Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията FLOOR в Microsoft Excel.

Описание

Закръглява число надолу, към нулата, до най-близкото кратно на значимост.

Синтаксис

FLOOR(число; значимост)

Синтаксисът на функцията FLOOR има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Числовата стойност, която искате да закръглите.

  • "значимост"    Задължително. Множителят, до който искате да закръглите.

Забележки

  • Ако някой от двата аргумента не е числов, FLOOR връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако числото е положително и значимостта е отрицателна, FLOOR връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако знакът на число е положителен, стойност се закръглява надолу към нулата. Ако знакът на число е отрицателен, стойност се закръглява нагоре, в посока, обратна на нулата. Ако число е точно кратно на значимост, не се извършва закръгляване.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=FLOOR(3,7;2)

Закръглява 3,7 надолу до най-близкото кратно на 2

2

=FLOOR(-2,5;-2)

Закръглява -2,5 надолу до най-близкото кратно на -2

-2

=FLOOR(2,5;-2)

Връща стойност на грешка, понеже 2,5 и -2 имат различни знаци.

#NUM!

=FLOOR(1,58;0,1)

Закръглява 1,58 надолу до най-близкото кратно на 0,1

1,5

=FLOOR(0,234;0.01)

Закръглява 0,234 надолу до най-близкото кратно на 0,01

0,23

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×