Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Връща стойност от тип String , която предоставя информация за променлива.

Синтаксис

TypeName ( променлива )

Изискванатааргумент на променлива е вариант, съдържащ произволна променлива, с изключение на променливата на дефиниран от потребителя тип.

Забележки

Низът, върнат от TypeName , може да бъде който и да е от следните:

Върнат низ

Променлива

Тип на обекта

Обект, чийто тип е objecttype

Byte

Стойност за байтове

Цяло число

Цяло число

Дълго

Дълго цяло число

Single

Число с плаваща запетая с единична точност

Double

Двойно по-прецизно число с плаваща запетая

Валута

Парична стойност

Decimal

Десетично число

Дата

Стойност на дата

String

String

булев

Булева стойност

Грешка

Стойност за грешка

Празен

Неинициализирана

Null

Няма валидни данни

Object

Обект

Няма информация

Обект, чийто тип е неизвестен

Нищо

Променлива за обекти, които не препращат към обект


Ако променлива е масив, върнатият низ може да бъде който и да е от възможните върнати низове (или вариант) с добавени празни скоби. Например, ако променлива е масив от цели числа, TypeName връща "Integer()".

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Този пример използва функцията TypeName , за да върне информация за променлива.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×