Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DAVERAGE в Microsoft Excel.

Описание

Намира средната стойност в поле (колона) на записи в списък или база данни, които отговарят на зададени от вас условия.

Синтаксис

DAVERAGE(база_данни; поле; критерий)

Синтаксисът на функцията DAVERAGE има следните аргументи:

 • "база_данни"  е диапазонът от клетките, които съставят списъка или базата данни. База_данни е списък от свързани данни, в който редове са записи, а колоните са полета. Първият ред на списъка съдържа етикети за всяка колона.

 • "поле"  показва коя колона да се използва във функцията. Поле може да бъде зададено като текст с етикета на колоната, поставен в двойни кавички, например "Възраст" или "Добив", или като число, представящо позицията на колоната в списъка: 1 за първата колона, 2 за втората и т. н.

 • "критерий"  е диапазонът от клетки, съдържащ зададените от вас условия. За аргумента критерий (критерии) можете да използвате всеки диапазон, стига да включва поне един етикет на колона и поне една клетка под етикета на колоната, в която задавате условие за колоната.

Забележки

 • За аргумента "критерий" можете да използвате всеки диапазон, стига да включва поне един етикет на колона и поне една клетка под етикета на колоната за задаване на условието.

  Ако например диапазонът G1:G2 съдържа етикета на колоната “Доход” в G1 и количеството 10 000 в G2, можете да дефинирате диапазона като “НамериДохода” и да използвате това име като аргумент "критерий" във функциите за базата данни.

 • Въпреки че диапазонът на критериите може да бъде разположен навсякъде в работния лист, не го поставяйте под списъка. Ако добавите още информация към списъка, новата информация се добавя към първия ред под списъка. Ако редът под списъка не е празен, Excel не може да добави новата информация.

 • Уверете се, че диапазонът на критериите не припокрива списъка.

 • За да изпълните една операция върху цяла колона в база данни, въведе празен ред под етикетите на колоните в диапазона на критериите.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Дърво

Височина

Възраст

Добив

Печалба

Височина

=Ябълка

>10

<16

=Круша

Дърво

Височина

Възраст

Добив

Печалба

Ябълка

18

20

14

105

Круша

12

12

10

96

Череша

13

14

9

105

Ябълка

14

15

10

75

Круша

9

8

8

76,8

Ябълка

8

9

6

45

Формула

Описание

Резултат

=DAVERAGE(A4:E10; "Добив"; A1:B2)

Средният добив от ябълковите дървета с височина над 10 фута.

12

=DAVERAGE(A4:E10; 3; A4:E10)

Средната възраст на всички дървета в базата данни.

13

Примери за критерии

 • Въвеждането на знак за равенство в клетката посочва, че искате да въведете формула. За да покажете текст, който включва знак за равенство, заградете текста текста и знака за равенство с двойни кавички, ето така:

  ="=Думанова"

  Правите така и ако въвеждате израз (комбинация от формули, оператори и текст) и искате да покажете знака за равенство, вместо да карате Excel да го използва за изчисление. Например:

  =''= запис ''

  Където запис е текстът или стойността, които искате да намерите. Например:

Какво въвеждате в клетката

Какво изчислява и показва Excel

="=Думанова"

=Думанова

="=3000"

=3000

Следващите секции съдържат примери на сложни критерии.

Няколко критерия в една колона

Булева логика:  (Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Димитров")

За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия за една колона, въведете критериите непосредствено един под друг в отделни редове на диапазона на критериите.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът на критериите (B1:B3) показва редовете, които съдържат или "Думанова", или "Димитров" в колоната "Продавач" (A8:C10).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

=Думанова

3

=Димитров

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Няколко критерия в няколко колони, където всички критерии трябва да бъдат изпълнени

Булева логика:  (Тип = "Продукти" AND Продажби > 1000)

За да намерите редовете, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, въведете всички критерии в един и същ ред от диапазона на критериите.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (A1:C2) показва всички редове, съдържащи "Продукти" в колоната "Тип", и стойност, по-голяма от 1000 в колоната "Продажби" (A9:C10).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

=Продукти

>1000

3

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Няколко критерия в няколко колони, където може да бъде изпълнен всеки критерий

Булева логика:  (Тип = "Продукти" OR Продавач = "Думанова")

За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, където всеки критерий може да бъде изпълнен, въведете критериите в различни редове от диапазона на критериите.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (A1:B3) показва всички редове, съдържащи "Продукти" в колоната "Тип" или "Думанова" в колоната "Продавач" (A8:C10).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

