Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DAVERAGE в Microsoft Excel.

Описание

Намира средната стойност в поле (колона) на записи в списък или база данни, които отговарят на зададени от вас условия.

Синтаксис

DAVERAGE(база_данни; поле; критерий)

Синтаксисът на функцията DAVERAGE има следните аргументи:

 • "база_данни"  е диапазонът от клетките, които съставят списъка или базата данни. База_данни е списък от свързани данни, в който редове са записи, а колоните са полета. Първият ред на списъка съдържа етикети за всяка колона.

 • "поле"  показва коя колона да се използва във функцията. Поле може да бъде зададено като текст с етикета на колоната, поставен в двойни кавички, например "Възраст" или "Добив", или като число, представящо позицията на колоната в списъка: 1 за първата колона, 2 за втората и т. н.

 • "критерий"  е диапазонът от клетки, съдържащ зададените от вас условия. За аргумента критерий (критерии) можете да използвате всеки диапазон, стига да включва поне един етикет на колона и поне една клетка под етикета на колоната, в която задавате условие за колоната.

Забележки

 • За аргумента "критерий" можете да използвате всеки диапазон, стига да включва поне един етикет на колона и поне една клетка под етикета на колоната за задаване на условието.

  Ако например диапазонът G1:G2 съдържа етикета на колоната “Доход” в G1 и количеството 10 000 в G2, можете да дефинирате диапазона като “НамериДохода” и да използвате това име като аргумент "критерий" във функциите за базата данни.

 • Въпреки че диапазонът на критериите може да бъде разположен навсякъде в работния лист, не го поставяйте под списъка. Ако добавите още информация към списъка, новата информация се добавя към първия ред под списъка. Ако редът под списъка не е празен, Excel не може да добави новата информация.

 • Уверете се, че диапазонът на критериите не припокрива списъка.

 • За да изпълните една операция върху цяла колона в база данни, въведе празен ред под етикетите на колоните в диапазона на критериите.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Дърво

Височина

Възраст

Добив

Печалба

Височина

=Ябълка

>10

<16

=Круша

Дърво

Височина

Възраст

Добив

Печалба

Ябълка

18

20

14

105

Круша

12

12

10

96

Череша

13

14

9

105

Ябълка

14

15

10

75

Круша

9

8

8

76,8

Ябълка

8

9

6

45

Формула

Описание

Резултат

=DAVERAGE(A4:E10; "Добив"; A1:B2)

Средният добив от ябълковите дървета с височина над 10 фута.

12

=DAVERAGE(A4:E10; 3; A4:E10)

Средната възраст на всички дървета в базата данни.

13

Примери за критерии

 • Въвеждането на знак за равенство в клетката посочва, че искате да въведете формула. За да покажете текст, който включва знак за равенство, заградете текста текста и знака за равенство с двойни кавички, ето така:

  ="=Думанова"

  Правите така и ако въвеждате израз (комбинация от формули, оператори и текст) и искате да покажете знака за равенство, вместо да карате Excel да го използва за изчисление. Например:

  =''= запис ''

  Където запис е текстът или стойността, които искате да намерите. Например:

Какво въвеждате в клетката

Какво изчислява и показва Excel

="=Думанова"

=Думанова

="=3000"

=3000

Следващите секции съдържат примери на сложни критерии.

Няколко критерия в една колона

Булева логика:  (Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Димитров")

За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия за една колона, въведете критериите непосредствено един под друг в отделни редове на диапазона на критериите.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът на критериите (B1:B3) показва редовете, които съдържат или "Думанова", или "Димитров" в колоната "Продавач" (A8:C10).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

=Думанова

3

=Димитров

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Няколко критерия в няколко колони, където всички критерии трябва да бъдат изпълнени

Булева логика:  (Тип = "Продукти" AND Продажби > 1000)

За да намерите редовете, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, въведете всички критерии в един и същ ред от диапазона на критериите.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (A1:C2) показва всички редове, съдържащи "Продукти" в колоната "Тип", и стойност, по-голяма от 1000 в колоната "Продажби" (A9:C10).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

=Продукти

>1000

3

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Няколко критерия в няколко колони, където може да бъде изпълнен всеки критерий

Булева логика:  (Тип = "Продукти" OR Продавач = "Думанова")

За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, където всеки критерий може да бъде изпълнен, въведете критериите в различни редове от диапазона на критериите.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (A1:B3) показва всички редове, съдържащи "Продукти" в колоната "Тип" или "Думанова" в колоната "Продавач" (A8:C10).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

