В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията EXPON.DIST в Microsoft Excel.

Връща експоненциалното разпределение. Използвайте EXPON.DIST, за да моделирате времето между събития, например колко време отнема на един касиер в банка да изплати сума. Можете например да използвате EXPON.DIST, за да определите вероятността процесът да трае най-много 1 минута.

Синтаксис

EXPON. DIST(x;ламбда;кумулативна)

Синтаксисът на функцията EXPON.DIST има следните аргументи:

 • "x"     Задължително. Стойността на функцията.

 • "ламбда"     Задължително. Стойността на параметъра.

 • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която показва коя форма на експоненциалната функция да се използва. Ако кумулативна е TRUE, EXPON.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща функцията на вероятностната плътност.

Забележки

 • Ако x или ламбда не е числова, EXPON. DIST връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако x < 0, EXPON. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако ламбда ≤ 0, EXPON. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Формулата за функцията на вероятностната плътност е:

  Уравнение

 • Формулата за кумулативната функция на разпределение е:

  Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

0,2

Стойност на функцията

10

Стойност на параметъра

Формула

Описание

Резултат

=EXPON.DIST(A2;A3;TRUE)

Кумулативна функция на експоненциалното разпределение

0,86466472

=EXPON.DIST(0,2;10;FALSE)

Вероятностна функция на експоненциалното разпределение

1,35335283

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×