В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията CONFIDENCE.T в Microsoft Excel.

Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт.

Синтаксис

CONFIDENCE.T(алфа;стандартно_откл;размер)

Синтаксисът на функцията CONFIDENCE.T има следните аргументи:

  • "алфа"  Задължително. Нивото на значимост, необходимо за изчислението на доверителното ниво. Доверителното ниво е равно на 100*(1 – алфа)%, или с други думи, алфа, равно на 0,05, означава 95 процента доверително ниво.

  • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на генералната съвкупност за диапазона от данни, който се приема за известен.

  • "размер"     Задължително. Размерът на извадката.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, CONFIDENCE. T връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако алфа ≤ 0 или алфа ≥ 1, CONFIDENCE. T връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако standard_dev ≤ 0, CONFIDENCE. T връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "размер" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако размерът е равен на 1, CONFIDENCE. T връща #DIV/0! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=CONFIDENCE.T(0,05;1;50)

Доверителен интервал за средната стойност на генералната съвкупност на базата на размер на извадката 50 с 5% ниво на значимост и стандартно отклонение 1. Това се базира на t-разпределението на Стюдънт.

0,284196855

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×