=Продукти

3

=Думанова

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Няколко множества от критерии, където всяко множество включва критерии за няколко колони

Булева логика:  ( (Продавач = "Думанова" AND Продажби >3000) OR (Продавач = "Димитров" AND Продажби > 1500) )

За да намерите редове, които отговарят на няколко множества от критерии, където всяко множество включва критерии за няколко колони, въведете всеки набор от критерии в отделни редове.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (B1:C3) показва редовете, съдържащи едновременно "Думанова" в колоната "Продавач" и стойност, по-голяма от 3000, в колоната "Продажби", или показва редовете, съдържащи "Димитров" в колоната "Продавач" и стойност, по-голяма от 1500, в колоната "Продажби" (A9:C10).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

=Думанова

>3000

3

=Димитров

>1500

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Няколко набора от критерии, където всеки набор включва критерии за една колона

Булева логика:  ( (Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500) )

За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор съдържа критерии за една колона, включете няколко колони с едно и също заглавие.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът на критериите (C1:D3) показва редове, съдържащи стойности между 6000 и 6500, и стойности, по-малки от 500, в колоната "Продажби" (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Продажби

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Критерии за намиране на текстови стойности, които имат някои общи знаци

За да намерите текстови стойности, в които някои (но не всички) знаци съвпадат, направете едно или повече от следните неща:

 • Въведете един или повече знаци без знак за равенство (=), за да намерите редове с текстова стойност в колона, която започва с тези знаци. Ако например въведете текста Дум като критерий, Excel намира "Думанова", "Думбар" и "Думков".

 • Използване на заместващ символ.

  Като критерии за сравнение могат да бъдат използвани следните заместващи символи.

Използване

За да намерите

? (въпросителен знак)

Произволен единичен знак
. Например б?т намира "бит" и "бут"

* (звездичка)

Произволен брой знаци
. Например *рок намира "Срок" и "Барок"

~ (тилда), следвана от ?, * или ~

Въпросителен знак, звездичка или тилда
Например fy91~? намира "fy91?"

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (A1:B3) показва редове с "Me" като първи знаци в колоната "Тип" или редове с втори знак, равен на "у" в колоната "Продавач" (A7:C9).

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

За мен

3

=?у*

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Критерии, създадени в резултат на формула

Можете да използвате като ваш критерий изчислена стойност, която е резултат на формула. Запомнете следните важни правила:

 • Формулата трябва да изчислява стойност TRUE или FALSE.

 • Тъй като използвате формула, въведете я по нормалния начин, а не въвеждайте израза във вида:

  =''= запис ''

 • Не използвайте етикети на колони за критериите. Или оставете етикетите празни, или използвайте етикет, който не е етикет на колона от диапазона (в примерите по-долу – "Изчислена средна стойност" и "Точно съвпадение").

  Ако използвате във формулата етикет на колона вместо относителна препратка към клетка или име на диапазон, Excel показва стойност за грешка като #NAME? или #VALUE! в клетката, съдържаща критерия. Можете да игнорирате тази грешка, защото тя не засяга начина, по който е филтриран диапазонът.

 • Формулата, която използвате за критерии, трябва да съдържа относителна препратка към съответната клетка в първия ред (в примерите по-долу, C7 и A7).

 • Всички други препратки във формулата трябва да бъдат абсолютни препратки.

Следващите подраздели предлагат конкретни примери на критерии, създадени като резултат от формула.

Филтриране за стойности, по-големи от средната, на всички стойности в диапазона от данни

В следващия диапазон от данни (A6:D10), диапазонът на критериите (D1:D2) показва редове, чиято стойност в колоната "Продажби" е по-голяма от средната стойност на всички стойности в "Продажби" (C7:C10). В тази формула "C7" препраща към филтрираната колона (C) на първия ред в диапазона от данни (7).

 

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Изчислена средна стойност

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Филтриране на текст с използване на търсене с отчитане на разликата между главни и малки букви

В диапазона от данни (A6:D10) диапазонът на критериите (D1:D2) показва редове, съдържащи "Продукти" в колоната "Тип", като използва функцията EXACT, за да извърши търсене в (A10:C10) с различаване на главните и малките букви. В тази формула "A7" препраща към филтрираната колона (A) на първия ред в диапазона от данни (7).

 

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Точно съвпадение

2

=EXACT(A7, "Продукти")

3

4

5

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Тодоров

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Банков

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×