Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията AVERAGEA в Microsoft Excel.

Описание

Изчислява средната стойност (средноаритметичното) на стойностите в списъка от аргументи.

Синтаксис

AVERAGEA(стойност1; [стойност2]; ...)

Синтаксисът на функцията AVERAGEA има следните аргументи:

 • "стойност1"; "стойност2"; ...    Стойност1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 клетки, диапазони от клетки или стойности, за които искате да получите средната стойност.

Забележки

 • Аргументите могат да са от следните типове: числа; имена, масиви или препратки, които съдържат числа; текстово представяне на числа; или логически стойности, като TRUE и FALSE, в препратка.

 • Логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въвеждате директно в списъка от аргументи, се броят.

 • Аргументите, съдържащи TRUE, се приемат за 1; аргументите, съдържащ FALSE, се приемат за 0 (нула).

 • Аргументи, които са масиви или препратки и съдържат текст, се смятат за 0 (нула). Празният текст ("") се смята за 0 (нула).

 • Ако един аргумент е масив или препратка, използват се само стойностите в масива или препратката. Празните клетки и текстовите стойности в масива или препратката се игнорират.

 • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

 • Ако не искате да включите логически стойности и числа, представени като текст в препратка като част от пресмятането, използвайте функцията AVERAGE.

Забележка: Функцията AVERAGEA измерва главната тенденция, която е местоположението на средата на група числа в статистическо разпределение. Трите най-разпространени мерки на главната тенденция са:

 • Средно     която е средноаритметичната стойност и се изчислява чрез събиране на група числа с последващото им разделяне на броя на тези числа. Например средното на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 30 делено на 6, което е 5.

 • Медиана     която е средното число на група числа; това означава, че половината от числата са по-големи от медианата, а половината от числата са по-малки от медианата. Например медианата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 4.

 • Мода     което е най-често срещащото се число в група числа. Например модата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 3.

Тези три мерки на главната тенденция са еднакви за симетрични разпределения на групи числа. За несиметрични групи числа те могат да са различни.

Съвет: Когато осреднявате клетки, помнете за разликата межди празни клетки и тези, съдържащи стойност нула, особено ако сте изчистили квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност в диалоговия прозорец Опции на Excel. Когато е избрана тази опция, празните клетки не се броят, за разлика от нулевите стойности.

За да намерите квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност:

 • В раздела Файл щракнете върху Опции и след това в категорията Разширени погледнете под Покажи опциите за този работен лист.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

10

7

9

2

Не е наличен

Формула

Описание

Резултат

=AVERAGEA(A2:A6)

Средна стойност на горните числа и текста "Не е наличен". Клетката с текста "Не е наличен" се използва в изчислението.

5,6

=AVERAGEA(A2:A5;A7)

Средна стойност на числата по-горе и празната клетка.

5,6

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×