В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията AVERAGEA в Microsoft Excel.

Описание

Изчислява средната стойност (средноаритметичното) на стойностите в списъка от аргументи.

Синтаксис

AVERAGEA(стойност1; [стойност2]; ...)

Синтаксисът на функцията AVERAGEA има следните аргументи:

 • "стойност1"; "стойност2"; ...    Стойност1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. от 1 до 255 клетки, диапазони от клетки или стойности, за които искате да намерите средната стойност.

Забележки

 • Аргументите могат да са от следните типове: числа; имена, масиви или препратки, които съдържат числа; текстово представяне на числа; или логически стойности, като TRUE и FALSE, в препратка.

 • Логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въвеждате директно в списъка от аргументи, се броят.

 • Аргументите, съдържащи TRUE, се приемат за 1; аргументите, съдържащ FALSE, се приемат за 0 (нула).

 • Аргументи, които са масиви или препратки и съдържат текст, се смятат за 0 (нула). Празният текст ("") се смята за 0 (нула).

 • Ако един аргумент е масив или препратка, използват се само стойностите в масива или препратката. Празните клетки и текстовите стойности в масива или препратката се игнорират.

 • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

 • Ако не искате да включите логически стойности и числа, представени като текст в препратка като част от пресмятането, използвайте функцията AVERAGE.

Забележка: Функцията AVERAGEA измерва главната тенденция, която е местоположението на средата на група числа в статистическо разпределение. Трите най-разпространени мерки на главната тенденция са:

 • Средно     която е средноаритметичната стойност и се изчислява чрез събиране на група числа с последващото им разделяне на броя на тези числа. Например средното на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 30 делено на 6, което е 5.

 • Медиана     която е средното число на група числа; това означава, че половината от числата са по-големи от медианата, а половината от числата са по-малки от медианата. Например медианата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 4.

 • Мода     което е най-често срещащото се число в група числа. Например модата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 3.

Тези три мерки на главната тенденция са еднакви за симетрични разпределения на групи числа. За несиметрични групи числа те могат да са различни.

Съвет: Когато осреднявате клетки, помнете за разликата межди празни клетки и тези, съдържащи стойност нула, особено ако сте изчистили квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност в диалоговия прозорец Опции на Excel. Когато е избрана тази опция, празните клетки не се броят, за разлика от нулевите стойности.

За да намерите квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност:

 • В раздела Файл щракнете върху Опции и след това в категорията Разширени погледнете под Покажи опциите за този работен лист.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

10

7

9

2

Не е наличен

Формула

Описание

Резултат

=AVERAGEA(A2:A6)

Средна стойност на горните числа и текста "Не е наличен". Клетката с текста "Не е наличен" се използва в изчислението.

5,6

=AVERAGEA(A2:A5;A7)

Средна стойност на числата по-горе и празната клетка.

5,6

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×