Връща обратната функция на ограничената отдясно вероятност за разпределението хи-квадрат.

Ако вероятност = CHISQ.DIST.RT(x,...), тогава CHISQ.INV.RT(вероятност,...) = x. Използвайте тази функция, за да сравните наблюдаваните резултати с очакваните и да решите дали вашата първоначална хипотеза е валидна.

Синтаксис

CHISQ.INV.RT(вероятност;степени_на_свобода)

Синтаксисът на функцията CHISQ.INV.RT има следните аргументи:

  • "вероятност"  Задължително. Вероятност, свързана с разпределението хи-квадрат.

  • "степени_на_свобода"  Задължително. Броят на степените на свобода.

Забележки

  • Ако някой аргумент е нечислов, CHISQ.INV.RT връща стойността за грешка #VALUE!.

  • Ако вероятност < 0 или вероятност > 1, CHISQ.INV.RT връща стойността за грешка #NUM!.

  • Ако "степени_на_свобода" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако степени_на_свобода < 1, CHISQ.INV.RT връща стойността за грешка #NUM!.

Ако е зададена стойност за вероятност, CHISQ.INV.RT търси такава стойност за x, че CHISQ.DIST.RT(x, степ_свобода) = вероятност. Следователно точността на CHISQ.INV.RT зависи от точността на CHISQ.DIST.RT. CHISQ.INV.RT използва итеративен метод за търсене. Ако търсенето не е сходимо след 64 итерации, функцията връща стойността за грешка #N/A.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

0,050001

Вероятност, свързана с хи-квадрат разпределението

10

Степени на свобода

Формула

Описание

Резултат

=CHISQ.INV.RT(A2;A3)

Обратната функция на едностранната вероятност на хи-квадрат разпределението

18,306973

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×