В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията EOMONTH в Microsoft Excel.

Описание

Връща серийния номер на последния ден от месеца, който е със зададения брой месеци преди или след начална_дата. Използвайте EOMONTH, за да изчислите датите на падежа или плащанията, които се падат в последния ден от месеца.

Синтаксис

EOMONTH(начална_дата; месеци)

Синтаксисът на функцията EOMONTH има следните аргументи:

  • Начална_дата    Задължително. Дата, която представя началната дата. Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

  • Месеци    Задължително. Броят на месеците преди или след начална_дата. Положителна стойност за месеци означава бъдеща дата; отрицателна стойност означава минала дата.

    Забележка: Ако месеци не е цяло число, дробната му част се отрязва.

Забележки

  • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Ако start_date не е валидна дата, EOMONTH връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако start_date плюс месеци дава невалидна дата, EOMONTH връща #NUM! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Дата

1.01.11

Формула

Описание

Резултат

=EOMONTH(A2;1)

Датата на последния ден от месеца, който е един месец след датата в A2.

28.02.2011

=EOMONTH(A2;-3)

Датата на последния ден от месеца, който е три месеца преди датата в A2.

31.10.2010

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×