Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията AVERAGEIFS в Microsoft Excel.

Описание

Връща средната стойност (средноаритметично) на всички клетки, които отговарят на множество критерии.

Синтаксис

AVERAGEIF(среден_диапазон; критерий_диапазон1; критерий1;[критерий_диапазон2; критерий2]; ...)

Синтаксисът на функцията AVERAGEIFS има следните аргументи:

 • среден_диапазон    Задължително. Една или повече клетки за осредняване, включително числа или имена, масиви или препратки, които съдържат числа.

 • критерий_диапазон1, критерий_диапазон2, …    Критерий_диапазон1 е задължителен, следващите са по желание. От 1 до 127 диапазона, в които да се изчисляват свързаните критерии.

 • критерий1, критерий2, …    Критерий1 е задължителен, а следващите критерии са незадължителни. От 1 до 127 критерии във формата на число, израз, препратка към клетка или текст, които определят кои клетки ще се осредняват. Например критерий може да се изрази като 32, "32", ">32", "ябълки" или B4.

Забележки

 • Ако среден_диапазон е празен или е текстова стойност, AVERAGEIFS връща стойността за грешка #DIV0!.

 • Ако някоя клетка в даден диапазон за критерии е празна, AVERAGEIFS я третира като стойност 0.

 • Клетките в диапазон, които съдържат TRUE, се оценяват като 1; клетките в диапазон, които съдържат FALSE, се оценяват като 0 (нула).

 • Всяка една клетка в среден_диапазон се използва за пресмятането на средната стойност само ако всичките определени съответстващи критерии са верни за тази клетка.

 • За разлика от аргументите диапазон и критерий на функцията AVERAGEIF, в AVERAGEIFS всеки един среден_диапазон трябва да бъде със същия размер и форма, като на сум_диапазон.

 • Ако клетките в среден_диапазон не могат да се превърнат в числа, AVERAGEIFS връща #DIV0!. за грешка #DIV0!.

 • Ако няма клетки, които да отговарят на всички критерии, AVERAGEIFS връща #DIV/0!. за грешка #DIV0!.

 • Можете да използвате заместващите знаци въпросителен знак (?) и звездичка (*) в критерий. Въпросителният знак съответства на единичен знак; звездичката съответства на всяка поредица от знаци. Ако искате да намерите самия въпросителен знак или звездичка, напишете тилда (~) преди знака.

Забележка: Функцията AVERAGEIFS измерва главната тенденция, която е местоположението на средата на група числа в статистическо разпределение. Трите най-разпространени мерки на главната тенденция са:

 • Средно     която е средноаритметичната стойност и се изчислява чрез събиране на група числа с последващото им разделяне на броя на тези числа. Например средното на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 30 делено на 6, което е 5.

 • Медиана     която е средното число на група числа; това означава, че половината от числата са по-големи от медианата, а половината от числата са по-малки от медианата. Например медианата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 4.

 • Мода     което е най-често срещащото се число в група числа. Например модата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 3.

Тези три мерки на главната тенденция са еднакви за симетрични разпределения на групи числа. За несиметрични групи числа те могат да са различни.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Обучаван

Първи

Втори

Последен

Тест

Тест

Изпит

Оценка

Оценка

Оценка

Костадин

75

85

87

Вяра

94

80

88

Момчил

86

93

Незавършен

Гроздан

Незавършен

75

75

Формула

Описание

Резултат

=AVERAGEIFS(B2:B5; B2:B5; ">70"; B2:B5; "<90")

Средна оценка от първия тест, която попада в интервала между 70 и 90 за всички обучавани (80,5). Резултатът, означен с "Незавършен", не е включен в изчислението, тъй като не е числова стойност.

75

=AVERAGEIFS(C2:C5; C2:C5; ">95")

Средна оценка от втория изпит, която е по-висока от 95 за всички обучавани. Тъй като няма резултати по-високи от 95, се връща #DIV0!.

#DIV/0!

=AVERAGEIFS(D2:D5; D2:D5; "<>Незавършен"; D2:D5; ">80")

Средна оценка от заключителния изпит, която е по-висока от 80 за всички обучавани (87,5). Резултатът, означен с "Незавършен", не е включен в изчислението, тъй като не е числова стойност.

87,5

Пример 2

Тип

Цена

Град

Брой спални

Гараж?

Приятен изглед

230000

Исакуа

3

Не

Уютно бунгало

197000

Белвю

2

Да

Приятен Кейп Кодър

345678

Белвю

4

Да

Великолепни различни нива

321900

Исакуа

2

Да

Изключителен Тюдор

450000

Белвю

5

Да

Елегантен колониален

395000

Белвю

4

Не

Формула

Описание

Резултат

=AVERAGEIFS(B2:B7; C2:C7; "Белвю"; D2:D7; ">2";E2:E7; "Да")

Средната цена на жилище в Белвю, което има поне 3 спални и гараж.

397839

=AVERAGEIFS(B2:B7; C2:C7; "Исакуа"; D2:D7; "<=3";E2:E7; "Не")

Средната стойност на жилище в Исакуа, което има най-много 3 спални и няма гараж.

230000

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×