  Забележки: 

  • Ако не виждате Формат, изберете Още.

  • В Outlook, в диалоговия прозорец "Търсене и заместване" изберете бутона "Още", за да видите допълнителни опции.

 5. В Замести с изберете Формат и след това изберете опциите за форматиране за заместване.

  Забележка: Ако искате да заместите текста, въведете текста за заместване в полето Търси, след което въведете заместващия текст в полето Замести с.

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да намерите и заместите всяко срещане на зададеното форматиране, щракнете върху Намери следващ и след това щракнете върху Замести.

  • За да заместите всички срещания на зададеното форматиране, щракнете върху Замести всички.

Можете да търсите и замествате специални знаци и елементи на документа като табулатори и ръчно поставени знаци за нова страница. Можете например да намерите всички двойни редови разредки (два знака за абзац) и да ги заместите с единични редови разредки (един знак за абзац).

 1. В имейл съобщението или елемента, които създавате, в раздела Форматиране на текст, в групата Редактиране изберете Търсене.

 2. Изберете Специалени след това изберете елемент.

  В диалоговия прозорец "Търсене и заместване" изберете "Специално" и след това опция в списъка.

  Забележки: 

  • Ако не виждате Специален, изберете Още.

  • В Outlook, в диалоговия прозорец "Търсене и заместване" изберете бутона "Още", за да видите допълнителни опции.

 3. Ако искате да заместите елемента, изберете раздела Заместване и след това въведете това, което искате да използвате за заместване, в полето Замести с.

 4. Изберете Намери следващ, Намери всички, Заместване или Замести всички.

  Съвет: За да отмените търсене, което се изпълнява в момента, натиснете ESC.

Можете да използвате заместващи символи, за да търсите текст. Можете например да използвате заместващия символ звездичка (*), за да търсите низ от знаци (например "п*р" намира "пир" и "пример").

Използване на заместващи символи за търсене и заместване на текст

 1. В имейл съобщение или елемент, които създавате, в раздела Форматиране на текст, в групата Редактиране изберете Търсене или Заместване.

 2. В Опции за търсене изберете квадратчето за отметка Използвай заместващи символи.

  Забележка: Ако не виждате Опции за търсене, изберете Още.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Изберете Специален, изберете заместващ символ и след това в Търси въведете допълнителен текст. За повече информация вижте таблицата в "Заместващи символи за елементите, които искате да намерите и заместите" по-долу в този раздел.

  • Въведете заместващ символ директно в полето Търси. За повече информация вижте таблицата в "Заместващи символи за елементите, които искате да намерите и заместите" по-долу в този раздел.

  Забележка: Ако искате също да заместите елемент, който сте въвели в полето Търси, въведете заместващия текст в полето Замести с.

 4. (Незадължително) Ако искате да заместите елемента, който сте въвели в полето Търси, изберете раздела Заместване и след това въведете това, което искате да използвате за заместване, в полето Замести с.

 5. Изберете Намери следващ, Намери всички, Заместване или Замести всички.

  Съвет: За да отмените търсене, което се изпълнява в момента, натиснете ESC.

Заместващи символи за елементи, които искате да намерите и заместите

 • Когато изберете квадратчето за отметка Използвай заместващи символи, Outlook намира само зададения точен текст. Обърнете внимание, че квадратчетата за отметки С малки и главни букви и Търси само цели думи са недостъпни (замъглени), което показва, че тези опции са включени автоматично и не могат да бъдат изключени.

 • Когато искате да търсите знак, който е дефиниран като заместващ символ, въведете обратно наклонена черта (\) преди знака. Например въведете \?, за да намерите въпросителен знак.

 • Можете да използвате скоби, за да групирате заместващи символи и текст, както и да посочите реда на оценяване. Например въведете < (пре)*(ен) >, за да намерите "пренареден" и "предварителен".

 • Можете да използвате заместващия символ \n, за да потърсите израз, и след това да го заместите с пренаредения израз. Ако например въведете (Петров) (Божидар) в полето Търси и \2 \1 в полето Замести с. Outlook ще намери Петров Божидар и ще го замести с Божидар Петров.

За да намерите

Въведете

Пример

Кой да е единичен знак

?

