Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите. Използвайте BINOMDIST в задачи с фиксиран брой опити, когато изходите от всеки опит са само или успех, или отказ, когато опитите са независими и когато вероятността за успех е една и съща по време на целия експеримент. Например BINOMDIST може да изчисли вероятността две от следващите три новородени да са момчета.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. BINOM.DIST функция.

Синтаксис

BINOMDIST(число_s;опити;вероятност_s;кумулативна)

Синтаксисът на функцията BINOMDIST има следните аргументи:

 • "число_s"     Задължително. Броят на успешните опити.

 • "опити"     Задължително. Броят на независимите опити.

 • "вероятност_s"     Задължително. Вероятността за успех при всеки опит.

 • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя вида на функцията. Ако кумулативна е TRUE, BINOMDIST връща кумулативната функция на разпределение, която е вероятността да има най-много число_s успехи; ако е FALSE, връща функцията на плътността на вероятностите, която е вероятността да има число_s успехи.

Забележки

 • Число_s и опити се орязват до цели числа.

 • Ако number_s, опити или probability_s е нечисломерно, BINOMDIST връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако number_s < 0 или number_s >, BINOMDIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако probability_s < 0 или probability_s > 1, BINOMDIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако x = число_s, n = опити и p = вероятност_s, тогава функцията за биномиална плътност на вероятностите е:

  Уравнение

  където:

  Уравнение

  е COMBIN(n,x).

 • Ако x = число_s, n = опити и p = вероятност_s, тогава кумулативното биномиално разпределение е:

  Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

6

Брой на успешните опити

10

Брой на независимите опити

0.5

Вероятност за успех при всеки опит

Формула

Описание

Резултат

=BINOMDIST(A2;A3;A4;FALSE)

Вероятност точно 6 от 10 опита да са успешни.

0,2050781

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×