ADDRESS функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ADDRESS в Microsoft Excel. Връзки към информация за работата с пощенски адреси или създаване на адресни етикети можете да намерите в раздела Вж. също.

Описание

Можете да използвате функцията ADDRESS за получаване на адреса на дадена клетка в работен лист, като зададете конкретни номера за ред и колона. Например ADDRESS(2;3) връща $C$2. Друг пример – ADDRESS(77;300) връща $KN$77. Можете да използвате други функции, например функциите ROW и COLUMN, за да дадете аргументи за номер на ред и колона за функцията ADDRESS.

Синтаксис

ADDRESS(ред_ном; колона_ном; [абс_ном]; [a1]; [лист_текст])

Синтаксисът на функцията ADDRESS има следните аргументи:

  • "ред_ном"    Задължително. Числова стойност, която задава номера на реда, който ще се използва в препратката към клетката.

  • "колона_ном"    Задължително. Числова стойност, която задава номера на колоната, който ще се използва в препратката към клетката.

  • "абс_ном"    Незадължително. Числова стойност, която задава типа на върната препратка.

абс_ном

Връща следния тип препратка

1 или пропуснато

Абсолютна

2

Абсолютен ред; относителна колона

3

Относителен ред; абсолютна колона

4

Относителна

  • A1    Незадължително. Логическа стойност, която задава стила на препратката като A1 или R1C1. При стила A1 колоните са надписани с букви, а редовете – с числа. При стила на препратки R1C1 и колоните, и редовете са надписани с числа. Ако A1 е TRUE или пропуснато, функцията ADDRESS връща препратка в стил A1, а ако е FALSE, функцията ADDRESS връща препратка в стил R1C1.

    Забележка: За да промените стила на препратката, използвана от Excel, щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции и след това върху Формули. Под Работа с формули отметнете или изчистете отметката от квадратчето стил на препратки R1C1.

  • лист_текст    Незадължително. Текстова стойност, която задава името на работния лист, който да се използва като външна препратка. Например формулата =ADDRESS(1;1;;;"Sheet2") връща Лист2!$A$1. Ако аргументът лист_текст е пропуснат, не се използва име на лист и адресът, върнат от функцията, препраща към клетка в текущия лист.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=ADDRESS(2;3)

Абсолютна препратка

$C$2

=ADDRESS(2;3;2)

Абсолютен ред; относителна колона

C$2

=ADDRESS(2;3;2;FALSE)

Абсолютен ред; относителна колона в стил на препратка R1C1

R2C[3]

=ADDRESS(2;3;1;FALSE;"[Книга1]Лист1")

Абсолютна препратка към друга работна книга и работен лист

'[Книга1]Лист1'!R2C3

=ADDRESS(2;3;1;FALSE;"ЛИСТ НА EXCEL")

Абсолютна препратка към друг работен лист

'ЛИСТ НА EXCEL'!R2C3

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×