В тази статия е описан синтаксисът и употребата на AVEDEV  функция в Microsoft Excel.

Описание

Връща средната стойност на абсолютните отклонения на точки данни от тяхната средна стойност. AVEDEV е мярка за променливостта в набор данни.

Синтаксис

AVEDEV(число1; [число2]; ...)

Синтаксисът на функцията AVEDEV има следните аргументи:

  • число1; число2;...    Число1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 аргумента, за които искате да получите средната стойност на абсолютните отклонения. Можете също да използвате единичен масив или препратка към масиви вместо аргументи, разделени със запетаи.

Забележки

  • AVEDEV се влияе от мерната единица на входните данни.

  • Аргументите трябва да са или числа, или имена, масиви, или препратки, съдържащи числа.

  • Логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въвеждате директно в списъка от аргументи, се броят.

  • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

  • Формулата за средното отклонение е:

    Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

4

Средна стойност на абсолютните отклонения на числата в клетки A2:A8 от тяхната средна стойност (1,020408)

5

6

7

5

4

3

Формула

Резултат

=AVEDEV(A2:A8)

1,020408

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×