COMBIN функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията COMBIN в Microsoft Excel.

Описание

Връща броя на комбинациите за зададен брой елементи. Използвайте COMBIN, за да определите общия възможен брой групи при зададен брой елементи.

Синтаксис

COMBIN(число; число_избрано)

Синтаксисът на функцията COMBIN има следните аргументи:

 • "число"    Задължително. Броят на елементите.

 • "число_избрано"    Задължително. Броят на елементите във всяка комбинация.

Забележки

 • Числовите аргументи се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако някой от двата аргумента не е числов, COMBIN връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако число < 0, number_chosen < 0 или число < number_chosen, COMBIN връща #NUM! стойност на грешката.

 • Комбинация е всяко множество или подмножество от елементи, независимо от тяхното вътрешно подреждане. Комбинациите се различават от от пермутациите, за които вътрешното подреждане е съществено.

 • Броят на комбинациите е като следва, където число= n и число_избрано = k:

  Уравнение

  където:

  Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако трябва, можете да регулирате ширината на колоните, за да видите всички данни.

Формула

Описание

Резултат

=COMBIN(8;2)

Възможните екипи от двама души, които могат да се формират от 8 кандидата.

28

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×