В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DEC2HEX в Microsoft Excel.

Описание

Преобразува десетично число в шестнадесетично.

Синтаксис

DEC2HEX(число; [позиции])

Синтаксисът на функцията DEC2HEX има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Десетичното цяло число, което искате да преобразувате. Ако числото е отрицателно, "позиции" се игнорира и DEC2HEX връща 10-знаково (40-битово) шестнадесетично число, в което старшият бит е битът за знак. Останалите 39 бита са битове за стойността. Отрицателните числа се представят с помощта на метода на записване с допълнение до две.

  • "позиции"    Незадължително. Броят на знаците, които трябва да се използват. Ако "позиции" е пропуснато, DEC2HEX използва минималния брой знаци, които са необходими. "позиции" е полезно за допълване на върнатата стойност с водещи нули.

Забележки

  • Ако "Число" е < -549 755 813 888 или ако "Число" е > 549 755 813 887, DEC2HEX връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "Число" не е числово, DEC2HEX връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако резултатът от DEC2HEX изисква повече от броя на зададените знаци "Места", той връща #NUM! стойност на грешката.
    Например DEC2HEX(64,1) връща стойността за грешка, защото резултатът (40) изисква два знака.

  • Ако "позиции" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако "Места" не е числова, DEC2HEX връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако "Места" е отрицателно, DEC2HEX връща #NUM! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=DEC2HEX(100; 4)

Преобразува десетичната стойност 100 в шестнадесетична с 4 знака ("подпълнена" с две водещи нули).

0064

=DEC2HEX(-54)

Преобразува десетичната стойност -54 в шестнадесетична

FFFFFFFFCA

=DEC2HEX(28)

Преобразува десетичната стойност 28 в шестнадесетична.

1C

=DEC2HEX(64;1)

Връща #NUM! стойността за грешка, защото резултатът (40) изисква 2 знака.

#NUM!

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×