В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията CUBERANKEDMEMBER в Microsoft Excel.

Описание

Връща n-тия по ред член на едно множество. Служи за връщане на един или повече елементи в множество, като например извършилия най-много продажби или десетте най-добри студенти.

Синтаксис

CUBERANKEDMEMBER(връзка; множество_израз; ред; [надпис])

Синтаксисът на функцията CUBERANKEDMEMBER има следните аргументи:

  • "връзка"    Задължително. Текстов низ за името на връзката към куба.

  • "множество_израз"    Задължително. Текстов низ на израз за множество, като например "{[Елемент1].деца}". множество_израз може да бъде също функцията CUBESET или препратка към клетка, която съдържа функцията CUBESET.

  • "ред"    Задължително. Целочислена стойност задаваща най-високата стойност за връщане. Ако ред има стойност 1, връща се най-високата стойност, ако ред има стойност 2, връща се втората по големина стойност и т. н. За да върнете петте най-високи стойности, използвайте CUBERANKEDMEMBER пет пъти, задавайки всеки път различна стойност на ред, от 1 до 5.

  • "надпис"    Незадължително. Текстов низ от куба, показван в клетката вместо надпис, ако е дефиниран такъв.

Забележки

  • Когато функцията CUBERANKEDMEMBER изчислява, в клетката временно се показва съобщението "#GETTING_DATA…", преди да бъдат извлечени всички данни.

  • Ако името на връзката не е валидна връзка на работна книга, съхранена в работната книга, CUBERANKEDMEMBER връща #NAME? стойност на грешката. Ако сървърът за онлайн аналитична обработка (OLAP) не се изпълнява, не е наличен или върне съобщение за грешка, CUBERANKEDMEMBER връща #NAME? стойност на грешката.

  • CUBERANKEDMEMBER връща стойност на грешка #N/A, когато синтаксисът на "множество_израз" е неправилен или когато "множеството съдържа" поне един член, чиято размерност е различна от тази на другите членове.

Примери

=CUBERANKEDMEMBER("Продажби";$D$4;1;"Върхов месец")

=CUBERANKEDMEMBER("Продажби";CUBESET("Продажби";"Лято";"[2004].[Юни]";"[2004].[Юли]";"[2004].[Август]");3;"Върхов месец")

Съвет: За да върнете най-ниските n стойности, използвайте аргументите сортиране_ред и сортиране_по на функцията CUBESET, за да обърнете наредбата на множеството, така че най-високите стойности в сортираното множество са стойностите отдолу. Например CUBERANKEDMEMBER ("Продажби", $D$4,1) връща последния член, CUBERANKEDMEMBER ("Продажби", $D$4, 2) връща съседния на последния член и т. н.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×