В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ATAN2 в Microsoft Excel.

Описание

Връща аркустангенса, или обратния тангенс, на зададени x– и y-координати. Аркустангенсът е ъгълът спрямо оста X на линия, минаваща през началото (0, 0) и точката с координати (x_числ; y_числ). Ъгълът е даден в радиани между -пи и пи, с изключение на -пи.

Синтаксис

ATAN2(x_числ; y_числ)

Синтаксисът на функцията ATAN2 има следните аргументи:

  • "x_числ"    Задължително. x-координатата на точката.

  • "y_числ"    Задължително. y-координатата на точката.

Забележки

  • Положителен резултат означава ъгъл спрямо оста X в посока, обратна на часовниковата стрелка; отрицателен резултат означава ъгъл по посока на часовниковата стрелка.

  • ATAN2(a,b) е равно на ATAN(b/a), но в ATAN2 a може да е равно на 0.

  • Ако и x_num, y_num са 0, ATAN2 връща #DIV/0! стойност на грешката.

  • За да изразите аркустангенса в градуси, умножете резултата по 180/PI( ) или използвайте функцията DEGREES.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=ATAN2(1; 1)

Аркустангенс за точката 1;1 в радиани, пи/4

0,785398163

=ATAN2(-1; -1)

Аркустангенс за точката -1;-1 в радиани, -3*пи/4

-2,35619449

=ATAN2(-1; -1)*180/PI()

Аркустангенс за точката 1;1 в градуси

-135

=DEGREES(ATAN2(-1; -1))

Аркустангенс за точката 1;1 в градуси

-135

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×