Цифрови подписи и сертификати

Все повече хора и организации използват цифрови документи вместо документи на хартия за всекидневни процедури. Като намаляваме зависимостта от документите на хартия, ние защитаваме околната среда и опазваме ресурсите на планетата. Цифровите подписи помагат за тази промяна, като предоставят гаранции за валидността и автентичността на цифровите документи.

За повече информация вж. Добавяне или премахване на цифров подпис във файлове на Office.

Какво искате да направите?

Какво представлява цифровият подпис?

Цифровият подпис е електронен, шифрован печат за удостоверяване на цифрова информация, като имейл съобщения, макроси или електронни документи. Подписът потвърждава, че информацията идва от подписващия и не е изменена.

Долното изображение е пример за ред за подпис.

алтернативен текст

Най-горе на страницата

Сертификат за подписване и сертифициращ орган

Сертификат за подписване     За да създадете цифров подпис, имате нужда от сертификат за подписване, който доказва самоличността ви. Когато изпратите макрос или документ, подписани с цифров подпис, вие изпращате и вашия сертификат и публичен ключ. Сертификатите се издават от сертифициращ орган и също като шофьорската книжка могат да бъдат анулирани. Обикновено сертификатите са валидни за срок от една година, след което подписващият трябва да поднови сертификата си за подписване или да се сдобие с нов, за да удостоверява самоличността си.

Забележка: Можете да научите повече за публичните и частните ключове в тази статия.

Сертифициращ орган     Сертифициращият орган е институция, подобна на нотариуса. Той издава цифрови сертификати, подписва сертификати, за да удостовери валидността им, и следи кои сертификати са анулирани или срокът им на валидност е изтекъл.

Най-горе на страницата

Гаранции на цифровите подписи

Долните термини и определения показват какви гаранции предоставят цифровите подписи.

  • Автентичност     Потвърждава се кой е подписващият.

  • Цялост     Съдържанието не е променено или фалшифицирано, след като е поставен цифровият подпис.

  • Невъзможност за отричане     Доказва на всички произхода на едно подписано съдържание. Терминът "отричане" се отнася до самото действие на отхвърляне от страна на подписалия на каквато и до било връзка с подписаното съдържание.

  • Нотариална заверка     Подписите във файлове на Microsoft Word, Microsoft Excel или Microsoft PowerPoint, които имат клеймо с дата и час от сигурен сървър за клейма с дата и час, при определени обстоятелства имат силата на нотариална заверка.

За да се постигнат тези гаранции, създателят на съдържанието трябва да го подпише цифрово, като използва подпис, който отговаря на следните критерии:

  • Цифровият подпис да е валиден.

  • Свързаният с цифровия подпис сертификат да е актуален (не с изтекъл срок).

  • Подписващото лице или организация, наричани "издател", да са надеждни.

    Важно: Смята се, че подписаните документи с валидно клеймо с дата и час имат валидни подписи, независимо от давността на сертификата за подписване.

  • Сертификатът, свързан с цифровия подпис, да е предоставен на подписващия издател от реномиран сертифициращ орган.

Диалогов прозорец "Сертификат"

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×