Връща теста за независимост. CHITEST връща стойността от хи-квадрат (χ2) разпределението за статистиката и съответните степени на свобода. Можете да използвате χ2 тестовете, за да определите дали предполагаемите резултати се потвърждават експериментално.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. CHISQ.TEST функция.

Синтаксис

CHITEST(действителен_диапазон;очакван_диапазон)

Синтаксисът на функцията CHITEST има следните аргументи:

 • "действителен_диапазон"     Задължително. Диапазонът от данни, съдържащ наблюденията в теста спрямо очакваните стойности.

 • "очакван_диапазон"     Задължително. Диапазонът от данни, съдържащ отношението на произведението на сумите в редовете и сумите в колоните към общата сума.

Забележки

 • Ако "действителен_диапазон" и "очакван_диапазон" имат различен брой точки от данни, CHITEST връща стойност за грешка #N/A.

 • χ2 тестът първо изчислява χ2 статистиката с помощта на формулата:

  Уравнение

  където:

  Aij = действителната честота в i-я ред, j-тата колона

  Eij = очакваната честота в i-я ред, j-тата колона

  r = брой редове

  c = брой колони

 • Ниска стойност на χ2е индикатор за независимост. Както може да се види от формулата, χ2е винаги положително или 0 и е 0 само ако Aij = Eij за всяко i,j.

 • CHITEST връща вероятността една стойност на статистиката χ2, която е поне толкова голяма, колкото стойността, изчислена с горната формула, да е получена случайно при допускане за независимост. При изчисляването на тази вероятност CHITEST използва разпределението χ2 със съответния брой степени на свобода, df. Ако r > 1 и c > 1, тогава df = (r – 1)(c – 1). Ако r = 1 и c > 1, тогава df = c – 1 или ако r > 1 и c = 1, тогава df = r – 1. r = c= 1 не е позволено и в този случай се връща #N/A.

 • Използването на CHITEST е най-подходящо, когато членовете Eij не са твърде малки. Някои статистици предлагат всяко Eij да е по-голямо или равно на 5.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Мъже (реално)

Жени (реално)

Описание

58

35

Потвърждава се

11

25

Неутрално

10

23

Не се потвърждава

Мъже (очаквано)

Жени (очаквано)

Описание

45,35

47,65

Потвърждава се

17,56

18,44

Неутрално

16,09

16,91

Не се потвърждава

Формула

Описание

Резултат

=CHITEST(A2:B4;A6:B8)

Статистиката ?2 при горните данни е 16,16957 с 2 степени на свобода.

0,0003082

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×