=Продукти

3

=Думанова

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Няколко множества от критерии, където всяко множество включва критерии за няколко колони

Булева логика:  ( (Продавач = "Думанова" AND Продажби >3000) OR (Продавач = "Димитров" AND Продажби > 1500) )

За да намерите редове, които отговарят на няколко множества от критерии, където всяко множество включва критерии за няколко колони, въведете всеки набор от критерии в отделни редове.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (B1:C3) показва редовете, съдържащи едновременно "Думанова" в колоната "Продавач" и стойност, по-голяма от 3000, в колоната "Продажби", или показва редовете, съдържащи "Димитров" в колоната "Продавач" и стойност, по-голяма от 1500, в колоната "Продажби" (A9:C10).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

=Думанова

>3000

3

=Димитров

>1500

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Няколко набора от критерии, където всеки набор включва критерии за една колона

Булева логика:  ( (Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500) )

За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор съдържа критерии за една колона, включете няколко колони с едно и също заглавие.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът на критериите (C1:D3) показва редове, съдържащи стойности между 6000 и 6500, и стойности, по-малки от 500, в колоната "Продажби" (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Продажби

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Критерии за намиране на текстови стойности, които имат някои общи знаци

За да намерите текстови стойности, в които някои (но не всички) знаци съвпадат, направете едно или повече от следните неща:

 • Въведете един или повече знаци без знак за равенство (=), за да намерите редове с текстова стойност в колона, която започва с тези знаци. Ако например въведете текста Дум като критерий, Excel намира "Думанова", "Думбар" и "Думков".

 • Използване на заместващ символ.

  Като критерии за сравнение могат да бъдат използвани следните заместващи символи.

Използване

За да намерите

? (въпросителен знак)

Произволен единичен знак
. Например б?т намира "бит" и "бут"

* (звездичка)

Произволен брой знаци
. Например *рок намира "Срок" и "Барок"

~ (тилда), следвана от ?, * или ~

Въпросителен знак, звездичка или тилда
Например fy91~? намира "fy91?"

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (A1:B3) показва редове с "Me" като първи знаци в колоната "Тип" или редове с втори знак, равен на "у" в колоната "Продавач" (A7:C9).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

За мен

3

=?у*

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Критерии, създадени в резултат на формула

Можете да използвате като ваш критерий изчислена стойност, която е резултат на формула. Запомнете следните важни правила:

 • Формулата трябва да изчислява стойност TRUE или FALSE.

 • Тъй като използвате формула, въведете я по нормалния начин, а не въвеждайте израза във вида:

  =''= запис ''

 • Не използвайте етикети на колони за критериите. Или оставете етикетите празни, или използвайте етикет, който не е етикет на колона от диапазона (в примерите по-долу – "Изчислена средна стойност" и "Точно съвпадение").

  Ако използвате във формулата етикет на колона вместо относителна препратка към клетка или име на диапазон, Excel показва стойност за грешка като #NAME? или #VALUE! в клетката, съдържаща критерия. Можете да игнорирате тази грешка, защото тя не засяга начина, по който е филтриран диапазонът.

 • Формулата, която използвате за критерии, трябва да съдържа относителна препратка към съответната клетка в първия ред (в примерите по-долу, C7 и A7).

 • Всички други препратки във формулата трябва да бъдат абсолютни препратки.

Следващите подраздели предлагат конкретни примери на критерии, създадени като резултат от формула.

Филтриране за стойности, по-големи от средната, на всички стойности в диапазона от данни

В следващия диапазон от данни (A6:D10), диапазонът на критериите (D1:D2) показва редове, чиято стойност в колоната "Продажби" е по-голяма от средната стойност на всички стойности в "Продажби" (C7:C10). В тази формула "C7" препраща към филтрираната колона (C) на първия ред в диапазона от данни (7).

 

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Изчислена средна стойност

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Филтриране на текст с използване на търсене с отчитане на разликата между главни и малки букви

В диапазона от данни (A6:D10) диапазонът на критериите (D1:D2) показва редове, съдържащи "Продукти" в колоната "Тип", като използва функцията EXACT, за да извърши търсене в (A10:C10) с различаване на главните и малките букви. В тази формула "A7" препраща към филтрираната колона (A) на първия ред в диапазона от данни (7).

 

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Точно съвпадение

2

=EXACT(A7, "Продукти")

3

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×