Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DCOUNTA в Microsoft Excel.

Описание

Преброява непразните клетки в поле (колона) от записи в списък или база данни, които отговарят на зададени от вас условия.

Аргументът поле е незадължителен. Ако се пропусне, DCOUNTA преброява всички записи в базата данни, които отговарят на критериите.

Синтаксис

DCOUNTA(база_данни; поле; критерий)

Синтаксисът на функцията DCOUNTA има следните аргументи:

 • "база_данни" Задължително. Диапазонът от клетките, които съставят списъка или базата данни. База_данни е списък от свързани данни, в който редове са записи, а колоните са полета. Първият ред на списъка съдържа етикети за всяка колона.

 • "поле" Незадължително. Показва коя колона да се използва във функцията. Поле може да бъде зададено като текст с етикета на колоната, поставен в двойни кавички, например "Възраст" или "Добив", или като число, представящо позицията на колоната в списъка: 1 за първата колона, 2 за втората и т. н.

 • "критерий" Задължително. Диапазонът от клетки, съдържащ зададените от вас условия. За аргумента "критерий" (критерии) можете да използвате всеки диапазон, стига да включва поне един етикет на колона и поне една клетка под етикета на колоната, в която задавате условие за колоната.

Забележки

 • За аргумента "критерий" можете да използвате всеки диапазон, стига да включва поне един етикет на колона и поне една клетка под етикета на колоната за задаване на условието.

  Ако например диапазонът G1:G2 съдържа етикета на колоната “Доход” в G1 и сумата 10 000 в G2, можете да дефинирате диапазона като “НамериДохода” и да използвате това име като аргумента "критерий" във функциите за базата данни.

 • Въпреки че диапазонът на критериите може да бъде разположен навсякъде в работния лист, не го поставяйте под списъка. Ако добавите още информация към списъка, новата информация се добавя към първия ред под списъка. Ако редът под списъка не е празен, Excel не може да добави новата информация.

 • Уверете се, че диапазонът на критериите (аргументът "критерий") не припокрива списъка.

 • За да изпълните една операция върху цяла колона в база данни, въведе празен ред под етикетите на колоните в диапазона на критериите.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни. Ако копирате някой от следните примери в Excel, уверете се, че сте избрали всички клетки в тази таблица, включително тази в горния ляв ъгъл.

Дърво

Височина

Възраст

Добив

Печалба

Височина

="=Ябълка"

>10

<16

="=Круша"

Дърво

Височина

Възраст

Добив

Печалба

Ябълка

18

20

14

105,0

Круша

12

12

10

96,0

Череша

13

14

9

105,0

Ябълка

14

15

10

75,0

Круша

9

8

8

76,8

Ябълка

8

9

6

45,0

Формула

Описание

Резултат

=DCOUNTA(A4:E10; "Печалба"; A1:F2)

Преброява редовете (1), които съдържат "Ябълка" в колона A с височина >10 и <16. Само ред 8 удовлетворява тези три условия.

1

Примери за критерии

 • Когато въведете =текст в клетка, Excel интерпретира това като формула и опитва да я изчисли. За да въведете =текст, така че Excel да не го изчислява, използвайте синтаксиса:

  =''= запис ''

  Където запис е текстът или стойността, които искате да намерите. Например:

Какво въвеждате в клетката

Какво изчислява и показва Excel

="=Думанова"

=Думанова

="=3000"

=3000

 • Когато филтрирате текстови данни, Excel не прави разлика между главни и малки букви. Може обаче да използвате формула, за да извършите търсене с отчитане на разликата между главни и малки букви.

Следващите секции съдържат примери на сложни критерии.

Няколко критерия в една колона

Булева логика:  (Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Димитров")

За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия за една колона, въведете критериите директно един под друг в отделни редове на диапазона на критериите.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът на критериите (B1:B3) се използва за преброяване на редовете, които съдържат или "Думанова", или "Димитров" в колоната "Продавач" (A8:C10).

Продавач

="=Думанова"

="=Банков"

Категория

Продавач

Продажби

Напитки

Тодоров

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Банков

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Формула

Описание

Резултат

'=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Пресмята броя на редовете (3) в A6:C10, които изпълняват всяко от условията за "Продавач" в редове 2 и 3.

=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Няколко критерия в няколко колони, където всички критерии трябва да бъдат изпълнени

Булева логика:  (Тип = "Продукти" AND Продажби > 2000)

За да намерите редовете, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, въведете всички критерии в един и същ ред от диапазона на критериите.

В следващия диапазон от данни (A6:C12) диапазонът от критерии (A1:C2) се използва за преброяване на редовете, съдържащи "Продукти" в колоната "Категория", и стойност, по-голяма от 2 000 лв. в колоната "Продажби".

Категория

Продавач

Продажби

="=Продукти"

>2000

Категория

Продавач

Продажби

Напитки

Тодоров

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

Продукти

Банков

935 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Напитки

Банков

3677 лв.

Продукти

Маринова

3186 лв.

Формула

Описание

Резултат

'=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Пресмята броя на редовете (2) в A6:C12, които изпълняват условията в ред 2 (="Продукти" и >2000).

=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Няколко критерия в няколко колони, където може да бъде изпълнен всеки критерий

Булева логика:  (Тип = "Продукти" OR Продавач = "Думанова")

За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, където всеки критерий може да бъде изпълнен, въведете критериите в различни редове от диапазона на критериите.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (A1:B3) показва всички редове, съдържащи "Продукти" в колоната "Тип" или "Маринова".