т?к намира тик и тук

Всеки низ от знаци

*

п*р намира пир и пример

Начало на дума

<

<(инт) намира интересен и интернационален, но не и спринт.

Край на дума

>

(ен)> намира интересен и последен, но не хепиенд.

Един от указаните знаци

[ ]

п[ио]р намира пир и пор.

Всеки единичен знак в този диапазон

[-]

[r-t]ight намира right, sight и tight. Диапазоните трябва да бъдат във възходящ ред

Всеки единичен знак, с изключение на знаците в квадратните скоби

[! x-z]

t[!a-m]ck намира tock и tuck, но не и tack или tick.

Точно n срещания на предишния знак или израз

{n}

fe{2}d намира feed, но не и fed.

Най-малко n срещания на предишния знак или израз

{n,}

fe{1,}d намира fed и feed.

От n до m срещания на предишния знак или израз

{n, m}

10{1,3 намира 10, 100 и 1000.

Едно или повече срещания на предишния знак или израз

@

lo@t намира lot и loot.

Използвайте следните кодове, за да намерите букви, форматиране, полета или специални знаци. Обърнете внимание, че някои кодове работят само ако опцията Използвай заместващи символи е включена или е изключена.

Кодове, които работят в полето "Търси" или полето "Замести с"

За да намерите

Въведете

Знак за абзац ( знак за абзац )

^p (не работи в полето Търси, когато опцията Използвай заместващи символи е включена) или ^13

Знак за табулатор ( Знак за табулатор )

^t или ^9

ASCII знак

^nnn, където nnn е кодът на знака.

ANSI знак

^ 0nnn, където 0 е нула, а nnn е кодът на знака

Дълго тире ( — )

^+

Средно тире ( – )

^=

Знак карета

^^

Ръчен край на ред ( ръчен край на ред )

^l или ^11

Край на колона

^l или ^14

Край на страница или секция

^12 (когато замествате, вмъква знак за нова страница)

Ръчен знак за нова страница

^m (също търси или замества знаците за край на секция, когато опцията Използват заместващи символи е включена)

Твърд интервал ( Изображение на документ (малко) )

^s

Твърдо тире ( твърдо тире )

^~

Незадължително тире ( Незадължително тире )

^-

Кодове, които работят само в полето "Търси" (когато опцията "Използвай заместващи символи" е включена)

За да намерите

Въведете

Картина или графика (само вградена)

^g

Кодове, които работят само в полето "Търси" (когато опцията "Използвай заместващи символи" е изключена)

За да намерите

Въведете

Всеки знак

^?

Всяка цифра

^#

Всяка буква

^$

Unicode знак

^Unnnn, където nnnn е кодът на знака

Картина или графика (само вградена)

^1

Знак за бележка под линия

^f или ^2

Знак за бележка в края

^e

Поле

^d

Отваряща скоба за поле (когато кодовете на полета са видими)

^19

Затваряща скоба за поле (когато кодовете на полета са видими)

^21

Коментар

^a или ^5

Край на раздел

^b

Дълъг интервал (Unicode)

^ u8195

Среден интервал (Unicode)

^u8194

Интервали

^w (произволна комбинация от нормални и твърди интервали и знаци за табулатор)

Кодове, които работят само в полето "Замести с"

За да намерите

Въведете

Съдържание на клипборда на Microsoft Windows

^c

Съдържание на полето Търси

^&

Може да отидете на определени елементи – например страница, показалец или ред в имейл съобщение.

 1. В имейл съобщение или елемент, които създавате, в раздела Форматиране на текст, в групата Редактиране изберете Търсене > Отиди на.

  В раздела "Форматиране на текст", в групата "Редактиране" изберете "Търсене" и след това изберете "Отиди на".

 2. В Отиди на изберете елемент.

  В диалоговия прозорец "Търсене и заместване", в раздела "Отиди на" изберете опцията "Отиди на какво", за да започнете.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да отидете на определен елемент, в полето Въведете въведете подходящата идентифицираща информация за елемента и след това щракнете върху Отиди на.

  • За да отидете на следващия или предишния елемент от указания тип, оставете полето Въведете празно и след това щракнете върху Напред или Назад.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×