CONFIDENCE.T функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията CONFIDENCE.T в Microsoft Excel.

Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт.

Синтаксис

CONFIDENCE.T(алфа;стандартно_откл;размер)

Синтаксисът на функцията CONFIDENCE.T има следните аргументи:

  • "алфа"  Задължително. Нивото на значимост, необходимо за изчислението на доверителното ниво. Доверителното ниво е равно на 100*(1 – алфа)%, или с други думи, алфа, равно на 0,05, означава 95 процента доверително ниво.

  • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на генералната съвкупност за диапазона от данни, който се приема за известен.

  • "размер"     Задължително. Размерът на извадката.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, CONFIDENCE. T връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако алфа ≤ 0 или алфа ≥ 1, CONFIDENCE. T връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако standard_dev ≤ 0, CONFIDENCE. T връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "размер" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако размерът е равен на 1, CONFIDENCE. T връща #DIV/0! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=CONFIDENCE.T(0,05;1;50)

Доверителен интервал за средната стойност на генералната съвкупност на базата на размер на извадката 50 с 5% ниво на значимост и стандартно отклонение 1. Това се базира на t-разпределението на Стюдънт.

0,284196855

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×