В тази статия е описан синтаксисът и употребата на CUBEMEMBER  функция в Microsoft Excel.

Описание

Връща член или кортеж от куба. Служи за потвърждаване на това, че членът или кортежът съществуват в куба.

Синтаксис

CUBEMEMBER(връзка; член_израз; [надпис])

Синтаксисът на функцията CUBEMEMBER има следните аргументи:

 • "връзка"    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.

 • "член_израз"    Задължително. Текстов низ на многомерен израз (MDX), който изчислява единствен член на куба. "член_израз" може да е също кортеж, зададен като диапазон от клетки или константа на масив.

 • "надпис"    Незадължително. Текстов низ от куба, показван в клетката вместо надпис, ако е дефиниран такъв. Когато се връща кортеж, използваният надпис е този от последния член на кортежа.

Забележки

 • Когато функцията CUBEMEMBER изчислява, в клетката временно се показва съобщението "#GETTING_DATA…", преди да бъдат извлечени всички данни.

 • Когато използвате CUBEMEMBER като аргумент на друга CUBE функция, тази CUBE функция използва MDX израза, който определя члена или кортежа, а не показваната в клетката стойност на функцията CUBEMEMBER.

 • Ако името на връзката не е валидна връзка на работна книга, съхранена в работната книга, CUBEMEMBER връща #NAME? стойност на грешката. Ако сървърът за онлайн аналитична обработка (OLAP) не се изпълнява, не е наличен или върне съобщение за грешка, CUBEMEMBER връща #NAME? стойност на грешката.

 • Ако поне един елемент в кортеж е невалиден, CUBEMEMBER връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако member_expression е по-дълъг от 255 знака, което е ограничението за аргумент до функция, CUBEMEMBER връща #VALUE! стойност на грешката. За да използвате текстови низове, по-дълги от 255 знака, въведете текстовия низ в клетка (за която ограничението е 32 767 знака) и след това използвайте препратка към клетка като аргумент.

 • CUBEMEMBER връща стойност на грешка #N/A, когато:

  • Синтаксисът на "член_израз" е неправилен.

  • Членът зададен от текстовия низ на MDX не съществува в куба.

  • Кортежът е невалиден, понеже няма пресичане на зададените стойности. (Това може да се случи с множество елементи от една и съща йерархия.)

  • Множеството съдържа поне един член с размерност, която е различна от тази на другите членове.

 • CUBEMEMBER може да върне стойност на грешка #N/A, ако указвате обект, съществуващ в рамките на сесия, като например изчислен член или наименувано множество в обобщена таблица, когато се споделя връзка и обобщената таблица е изтрита или сте преобразували обобщената таблица във формули. (В раздела Опции, в групата Инструменти щракнете върху Инструменти за OLAP, а след това щракнете върху Преобразуване във формули.)

Примери

=CUBEMEMBER("Продажби";"[Време].[Финансова].[2004]")

=CUBEMEMBER($A$1;D$12)

=CUBEMEMBER("Продажби";(B4\ C6\ D5);"Продажби_2004")

=CUBEMEMBER("xlextdat8 FoodMart 2000 Продажби";"([Продукт].[Храна],[Време].[1997])")

=CUBEMEMBER($A$1;C$12:D$12)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×