Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-голямо или равно на зададена като критерий стойност.

Синтаксис

BINOM. INV(опити;вероятност_s;алфа)

Синтаксисът на функцията BINOM.INV има следните аргументи:

  • "опити"     Задължително. Броят на опитите на Бернули.

  • "вероятност_s"     Задължително. Вероятността за успех при всеки опит.

  • "алфа"  Задължително. Стойността на критерия.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, BINOM. INV връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако "опити" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако пробните < 0, BINOM. INV връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако probability_s е <= 0 или probability_s => 1, BINOM. INV връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако алфа <= 0 или алфа => 1, BINOM. INV връща #NUM! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

6

Брой на опитите на Бернули

0,5

Вероятност за успех при всеки опит

0,75

Стойност на критерия

Формула

Описание

Резултат

=BINOM.INV(A2;A3;A4)

Най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-голямо или равно на зададена като критерий стойност.

4

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×