CALL функция

Важно: Внимание  Неправилното редактиране на системния регистър може сериозно да повреди операционната система, принуждавайки ви да я преинсталирате. Microsoft не може да гарантира, че проблемите, създадени от неправилно редактиране на системния регистър, могат да бъдат решени. Преди да редактирате системния регистър, архивирайте всички ценни данни. За най-актуална информация относно използването и защитата на системния регистър на компютъра вижте помощта за Microsoft Windows.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията CALL в Microsoft Excel.

Забележка:  Функцията CALL не е налична в Excel за уеб.

Описание

Извиква процедура в библиотека за динамично свързване или кодов ресурс. Тази функция има две синтактични форми. Използвайте синтаксис 1 само при предварително регистриран кодов ресурс, който използва аргументи от функцията REGISTER. Използвайте синтаксис 2a или 2b, за да регистрирате и едновременно да повикате кодов ресурс.

Важно: Тази функция е предназначена само за опитни потребители. Ако използвате функцията CALL неправилно, може да предизвикате грешки, налагащи рестартиране на компютъра. Тази функция е достъпна само от макрос на Excel.

Синтаксис

Синтаксис 1

Използване с REGISTER

CALL(регистър_ид;[аргумент1];...)

Синтаксис 2

Самостоятелно използване (в Microsoft Excel за Windows)

Регистър_ид     е стойността, върната от предварително изпълнена функция REGISTER или REGISTER.ID.

CALL(модул_текст;процедура;тип_текст;[аргумент1];...])

Синтаксисът на функцията CALL има следните аргументи:

  • Модул_текст     Задължително. Текст в кавички, задаващ името на библиотеката за динамично свързване (DLL) в Microsoft Excel за Windows, съдържаща процедурата.

  • Процедура     Задължително. Текст, задаващ името на функцията в DLL в Microsoft Excel за Windows. Можете да използвате и стойността на функцията от инструкцията EXPORTS във файла с дефиниции на модули (.DEF). Стойността не трябва да е във вид на текст.

  • Тип_текст     Задължително. Текст, задаващ типа данни на върнатата стойност и типовете данни на всички аргументи на DLL или кодовия ресурс. Първата буква на "тип_текст" задава върнатата стойност. Кодовете, които използвате за "тип_текст", са описани подробно в Използване на функциите CALL и REGISTER. При автономни DLL или кодови ресурси (XLL) можете да изпускате този аргумент.

  • Аргумент1,...     Незадължително. Аргументите, които трябва да се подадат на процедурата.

Пример

В 32-битов Microsoft Excel за Windows следната макроформула регистрира функцията GetTickCount от 32-битов Microsoft Windows. GetTickCount връща броя на милисекундите, изминали от стартирането на Microsoft Windows.

REGISTER("Kernel32";"GetTickCount";"J")

Ако например REGISTER е в клетката A5, след като вашият макрос регистрира GetTickCount, можете да използвате функцията CALL, за да върне броя на милисекундите, които са изминали

CALL(A5)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×