Търсене на думи в синонимния речник

Като използвате синонимния речник, можете да търсите синоними (различни думи със същото значение) и антоними (думи с противоположно значение).

Съвет: В настолните версии на Word, PowerPoint и Outlook можете да получите бърз списък със синоними, като щракнете с десния бутон върху дума и изберете синоними. Приложенията на Office Online не включват намиране на синоними.

Word

 1. Щракнете върху думата във вашия документ, която искате да търсите.

 2. В раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

  Команда ''Синонимен речник'' в групата ''Проверка'' в раздела ''Преглед''

 3. За да използвате една от думите в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите избраната дума с една от думите от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставите дума от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. След това можете да поставите думата където пожелаете.

  • За да потърсите допълнителни свързани думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например вашият документ е на френски и искате синоними, направете следното:

 • В Word 2007 щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под Справочни книгиизберете желаните опции за синонимен речник.

 • В Word 2010 или Word 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Word 2016, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

 • Щракнете тук, за да изберете друга програма от Office
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Publisher
 • Visio
 1. Щракнете върху думата във вашата работна книга, която искате да търсите.

 2. В раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

  Потребителски разрешения за интегрирани приложения

 3. За да използвате една от думите в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите избраната дума с една от думите от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставите дума от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. След това можете да поставите думата където пожелаете.

  • За да потърсите допълнителни свързани думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например вашата работна книга е на френски и искате синоними, направете следното:

 • В Excel 2007 щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под Справочни книгиизберете желаните опции за синонимен речник.

 • В Excel 2010 или Excel 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Excel 2016, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

 1. Изберете думата във вашия бележник, която искате да търсите.

 2. В OneNote 2007, в менюто инструменти щракнете върху изследванеи след това във всички справочници щракнете върху Синонимен речник.

  Прозорец на задачите за изследване

  В OneNote 2010, в раздела Преглед щракнете върху изследванеи след това във всички справочници щракнете върху Синонимен речник.

  Review Tab, Research button

  Прозорец на задачите за изследване

  В OneNote 2013 или OneNote 2016, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

 3. За да използвате една от думите в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите избраната дума с една от думите от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставите дума от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. След това можете да поставите думата където пожелаете.

  • За да потърсите допълнителни свързани думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвет: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например вашият текст е на френски и искате синоними, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 1. Щракнете върху думата във вашия елемент на Outlook, която искате да търсите.

 2. В Outlook 2007, в раздела съобщение , в групата проверка щракнете върху Правописна проверкаи след това щракнете върху Синонимен речник.

  В Outlook 2010, Outlook 2013 или Outlook 2016 щракнете върху раздела Преглед , след което щракнете върху Синонимен речник.

  Outlook Ribbon Thesaurus Icon

  Забележка: В Microsoft Outlook прозорецът на задачите Синонимен речник или изследване е наличен във всеки нов елемент на Outlook – например съобщение или календарен елемент, но не и от главния прозорец на Outlook.

 3. За да използвате една от думите в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите избраната дума с една от думите от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставите дума от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. След това можете да поставите думата където пожелаете.

  • За да потърсите допълнителни свързани думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например вашият текст е на френски и искате синоними, направете следното:

 • В Outlook 2007 щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под Справочни книгиизберете желаните опции за синонимен речник.

 • В Outlook 2010 или Outlook 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Outlook 2016, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

 1. Щракнете върху думата във вашата презентация, която искате да търсите.

 2. В раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

  Разделът ''Преглед'' на лентата на PowerPoint – "Синонимен речник"

 3. За да използвате една от думите в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите избраната дума с една от думите от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставите дума от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. След това можете да поставите думата където пожелаете.

  • За да потърсите допълнителни свързани думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например вашият документ е на френски и искате синоними, направете следното:

 • В PowerPoint 2007 щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под Справочни книгиизберете желаните опции за синонимен речник.

 • В PowerPoint 2010 или PowerPoint 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Outlook 2016, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

 1. Щракнете върху думата във вашата публикация, която искате да търсите.

  В Publisher 2007, в менюто инструменти щракнете върху изследванеи след това във всички справочници щракнете върху Синонимен речник.

  Прозорец на задачите за изследване

  В Publisher 2010, в раздела Начало щракнете върху Правописна проверкаи след това щракнете върху Синонимен речник.

  Команда от менюто "Синонимен речник"

  В Publisher 2013 или Publisher 2016, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

 2. За да използвате една от думите в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите избраната дума с една от думите от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставите дума от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. След това можете да поставите думата където пожелаете.

  • За да потърсите допълнителни свързани думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвет: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например публикацията ви е на френски и искате синоними, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 1. Щракнете върху думата във вашата диаграма, която искате да търсите.

 2. Във Visio 2007, в менюто инструменти щракнете върху изследванеи след това във всички справочници щракнете върху Синонимен речник.

  Прозорец на задачите за изследване

  Във Visio 2010, Visio 2013 или Visio 2016, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

  Менюто "Обект" в групата "Текст"

 3. За да използвате една от думите в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите избраната дума с една от думите от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставите дума от списъка, посочете я, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. След това можете да поставите думата където пожелаете.

  • За да потърсите допълнителни свързани думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например диаграмата ви е на френски и искате синоними, направете следното:

 • Във Visio 2007 щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под Справочни книгиизберете желаните опции за синонимен речник.

 • Във Visio 2010 или Visio 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции за изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • Във Visio 2016, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

Слушаме ви

Тази статия е последно актуализирана от Ben на 13 февруари 2018 като резултат от коментарите ви. Ако сте намерили това за полезно, и особено ако не сте, използвайте контролите за обратна връзка по-долу, за да ни кажете как можем да я подобрим.

Вж. също

Редактор – Вашият помощник за писане

проверява правописа и граматиката в Office 2010 и след

това какво се е случило с помощта за английски?

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×