Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-голямо или равно на зададена като критерий стойност. Използвайте тази функция за приложения, свързани с осигуряване на качеството. Например използвайте CRITBINOM, за да определите най-големия брой дефектни части, които е допустимо да излязат от монтажна линия, без да се отхвърли цялата партида.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. BINOM.INV функция.

Синтаксис

CRITBINOM(опити;вероятност_s;алфа)

Синтаксисът на функцията CRITBINOM има следните аргументи:

  • "опити"     Задължително. Броят на опитите на Бернули.

  • "вероятност_s"     Задължително. Вероятността за успех при всеки опит.

  • "алфа"  Задължително. Стойността на критерия.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, CRITBINOM връща #VALUE! стойността на грешка.

  • Ако "опити" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако опитите < 0, CRITBINOM връща #NUM! стойността на грешка.

  • Ако probability_s = <= 0 или probability_s => 1, CRITBINOM връща #NUM! стойността на грешка.

  • Ако алфа <= 0 или алфа => 1, CRITBINOM връща #NUM! стойността на грешка.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

6

Брой на опитите на Бернули

0,5

Вероятност за успех при всеки опит

0,75

Стойност на критерия

Формула

Описание

Резултат

=CRITBINOM(A2;A3;A4)

Най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-голямо или равно на зададена като критерий стойност

4

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×