Функции за съвместимост (справка)

В Excel 2010 или по-нови версии тези функции бяха заменени с нови функции, които предоставят подобрена точност и имат имена, които по-добре отразяват тяхната употреба. Все още можете да ги използвате за съвместимост с по-стари версии на Excel, но ако не се изисква обратна съвместимост, трябва вместо това да започнете да използвате новите функции. За повече информация относно новите функции вижте статистически функции (справка) и математически и тригонометрични функции (справка) .

Ако използвате Excel 2007, можете да намерите тези функции в категориите Статистически или Математика и тригонометрия на раздела Формули.

За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

Функция

Описание

BETADIST функция

Връща кумулативната функция на бета разпределението

BETAINV функция

Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

BINOMDIST функция

Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

CHIDIST функция

Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

CHIINV функция

Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

CHITEST функция

Връща теста за независимост

CONCATENATE функция

Обединява два или повече текстови низове в един текстов низ.

CONFIDENCE функция

Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

COVAR функция

Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

CRITBINOM функция

Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

EXPONDIST функция

Връща експоненциалното разпределение

FDIST функция

Връща вероятностното разпределение F

FINV функция

Връща обратното на вероятностното разпределение F

FORECAST функция

Връща стойност от линейна тенденция

Забележка: В Excel 2016 тази функция е заместена с новите функции за прогнозиране, но все още е налична за съвместимост с по-старите версии.

FLOOR функция

Закръглява число надолу, към нулата

FTEST функция

Връща резултата от F-тест

GAMMADIST функция

Връща гама разпределението

GAMMAINV функция

Връща обратното на кумулативното гама разпределение

HYPGEOMDIST функция

Връща хипергеометричното разпределение

LOGINV функция

Връща обратната на функцията на логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORMDIST функция

Връща логонормалното кумулативно разпределение

MODE функция

Връща най-често срещаната стойност в набор данни

NEGBINOMDIST функция

Връща отрицателното биномиално разпределение

NORMDIST функция

Връща нормалното кумулативно разпределение

NORMINV функция

Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

NORMSDIST функция

Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

NORMSINV функция

Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

PERCENTILE функция

Връща k-я процентил на стойности в диапазон

PERCENTRANK функция

Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

POISSON функция

Връща разпределението на Поасон

QUARTILE функция

Връща квартила на набор данни

RANK функция

Връща ранга на число в списък с числа.

STDEV функция

Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEVP функция

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

TDIST функция

Връща t-разпределението на Стюдънт

TINV функция

Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

TTEST функция

Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

VAR функция

Оценява дисперсия на базата на извадка

VARP функция

Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

WEIBULL функция

Връща разпределението на Weibull

ZTEST функция

Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Вж. също

Функции на Excel (по категории)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×