Категория

Продавач

="=Продукти"

="=Маринова"

Категория

Продавач

Продажби

Напитки

Тодоров

5122 лв.

Месо

Маринова

675 лв.

продукти

Банков

937 лв.

Продукти

Банков

Формула

Описание

Резултат

'=DCOUNTA(A6:C10;"Продажби";A1:B3)

Пресмята броя на редовете (2) в A6:C10, които изпълняват всяко от условията в A1:C3, където полето "Продажби" не е празно.

=DCOUNTA(A6:C10;"Продажби";A1:B3)

Няколко множества от критерии, където всяко множество включва критерии за няколко колони

Булева логика:  ( (Продавач = "Думанова" AND Продажби >3000) OR (Продавач = "Димитров" AND Продажби > 1500) )

За да намерите редове, които отговарят на няколко множества от критерии, където всяко множество включва критерии за няколко колони, въведете всеки набор от критерии в отделни редове.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (B1:C3) се използва за преброяване на редовете, съдържащи едновременно "Думанова" в колоната "Продавач" и стойност, по-голяма от 3000, в колоната "Продажби", или редовете, съдържащи както "Димитров" в колоната "Продавач", така и стойност, по-голяма от 1 500 лв., в колоната "Продажби".

Категория

Продавач

Продажби

="=Думанова"

>3000

="=Банков"

>1500

Категория

Продавач

Продажби

Напитки

Тодоров

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Банков

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Формула

Описание

Резултат

'=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Пресмята броя на редовете (2) в A6:C10, които изпълняват всички условия в B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Няколко множества от критерии, където всяко множество включва критерии за една колона

Булева логика:  ( (Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500) )

За да намерите редове, които отговарят на няколко множества от критерии, където всяко множество съдържа критерии за една колона, включете няколко колони с едно и също заглавие.

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът на критериите (C1:D3) се използва за преброяване на редовете, съдържащи стойности между 6 000 лв. и 6 500 лв., и стойности, по-малки от 500 лв., в колоната "Продажби".

Категория

Продавач

Продажби

Продажби

>6000

<6500

<500

Категория

Продавач

Продажби

Напитки

Тодоров

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Банков

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Формула

Описание

Резултат

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Пресмята броя на редовете (2), които изпълняват условията в ред 2 (>6000 и <6500) или изпълняват условието в ред 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Критерии за намиране на текстови стойности, които имат някои общи знаци

За да намерите текстови стойности, в които някои (но не всички) знаци съвпадат, направете едно или повече от следните неща:

 • Въведете един или повече знаци без знак за равенство (=), за да намерите редове с текстова стойност в колона, която започва с тези знаци. Ако например въведете текста Дум като критерий, Excel намира "Думанова", "Думбар" и "Думков".

 • Използване на заместващ символ.

  Като критерии за сравнение могат да бъдат използвани следните заместващи символи.

Използване

За да намерите

? (въпросителен знак)

Произволен единичен знак
. Например б?т намира "бит" и "бут"

* (звездичка)

Произволен брой знаци
. Например *рок намира "Срок" и "Барок"

~ (тилда), следвана от ?, * или ~

Въпросителен знак, звездичка или тилда
Например fy91~? намира "fy91?"

В следващия диапазон от данни (A6:C10) диапазонът от критерии (A1:B3) се използва за преброяване на редовете с "Me" като първи знаци в колоната "Тип" или редове с втори знак, равен на "у" в колоната "Продавач".

Категория

Продавач

Продажби

Аз

?у*

Категория

Продавач

Продажби

Напитки

Тодоров

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Банков

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Формула

Описание

Резултат

'=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Пресмята броя на редовете (3), които изпълняват всяко от условията в A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Критерии, създадени в резултат на формула

Можете да използвате като ваш критерий изчислена стойност, която е резултат на формула. Запомнете следните важни правила:

 • Формулата трябва да изчислява стойност TRUE или FALSE.

 • Тъй като използвате формула, въведете я по нормалния начин, а не въвеждайте израза във вида:

  =''= запис ''

 • Не използвайте етикети на колони за критериите. Или оставете етикетите празни, или използвайте етикет, който не е етикет на колона от диапазона (в примерите по-долу – "Изчислена средна стойност" и "Точно съвпадение").

  Ако използвате във формулата етикет на колона вместо относителна препратка към клетка или име на диапазон, Excel показва стойност за грешка, като например #NAME? или #VALUE!, в клетката, която съдържа критерия. Можете да игнорирате тази грешка, защото тя не засяга начина, по който е филтриран диапазонът.

 • Формулата, която използвате за критерии, трябва да използва относителна препратка, за да препрати към съответната клетка в първия ред.

 • Всички други препратки във формулата трябва да бъдат абсолютни препратки.

Филтриране на стойности, по-големи от средната на всички стойности в диапазона от данни

В следващия диапазон от данни (A6:C10), диапазонът на критериите (C1:C2) се използва за преброяване на редовете, чиято стойност в колоната "Продажби" е по-голяма от средната стойност на всички стойности в "Продажби" (C7:C10). Средната стойност се изчислява в клетка C4 и резултатът е обединен в клетка C2 с формулата =">"&C4, за да създаде използваните критерии.

Продажби

=CONCATENATE(">";C4)

Изчислена средна стойност

=AVERAGE(C7:C10)

Категория

Продавач

Продажби

Напитки

Тодоров

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Банков

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Формула

Описание

Резултат

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Пресмята броя на редовете (3), които изпълняват условието (>4611) в C1:C2. Условието в C2 е създадено чрез съединяване на =">" с клетка C4, което е изчисленото средно за C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×