В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DB в Microsoft Excel.

Описание

Връща амортизацията на актив за зададен период с използване на балансния метод с фиксирано намаление.

Синтаксис

DB(стойност; ликвидационна_стойност; живот; период; [месец])

Синтаксисът на функцията DB има следните аргументи:

 • "стойност"    Задължително. Началната стойност на актива.

 • "ликвидационна_стойност"    Задължително. Стойността в края на амортизацията (понякога наричана остатъчна стойност на актива).

 • "живот"    Задължително. Броят периоди, за който активът се обезценява (понякога наричан полезен живот на актива).

 • "период"    Задължително. Периодът, за който искате да изчислите амортизацията. Период трябва да използва същите единици като живот.

 • "месец"    Незадължително. Броят на месеците в първата година. Ако месец е пропуснат, приема се за 12.

Забележки

 • Балансният метод с фиксирано намаление изчислява амортизация при фиксирана норма. DB използва следните формули за изчисляване на амортизацията за зададен период:

  (стойност – обща амортизация от предишни периоди) * норма

  където:

  норма = 1 – ((ликвидационна_стойност / стойност) ^ (1 / живот)), закръглено до три цифри след десетичния знак

 • Амортизацията за първия и последния период е специален случай. За първия период DB използва следната формула:

  стойност * норма * месец / 12

 • За последния период DB използва следната формула:

  ((стойност – обща сума на амортизацията от предишните периоди) * норма * (12 – месец)) / 12

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

1 000 000 лв.

Начална стойност

100 000 лв.

Остатъчна стойност

6

Живот в години

Формула

Описание

Резултат

=DB(A2;A3;A4;1;7)

Амортизация през първата година, само с 7 изчислени месеца

186 083,33 лв.

=DB(A2;A3;A4;2;7)

Амортизация през втората година

259 639,42 лв.

=DB(A2;A3;A4;3;7)

Амортизация през третата година

176 814,44 лв.

=DB(A2;A3;A4;4;7)

Амортизация през четвъртата година

120 410,64 лв.

=DB(A2;A3;A4;5;7)

Амортизация през петата година

81 999,64 лв.

=DB(A2;A3;A4;6;7)

Амортизация през шестата година

55 841,76 лв.

=DB(A2;A3;A4;7;7)

Амортизация през седмата година, само с 5 изчислени месеца

15 845,10 лв.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×