Функции за инженерни изчисления (справка)

За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии. Например маркер за версия 2013 показва, че тази функция е налична в Excel 2013 и всички по-нови версии.

Функция

Описание

BESSELI функция

Връща модифицираната беселова функция In(x)

BESSELJ функция

Връща беселовата функция Jn(x)

BESSELK функция

Връща модифицираната беселова функция Kn(x)

BESSELY функция

Връща беселовата функция Yn(x)

BIN2DEC функция

Преобразува двоично число в десетично

BIN2HEX функция

Преобразува двоично число в шестнадесетично

BIN2OCT функция

Преобразува двоично число в осмично

BITAND функция
Excel 2013

Връща побитово "И" на две числа.

BITLSHIFT функция
Excel 2013

Връща число, изместено наляво с размер_на_изместване бита

BITOR функция
Excel 2013

Връща побитово "Или" на две числа

BITRSHIFT функция
Excel 2013

Връща число, изместено надясно с размер_на_изместване бита

BITXOR функция
Excel 2013

Връща побитово "Изключващо ИЛИ" на две числа.

COMPLEX функция

Преобразува реална и имагинерна част в комплексно число

CONVERT функция

Преобразува число от една мерна система в друга

DEC2BIN функция

Преобразуване на десетично число в двоично

DEC2HEX функция

Преобразува десетично число в шестнадесетично

DEC2OCT функция

Преобразува десетично число в осмично

DELTA функция

Проверява дали две стойности са равни

ERF функция

Връща функцията на грешката

ERF.PRECISE функция
Excel 2010

Връща функцията на грешката

ERFC функция

Връща допълнителната функция на грешката

ERFC.PRECISE функция
Excel 2010

Връща допълнителната ERF функция, интегрирана между x и безкрайност

GESTEP функция

Проверява дали число е по-голямо от прагова стойност

HEX2BIN функция

Преобразува шестнадесетично число в двоично

HEX2DEC функция

Преобразува шестнадесетично число в десетично

HEX2OCT функция

Преобразува шестнадесетично число в осмично

IMABS функция

Връща абсолютната стойност (модула) на комплексно число

IMAGINARY функция

Връща имагинерната част на комплексно число

IMARGUMENT функция

Връща аргумента тета, ъгъл, изразен в радиани

IMCONJUGATE функция

Връща комплексно спрегнатата стойност на комплексно число

IMCOS функция

Връща косинуса от комплексно число

IMCOSH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния косинус от комплексно число

IMCOT функция
Excel 2013

Връща котангенса от комплексно число

IMCSC функция
Excel 2013

Връща косеканса от комплексно число

IMCSCH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния косеканс от комплексно число

IMDIV функция

Връща частното на две комплексни числа

IMEXP функция

Връща експонентата на комплексно число

IMLN функция

Връща натуралния логаритъм от комплексно число

IMLOG10 функция

Връща логаритъма с основа 10 от комплексно число

IMLOG2 функция

Връща логаритъма с основа 2 от комплексно число

IMPOWER функция

Връща комплексно число, повдигнато на цяла степен

IMPRODUCT функция

Връща произведението на 2 до 255 комплексни числа

IMREAL функция

Връща реалната част на комплексно число

IMSEC функция
Excel 2013

Връща секанса от комплексно число

IMSECH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния секанс от комплексно число

IMSIN функция

Връща синуса от комплексно число

IMSINH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния синус от комплексно число

IMSQRT функция

Връща квадратния корен от комплексно число

IMSUB функция

Връща разликата между две комплексни числа

IMSUM функция

Връща сумата на комплексни числа

IMTAN функция
Excel 2013

Връща тангенса от комплексно число

OCT2BIN функция

Преобразува осмично число в двоично

OCT2DEC функция

Преобразува осмично число в десетично

OCT2HEX функция

Преобразува осмично число в шестнадесетично

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Вж. също

Функции на Excel (по категории)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×