DEVSQ функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията DEVSQ в Microsoft Excel.

Описание

Връща сумата от квадратите на отклоненията на точки от данни от средната стойност на точките от данни.

Синтаксис

DEVSQ(число1; [число2]; ...)

Синтаксисът на функцията DEVSQ има следните аргументи:

  • "число1", "число2", ...    "число1" се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 аргумента, за които искате да получите сумата на квадратите на отклоненията. Можете също да използвате единичен масив или препратка към масив, вместо аргументи, разделени с запетаи.

Забележки

  • Аргументите могат да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

  • Броят се логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въведете директно в списъка от аргументи.

  • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

  • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

  • Формулата за сумата от квадратите на отклоненията е:

    Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

4

5

8

7

11

4

3

Формула

Описание

Резултат

=DEVSQ(A2:A8)

Сума от квадратите на отклоненията на горните данни от средната стойност на тези данни.

48

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×