Можете да зададете свойството Format с предварително дефинираните формати Да/Не, True/False или "Вкл./Изкл." или с формат по избор за типа данни "Да/Не".

Настройка

Access използва Квадратче за отметкаконтрола като контрола по подразбиране за тип данни "да/не". Предварително дефинираните формати и форматите по избор се игнорират при използването на контрола на квадратче за отметка. Следователно тези формати важат само за данни, които се показват в контрола за текстово поле.

Предварително дефинирани формати

"Да", True и "Включено" са еквивалентни, както и "Не", False и "Изключено". Ако зададете един предварително дефиниран формат и след това въведете еквивалентна стойност, ще се покаже предварително дефинираният формат на еквивалентната стойност. Ако например въведете True или "Вкл." в контрола на текстово поле със свойство Format, зададено на "Да/Не", стойността автоматично се преобразува в "Да".

Формати по избор

Типът данни "Да/Не" може да използва формати по избор, съдържащи до три секции.

Секция

Описание

Първа

Тази секция не оказва влияние върху типа данни "Да/Не". Въпреки това се изисква точка и запетая (;) като контейнер.

Втора

Текст за показване вместо стойностите "Да", True или "Вкл.".

Трета

Текст за показване вместо стойностите "Не", False или "Изкл.".


Пример

Примерът по-долу показва формат по избор на "да/не" за контрола на текстово поле. Контролата показва думата "Always" в син текст за "Да", True или "Вкл.", и думата "Never" в червен текст за "Не", False или "Изкл.".

;"Always"[Blue];"Never"[Red]

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×